O Nas

- PRZERWA WAKACYJNA-

Szanowni Państwo!

Dyrektor Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” informuje, że termin przerwy wakacyjnej zaplanowany jest w okresie od 01.08.2021 r. do 31.08.2021 r.

Oczywiście należy mieć również na uwadze, iż w chwili obecnej do końca
nie wiadomo jak będzie wyglądać sytuacja epidemiczna w kraju w tym okresie oraz czy nie zostaną wprowadzone przez rząd inne rozwiązania.

W Przedszkolu wprowadzony został i ma zastosowanie ujednolicony system opieki wakacyjnej w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto.

Poniżej szczegółowy harmonogram przygotowania do przerwy wakacyjnej:

SYSTEM OPIEKI WAKACYJNEJ W PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO – HARMONOGRAM PRZYGOTOWAŃ

 

Ujednolicenie procedury w zakresie systemu opieki wakacyjnej w szczególnie uzasadnionych przypadkach przewiduje następujące terminy:        
- wydawanie rodzicom (za potwierdzeniem) deklaracji korzystania z przedszkola
w okresie wakacyjnym, z wyznaczonym terminem złożenia wypełnionej deklaracji (14.05);
- złożenie podania przez rodzica wraz z uzasadnieniem o konieczności korzystania
z innego przedszkola  (31.05);   
- zebranie deklaracji i podań od rodziców (31.05) z określeniem pełnych tygodni korzystania z placówki;      
- analiza wykorzystania miejsc w placówce w okresie wakacyjnym
(do 15 czerwca);      
- rozpatrywanie złożonych przez rodziców podań oraz analiza uzasadnień
(do 15 czerwca), decyduje dyrektor z uwagi na znajomość środowiska rodzinnego dziecka (nie zawsze będzie to najbliższa placówka);         
– wskazywanie rodzicom, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, innego przedszkola, z którego może skorzystać dziecko (do 15 czerwca);          
– wskazywanie przedszkoli w obrębie placówek podległych pod danego koordynatora, a w przypadku braku miejsc w tym rejonie – w granicach  miasta.

KOMUNIKAT NR 2/2021

Dyrektora Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” z dnia 20.01.2021 r.

 

Dyrektor Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” zawiadamia, że w dniu 20.01.2021 r. uzyskał informację o pozytywnym wyniku zakażenia na COVID-19
u jednego z Rodziców rodzeństwa uczęszczającego do placówki.

Dzieci uczęszczają do grup nr 4 i nr 5.

Dzieci ostatni raz były obecne:

 • w grupie nr 4- 12.01.2021 r.
 • w grupie nr 5- 15.01.2021 r.

Prosimy o bieżące śledzenie pojawiających się komunikatów.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT

Szanowni   Państwo!

 

Uprzejmie proszę o niezwłoczne uregulowanie opłat za korzystanie
z usług przedszkola.

Termin płatności upłynął 15 stycznia 2021 r.

Tych Państwa, którzy dokonali wpłat prosimy o zignorowanie komunikatu.

 

Z poważaniem,
Krystyna Marczyńska
Dyrektor
Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki”

Misja   Przedszkola:

 

Nasze Przedszkole jest placówką bezpieczną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko oraz jego potrzeby. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

 

Zapewniamy   dzieciom:

 

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości,
 • stwarzanie przyjaznej  atmosfery oraz zapewnianie optymalnych warunki do rozwijania osobowości dzieci,
 • poczucie bezpieczeństwa,
 • zapewniamy wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, ustawicznie doskonalącą swój warsztat pracy,
 • zajęcia dodatkowe,
 • wycieczki,
 • dobrą zabawę.

 

Zapewniamy   rodzicom:

 

 • bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dzieci i placówki,
 • pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych,
 • udział w uroczystościach, spotkaniach integracyjnych.