Bezpieczny Dolnoślązak

Nasze przedszkole otrzymało podziękowanie od Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wzięcie udziału w Programie Edukacyjnym „Bezpieczny Dolnoślązak”.

Organizatorem programu był Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Realizatorem  programu był Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

202828