BEZPIECZEŃSTWO

W miesiącu wrześniu dzieci z grupy VIII doskonaliły wiedzę dotyczącą bezpiecznego
poruszania się po chodnikach i drogach. W czasie wspólnych zabaw przedszkolaki poznały wybrane znaki drogowe, ćwiczyły umiejętność przechodzenia przez ulicę oraz udały się

skrzyżowanie w pobliżu przedszkola.