O Nas

Przedszkole powstało w 1987r. Dysponujemy bardzo dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi, salą rekreacyjną, gabinetem do zajęć specjalistycznych, placem zabaw.

W przedszkolu funkcjonuje 10 grup.

Przedszkole jest czynne w godz. 6.30-17.30.

 

Misja   Przedszkola:

 

Nasze Przedszkole jest placówką bezpieczną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko oraz jego potrzeby. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

 

Zapewniamy   dzieciom:

 

  • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości,
  • stwarzanie przyjaznej  atmosfery oraz zapewnianie optymalnych warunki do rozwijania osobowości dzieci,
  • poczucie bezpieczeństwa,
  • zapewniamy wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, ustawicznie doskonalącą swój warsztat pracy,
  • zajęcia dodatkowe,
  • wycieczki,
  • dobrą zabawę.

 

Zapewniamy   rodzicom:

 

  • bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dzieci i placówki,
  • pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych,
  • udział w uroczystościach, spotkaniach integracyjnych.