Biblioteka…

16.03.2016r. dzieci z gr. IX brały udział w zajęciach bibliotecznych w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy Ul. Kolistej 17.

Tematem przewodnim zajęć była książka o kameleonie autorstwa Eric Carle „Wielobarwny kameleon”. Podczas zajęć dzieci miały okazję utrwalać nazwy kolorów, rozróżniać, odszukiwać i nazywać wybrane zwierzęta. Na koniec zajęć dzieci z dostępnych materiałów plastycznych wykonywały własne kameleony.