Debiut w przedszkolu

DRODZY  RODZICE    !!!

 

 

 

Debiut w przedszkolu to niełatwa sprawa!
Malucha czekają poważne zmiany w życiu, często trudne do zaakceptowania, ale tak wcale być nie musi. Do trudnych sytuacji trzeba po prostu dziecko przygotować.

 

 Pamiętajcie:

 

 • Przyprowadzajcie dziecko do przedszkola regularnie, tylko na początku,  jeśli to możliwe  skróćcie jego pobyt w przedszkolu;
 • Opowiadajcie dziecku, co będziecie robić jak ono będzie w przedszkolu;
 • Wybierajcie jedną drogę do przedszkola;
 • Powiedzcie dziecku, kiedy po nie wrócicie;
 • Dajcie dziecku jego ulubioną maskotkę, zabawkę;
 • Okazujcie dziecku dużo pieszczot i uwagi ze swojej strony;
 • Postępujcie tak, aby dziecko czuło, że ciągle jest dla Was najważniejsze;
 • Słuchajcie opowieści dziecka o przedszkolu;
 • Doskonalcie u dziecka czynności samoobsługowe: motywujcie, wspierajcie, ale 
  nie ulegajcie i nie wyręczajcie!!!

 Pierwszego dnia wyposażcie dziecko :

 • w piżamkę  podpisaną imieniem i nazwiskiem dziecka;
 • w obuwie zmienne podpisane;
 • w poduszkę typu „jasiek”;
 • w ubranka na zmianę ( majteczki, spodenki, podkoszulka, skarpetki , )- wieszamy w szatni w materiałowym worku;
 • w przytulankę lub ulubioną zabawkę, dzięki której łatwiej będzie się dziecku  rozstać;
 • w uśmiech na buzi i dobry humor.

i siebie :

 • w pewność, że dziecko sobie poradzi;
 • w zaufanie do nauczycieli i personelu przedszkola;
 • w uśmiech na twarzy, który wywiera  pozytywny wpływ na zachowanie dziecka pozostającego w przedszkolu.

 

Dziecko odebrać oprócz Rodziców może tylko osoba pełnoletnia  i upoważniona pisemnie przez Rodziców !

Dziecku, Rodzicom i sobie życzymy, aby ten pierwszy krok
do samodzielności łączył się z miłymi przeżyciami.

W jaki sposób przygotować dziecko do przedszkola

W JAKI SPOSÓB PRZYGOTOWAĆ  DZIECKO DO PRZEDSZKOLA

Prosimy o wyposażenie dziecka w:

1. Kapcie- najlepiej wsuwane lub na rzepy (jeśli istnieją wskazania ortopedyczne może być inne obuwie);

2. Podpisaną piżamkę;

3. Zestaw ubranek na zmianę w podpisanym worku (majteczki, bluzeczka, spodenki, skarpetki itp.- worek należy zostawić w wyznaczonej szafce
w szatni);

4. Podpisaną małą poduszeczkę typu „Jasiek”.

 

 

Ponadto dziecko może przynieść do przedszkola swoją ulubioną zabawkę.

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA                                                    W  PRZEDSZKOLU  NR  150 „WESOŁE NUTKI”

 

6.30 –  8.00

                             Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.

                              Praca indywidualna z dzieckiem.                                                          

                              Rozmowy okolicznościowe i zaplanowane.         

8.00 –  8.15

                            Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa.

 

8.15 –  9.00

                            Czynności  organizacyjne, opiekuńcze i samoobsługowe, w tym

                              śniadanie.

9.00 –  9.30

                            Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela.

9.30 – 11.15

                             Zajęcia  twórcze – indywidualna praca stymulująca  lub korekcyjno-

                             kompensacyjna

                             Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie, spacery do parku, gry

                             i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze.

11.15 –12.00

                             Czynności  organizacyjne, opiekuńcze i samoobsługowe, w tym               

                              I część obiadu.

12.00 – 13.45

                       Odpoczynek – leżakowanie dla młodszych dzieci.

                             Relaksacja dla starszych dzieci.

                             Słuchanie bajek literackich i muzycznych.

                             Zajęcia dodatkowe.

                             Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy  podjęte z inicjatywy dzieci.

13.45 –14.45

                             Czynności  organizacyjne, opiekuńcze i samoobsługowe, w tym

                             II część obiadu.

 

14.45- 17.30

Zabawy zorganizowane lub dowolne wynikające z zainteresowań

                            dzieci.   

                            Prace  gospodarcze i  porządkowe w sali.

