Akademia

22.11.2016r w gr. IX, X odbyły się zajęcia edukacyjne z pracownikami Urzędu Dozoru Technicznego we Wrocławiu.

Inspektorzy UDT  w interesujący sposób popularyzowali bezpieczeństwo techniczne oraz profilaktykę w zakresie używania ogólnodostępnych urządzeń technicznych (winda, ruchome schody, itp.). Dzieci podczas zajęć mogły dowiedzieć się czym zajmuje się Inspektor Dozoru Technicznego obejrzeć urządzenia ułatwiające jego pracę. Mogły także wykazać się wiedzą przedstawionego zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa. Na koniec spotkania wszystkie dzieci otrzymały dyplomy oraz wspaniałe nagrody.

Zajęcia odbyły się w ramach realizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego projektu edukacyjnego „Akademia UDT dla Dzieci” mającego na celu propagowanie wśród dzieci kultury technicznej i bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych.