Aktywne…

Podczas codziennych zajęć w gr IV chętnie korzystamy z metody aktywnego słuchania muzyki B. Strauss z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Dzieci podczas zajęć ćwiczą zdolności manualne, słuchają muzyki o różnym natężeniu tempa i czerpią radość ze wspólnej zabawy.