                            Pobyt na świeżym powietrzu – gry i zabawy ruchowe (swobodne) 

                            przy  niewielkim udziale nauczyciela.

                          

Informacja dla Rodziców

DRODZY RODZICE

Uprzejmie informujemy, że rok szkolny 2019/2020 rozpoczynamy 2 września! Serdecznie zapraszamy do Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” od poniedziałku  02.09.2019 r. w godz. od 6:30 do 8:30. ( o godz. 8.30 podawane jest
śniadanie).
W okresie adaptacji Rodzic może odebrać dziecko z przedszkola o dowolnej porze dnia.

W okresie od 26.08.2019 r. do 30.08.2019 r. serdecznie zapraszamy Państwa do Przedszkola po odbiór druków upoważnień do odbioru/przyprowadzania dzieci oraz po kartę aktualizacji danych. Również w powyższym terminie należy dostarczyć do placówki uzupełnione dokumenty. W tym celu serdecznie zapraszamy do sekretariatu codziennie w godz. 8.00- 15.00.

Ponadto uprzejmie informujemy, że lista dzieci w podziale na grupy  zgodnie z harmonogramem rekrutacji zostanie udostępniona w holu przedszkola 30 sierpnia 2019 r.

Natomiast pierwsze zebrania z Dyrektorem oraz nauczycielami odbędzie się w pierwszym tygodniu września br.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy:

 

Teraz życzymy Dzieciom i Rodzicom udanej końcówki wakacji i do zobaczenia
we wrześniu.

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją dziecka

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ DZIECKA

PRZEDSZKOLE NR 150 WESOŁE NUTKI WE WROCŁAWIU

 

 

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka, w związku z procesem rekrutacyjnym do naszego Przedszkola, ale również dalej – w toku całej edukacji w naszej placówce.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych jest Przedszkole nr 150 Wesołe Nutki we Wrocławiu, ul. P.P Ignuta 30, 54-151 Wrocław (dalej: My). Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod mailem inspektor@coreconsulting.pl lub listownie pod adresem CORE Consulting sp. z o.o., ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

SKĄD MAMY DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe, jak również dane osobowe Twojego dziecka, pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam je w związku ze złożeniem wniosku o przyjęcie Twojego dziecka do naszej placówki, w związku z dalszą korespondencją, która może wyniknąć w toku procesu rekrutacji oraz edukacji w naszej placówce, jak również na potrzeby zapewnienia Twojemu dziecku odpowiednich warunków na czas pobytu w naszej placówce.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu rekrutacji Twojego dziecka do naszej placówki, a w przypadku pozytywnego procesu rekrutacji, przetwarzamy dane w celu świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych oraz pedagogicznych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy dane osobowe Twojego dziecka (dalej: kandydata), jak również Twoje dane osobowe (dalej: rodziców kandydata), w następującym zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL kandydata (w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość); imiona i nazwiska rodziców kandydata; adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata; adres e-mail rodziców; numery telefonu rodziców; preferencje odnośnie placówek w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych oraz pozostałe dane zawarte w załączonych przez Ciebie do wniosku dokumentach i oświadczeniach.

Ponadto, przetwarzamy dane osobowe Twojego dziecka, jakie zostały uznane przez Ciebie za istotne i z tego powodu przekazane naszej placówce, w szczególności o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym, w celu zapewnienia Twojemu dziecku podczas pobytu w naszej placówce, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych.

WYKORZYSTANIE WIZERUNKU TWOJEGO DZIECKA

Na gruncie regulacji ochrony danych osobowych, z powołaniem na wykonanie przepisów prawa oświatowego, będziemy wykorzystywać wizerunek Twojego dziecka w celu udostępniania go w ramach społeczności przedszkola – na tablo, w gablotkach przedszkolnych, w gazetce przedszkolnej itp. W tym zakresie nie będziemy Ciebie pytać o odrębną zgodę, ponieważ działamy w obszarze realizacji zadania publicznego i w wykonaniu obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Wskazujemy, że udostępnianie wizerunku podopiecznych, jest następstwem procesu edukacji, który w szerokim ujęciu może być określany mianem wypełniania misji edukacyjnej, przejawiającej się w kształtowaniu odpowiednich postaw społecznych, pozwalających na prawidłowy rozwój dziecka. Celem systemu oświaty jest m.in. spełnianie roli podmiotu kształcącego, jak i wychowawczego dla dzieci i młodzieży, dlatego też poza organizowaniem zajęć dydaktycznych, proces wychowywania uczniów może następować poprzez stworzenie poczucia przynależności do danej społeczności, integracji ze środowiskiem przedszkolnym, a co za tym idzie, dana jednostka kształci w sobie właściwe i pożądane w tej „małej społeczności” postawy, które pozytywnie rzutować będą w przyszłości na odbiór społeczny w ogóle. Przejawem wypełniania założeń systemu oświaty przez poszczególne jednostki, bez wątpienia będzie opracowywanie tzw. tablo, czyli pamiątkowego zdjęcia grupy osób, składającego się z wielu mniejszych zdjęć przedstawiających każdą z tych osób z osobna[1]. Tego typu zdjęcia pozwalają dziecku poczuć się ważną częścią wspólnoty przedszkolnej, wrócić do wspomnień, jakie umacniają w nim poczucie zintegrowania.

