I Przegląd baju…

Pięcioro dzieci z grupy X zaprezentowało piosenkę pt.”Prosto z bajki ” na I Przeglądzie Piosenki Dziecięcej Baju Baj bajeczko w Przedszkolu Nr 147 we Wrocławiu. 

Nasze przedszkolaki wypadły wspaniale i zostały nagrodzone brawami oraz upominkami.