Próba…

Za dwa dni Olimpiada, a więc czas na próbę generalną Wyzwania Drużynowego „W drogę”.