Aniołkowe granie

Otrzymaliśmy podziękowanie dla Dyrekcji przedszkola, Rodziców, Dzieci oraz Nauczycieli,  za zorganizowanie akcji „Aniołkowe Granie”, w której zostały zebrane paczki dla dzieci z Pogotowi Rodzinnych i Rodzinnych Domów Dziecka!