O Nas

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową:

https://przedszkole150.edu.wroclaw.pl 

Wszystkie treści będą sukcesywnie przenoszone, by docelowo znaleźć się na nowej stronie www.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że od 19 kwietnia 2021 r. Przedszkole wraca
do tradycyjnego trybu pracy.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju nadal funkcjonujemy w reżimie sanitarnym.

W Przedszkolu obowiązuje limit 10  osób dorosłych przebywających w tym samym czasie w budynku. Proszę o bezwzględne przestrzeganie tego limitu w czasie przyprowadzania i odbierania dzieci.

Proszę pamiętać o bezwzględnym obowiązku przyprowadzania do placówki wyłącznie dzieci zdrowych, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

Ponadto przypominam o sprawnej organizacji przyprowadzania i odbierania dzieci
do/z przedszkola, przebywania tylko w częściach wspólnych budynku, ograniczania kontaktów z nauczycielami do niezbędnego minimum oraz o obowiązującym zakazie zgromadzeń na terenie placówki.

Przypominam o obowiązujących godzinach przyprowadzania i odbierania. Dzieci należy przyprowadzać w godzinach od 06.45 do 08.30. Natomiast po odebranie dziecka
z placówki należy zgłaszać się od godz. 14.30
(w przypadku grup najmłodszych,

gdy dziecko nie leżakuje o godz. 12.00 oraz w uzasadnionych przypadkach po wcześniejszym zgłoszeniu).

Niezmiennie zobowiązuję Państwa do bezwzględnego przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących w placówce, w szczególności:

 • Przyprowadzania do przedszkola wyłącznie zdrowych dzieci;
 • Nieprzyprowadzania dzieci przez osoby chore/ z objawami choroby/ oczekujące
  na wynik testu na COVID-19;
 • Dezynfekowaniu rąk;
 • Zasłanianiu maseczką ust i nosa;
 • Zachowywaniu dystansu;
 • Przebywaniu tylko w częściach wspólnych placówki;

W dalszym ciągu zachęcam do ograniczenia osobistych wizyt na rzecz kontaktów drogą mailową/ telefoniczną.

Proszę Państwa o maksymalną odpowiedzialność przy podejmowaniu decyzji
o przyprowadzeniu dziecka do przedszkola oraz do rygorystycznego przestrzegania wszelkich procedur.

Tylko odpowiedzialne zachowanie i samodyscyplina nas wszystkich pozwoli na dalsze funkcjonowanie placówki.

 

Z poważaniem,

Krystyna Marczyńska

Dyrektor

Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”

 

 

Misja   Przedszkola:

 

Nasze Przedszkole jest placówką bezpieczną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko oraz jego potrzeby. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

 

Zapewniamy   dzieciom:

 

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości,
 • stwarzanie przyjaznej  atmosfery oraz zapewnianie optymalnych warunki do rozwijania osobowości dzieci,
 • poczucie bezpieczeństwa,
 • zapewniamy wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, ustawicznie doskonalącą swój warsztat pracy,
 • zajęcia dodatkowe,
 • wycieczki,
 • dobrą zabawę.

 

Zapewniamy   rodzicom:

 

 • bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dzieci i placówki,
 • pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych,
 • udział w uroczystościach, spotkaniach integracyjnych.