4 pory…

Aleksander Olbryt z gr. X wziął udział w II części cyklicznego konkursu pt. “4 pory roku”, organizowanym przez Przedszkole nr 19.

Celem konkursu było Rozwijanie dziecięcych talentów poprzez zachęcanie do własnej twórczości inspirowanej otoczeniem.