Jednocześnie jeżeli uznasz, że nie chcesz, aby wizerunek Twojego dziecka był wykorzystywany w powyższy sposób i w powyższym celu, wskazujemy, że masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec takiego działania w sekretariacie naszej placówki. Dla potrzeb rozliczalności (art. 5 ust. 2 RODO) poprosimy Cię, aby taki sprzeciw został przez Ciebie wyrażony na piśmie.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY DANE?

Twoje dane i dane Twojego dziecka przetwarzamy z powołaniem na:

(1)   obowiązek wynikający z przepisu prawa – który nakłada na nas zobowiązanie do przyjęcia i rozpoznania Twojego wniosku,

(2)   interes publiczny i wykonywanie władzy publicznej – gdzie mamy prawo i obowiązek podejmować określone działania w interesie lokalnej społeczności, w tym przypadku zapewnienie edukacji publicznej, oraz

(3)   obowiązek zapewnienia profilaktyki zdrowotnej, tam gdzie jesteśmy zobowiązani do przetwarzania danych dotyczących zdrowia, diety i rozwoju psychofizycznego Twojego dziecka.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe zarówno Twoje, jak i Twojego dziecka, przyjętego do naszego Przedszkola, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego będziemy przechowywać nie dłużej niż do końca okresu, w którym Twoje dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.

Dane osobowe Twoje, jak i Twojego dziecka, nieprzyjętego do naszego Przedszkola, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego będziemy przechowywać przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Dane powołane w treści złożonego przez Ciebie pisma, składane w toku edukacji w naszym Przedszkolu, przetwarzamy przez okres wymagany przez przepisy prawa – który może być różny w zależności od rodzaju składanego przez Ciebie pisma. Szczegółowe informacje w tym zakresie możesz znaleźć w naszej Instrukcji Kancelaryjnej.

KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH OSOBOWYCH?

Nie udostępniamy na własność Twoich danych, ani danych Twojego dziecka żadnym podmiotom komercyjnym.

Powinieneś jednak wiedzieć, że Twoje dane lub dane Twojego dziecka mogą być udostępniane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:

 1. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,
 2. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,
 3. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,
 4. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,
 5. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją,
 6. firmom wspierającym nas w organizacji wycieczek (np. firmy przewozowe, muzea, kina),
 7. w przypadku konkursów – innym jednostkom oświatowym (jeżeli dzieci z takich jednostek również biorą udział w konkursie).

Każdemu z takich podmiotów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego mogą zostać udostępnione innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO KRAJU TRZECIEGO

W ramach naszego Przedszkola wykorzystujemy rozwiązania informatyczne, które posiadają swoje serwery na terytorium USA – czyli poza terytorium Unii Europejskiej. Przedszkole nr 150 korzysta przy tym wyłącznie z rozwiązań tych podmiotów, które przynależą do systemu Tarczy Prywatności, czyli do systemu w ramach którego poszczególne podmioty są zobowiązane stosować analogiczne reguły bezpieczeństwa danych, jak te określone przez prawo unijne.

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

Twoje prawa obejmują:

a)      Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).

b)      Prawo do poprawiania danych

Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.

c)       Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Jeżeli uznasz, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.

d)      Prawo do żądania usunięcia danych

Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. toczące się postępowanie administracyjne). W odpowiedzi na Twój wniosek usuniemy jednak Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe, zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób w naszej placówce.

e)      Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub w związku z realizowaną umową, to zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku takich kontaktów do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub listownie na adres Przedszkole nr 150 Wesołe Nutki we Wrocławiu, ul. P.P Ignuta 30, 54-151 Wrocław.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

 

PRAWO DO SPRZECIWU

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkom, które nakładają na nas przepisy prawa.

