O Nas

Szanowni Państwo!

 

Od 1 października 2020 r. Przedszkole Nr 150 „Wesołe Nutki” otwarte będzie
w godz. 06.45- 17.00.
 

Po przeprowadzonej analizie potrzeb godzin otwarcia placówki oraz monitoringu godzin wejść i wyjść dzieci uprzejmie informuję, że od 1 października 2020 r. Przedszkole wydłuża godziny pracy i będzie otwarte od godz. 06.45.

W godzinach od 06.45 do 07.00 funkcjonować będzie oddział zbiorczy niejednorodny wiekowo.

 Godzina zamknięcia placówki pozostaje bez zmian tj. 17.00.

Z poważaniem,

Krystyna Marczyńska

Dyrektor

Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”

 

 

Spotkania grupowe

 

Serdecznie zapraszam Rodziców na spotkania grupowe z nauczycielami dla poszczególnych oddziałów, które odbywać się będą w holu głównym przedszkola w godz. 17.30- 18.30 zgodnie
z poniższym harmonogramem:

 • Grupa I             – 23 września 2020 r.    (środa)
 • Grupa II           – 25 września 2020 r.    ( piątek)
 • Grupa III          – 24 września 2020 r.    ( czwartek)
 • Grupa IV         – 28 września 2020 r.    ( poniedziałek)
 • Grupa V           – 29 września 2020 r.    ( wtorek)
 • Grupa VI         – 30 września 2020 r.    ( środa)
 • Grupa VII        – 22 września 2020 r.    ( wtorek)
 • Grupa VIII       – 2 października 2020 r. ( piątek)
 • Grupa IX         – 5 października 2020 r. (poniedziałek)
 • Grupa X           -  1 października 2020 r. ( czwartek )

Ze względu na obowiązujące procedury bezpieczeństwa na spotkania zapraszam bez dzieci i po jednym Rodzicu od każdego podopiecznego.  

Zobowiązuję Państwa do zdezynfekowania rąk przed wejściem do budynku, zasłonięcia ust i nosa podczas trwania spotkania, do zachowania bezpiecznego dystansu społecznego i przestrzegania wszystkich zasad obowiązujących w Przedszkolu.

Maksymalny czas spotkania to 1 godzina.

Jednocześnie bardzo proszę o śledzenie pojawiających się na stronie komunikatów.

Z poważaniem,

Krystyna Marczyńska

Dyrektor

Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”

 

Szanowni Państwo!

 

Bardzo dziękuję za udział w ankiecie dotyczącej godzin otwarcia placówki.
Większością Państwa głosów uprzejmie informuję, że Przedszkole Nr 150 „Wesołe Nutki” od 1 września 2020 r. otwarte będzie w godz. 7.00- 17.00.

 

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy 1 września 2020 r.
W Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki” obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zobowiązuję Państwa do zapoznania z procedurami obowiązującymi w placówce oraz do bieżącego śledzenia komunikatów pojawiających się na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkole150.wroclaw.pl.

Jednocześnie uprzejmie proszę o przesłanie na adres sekretariat.p150@wroclawskaedukacja.pl do dnia 31 sierpnia 2020 r. oświadczenia dołączonego do tej wiadomości.

Przypominam również o obowiązku przesłania kart aktualizacji danych oraz upoważnień do przyprowadzania/ odbioru dzieci.

Nadchodzący rok szkolny 2020/2021 ze względu na obecną sytuację epidemiczną wymaga nowych rozwiązań i działań. W tej ciągle nowej rzeczywistości zobowiązani jesteśmy do szczególnej dbałości o zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, ich rodzinom oraz pracownikom przedszkola. Wobec powyższego uprzejmie proszę o bieżące odwiedzanie przedszkolnej strony www, zapoznawanie się z umieszczanymi tam komunikatami i procedurami oraz do bezwzględnego przestrzegania zasad obowiązujących w przedszkolu.

 

Z poważaniem,

Krystyna Marczyńska

Dyrektor

Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”

 

P-150 Oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misja   Przedszkola:

 

Nasze Przedszkole jest placówką bezpieczną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko oraz jego potrzeby. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

 

Zapewniamy   dzieciom:

 

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości,
 • stwarzanie przyjaznej  atmosfery oraz zapewnianie optymalnych warunki do rozwijania osobowości dzieci,
 • poczucie bezpieczeństwa,
 • zapewniamy wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, ustawicznie doskonalącą swój warsztat pracy,
 • zajęcia dodatkowe,
 • wycieczki,
 • dobrą zabawę.

 

Zapewniamy   rodzicom:

 

 • bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dzieci i placówki,
 • pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych,
 • udział w uroczystościach, spotkaniach integracyjnych.