Bawimy

Teatr, czyli świat bajek i baśni, gdzie wszystko może się zdarzyć. Przedszkolaki z grupy I w czasie zajęć dydaktycznych zaznajomiły się z teatrem jako z miejscem kultury i sztuki. Dzieci dowiedziały się co to jest teatr, scena, kurtyna, widownia, kim jest aktor i widz.

Utrwaliły zasady kulturalnego zachowania się na scenie i na widowni. Obejrzały inscenizację pt. „Czerwony Kapturek”, a następnie z dużym zaangażowaniem wcieliły się w rolę aktorów i widzów. Uczestniczyły w zabawach związanych z tematem i wykonały pracę plastyczną pt. „Czerwony Kapturek”.