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub listownie na adres Przedszkole nr 150 Wesołe Nutki we Wrocławiu, ul. P.P Ignuta 30, 54-151 Wrocław.[1] Definicja znaczenia za Uniwersalnym słownikiem języka polskiego PWN pod red. S. Dubisza, wersja elektroniczna, Warszawa 2008

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem pisma

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM PISMA

PRZEDSZKOLE NR 150 WESOŁE NUTKI WE WROCŁAWIU

 

 

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku z pismem, które składasz w tut. biurze podawczym.

KTO BĘDZIE CZYTAŁ PISMO?

Złożony przez Ciebie dokument zawiera dane osobowe, dla których administratorem jest Przedszkole nr 150 Wesołe Nutki we Wrocławiu, ul. P.P Ignuta 30, 54-151 Wrocław (dalej: My). Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod mailem inspektor@coreconsulting.pl lub listownie pod adresem CORE Consulting sp. z o.o., ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

PO CO TEN DOKUMENT?

W dniu 25 maja 2018 roku weszły do stosowania regulacje Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (zwane: RODO). RODO dla przypadków zbierania danych osobowych nakłada obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym w jaki sposób przetwarzane są zbierane dane. W świetle RODO przyjmując od Ciebie pismo, z określoną treścią, z podpisem, zbieramy dane osobowe. W tym dokumencie udzielamy Tobie wymaganych prawem informacji i tym samym spełniamy obowiązek prawny wynikający z RODO.

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam swoje dane w związku ze złożeniem swojego pisma oraz w związku z dalszą korespondencją, która może wyniknąć w sprawie.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu realizacji procedowania Twojego pisma. Może to być:

(1) udzielenie odpowiedzi na Twoje zapytanie lub

(2) rozpoznanie Twojego podania/wniosku o realizację Twojego uprawnienia lub

(3) wszczęcie postępowania w sprawie, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa lub w ramach wykonywania władztwa publicznego lub

(4) rekrutacja – jeżeli Twoje pismo to podanie o pracę lub

(5) inne działanie związane z naszym Przedszkolem.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, podpis oraz pozostałe dane zawarte przez Ciebie w treści pisma.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Twoje dane przetwarzamy z powołaniem na:

(1)   obowiązek wynikający z przepisu prawa – który nakłada na nas zobowiązanie do przyjęcia i rozpoznania Twojego pisma, albo

(2)   interes publiczny i wykonywanie władzy publicznej – gdzie mamy prawo i obowiązek podejmować określone działania w interesie lokalnej społeczności.

Jeżeli chcesz się u nas zatrudnić Twoje dane podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, którą wyraziłeś poprzez zgłoszenie się w procesie rekrutacji i złożenie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej.

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane powołane w treści złożonego przez Ciebie pisma przetwarzamy przez okres wymagany przez przepisy prawa – który może być różny w zależności od rodzaju składanego przez Ciebie pisma. Szczegółowe informacje w tym zakresie możesz znaleźć w naszej Instrukcji Kancelaryjnej.

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym.

Powinieneś jednak wiedzieć, że Twoje dane mogą być udostępniane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:

 1. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne
 2. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności
 3. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności
 4. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności
 5. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją.

Każdemu z podwykonawców przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

Ponadto Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesy publicznego mogą zostać udostępnione innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO KRAJU TRZECIEGO

W ramach naszego Przedszkola wykorzystujemy rozwiązania informatyczne, które posiadają swoje serwery na terytorium USA – czyli poza terytorium Unii Europejskiej. Przedszkole nr 150 korzysta przy tym wyłącznie z rozwiązań tych podmiotów, które przynależą do systemu Tarczy Prywatności, czyli do systemu w ramach którego poszczególne podmioty są zobowiązane stosować analogiczne reguły bezpieczeństwa danych, jak te określone przez prawo unijne.

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

Twoje prawa obejmują:

a)      Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).

b)      Prawo do poprawiania danych

Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.

c)       Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności, o której piszemy w części „W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe”, uznasz że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.

d)      Prawo do żądania usunięcia danych

Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. toczące się postępowanie administracyjne, rozliczenia w podatku od nieruchomości). W odpowiedzi na Twój wniosek usuniemy jednak Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe, zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.

e)      Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub w związku z realizowaną umową, to zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku takich kontaktów do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub listownie na adres Przedszkole nr 150 Wesołe Nutki we Wrocławiu, ul. P.P Ignuta 30, 54-151 Wrocław.

Na te dane możesz pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja, z którą się spotkasz, będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

PRAWO DO SPRZECIWU

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkom, które nakładają na nas przepisy prawa.

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub listownie na adres Przedszkole nr 150 Wesołe Nutki we Wrocławiu, ul. P.P Ignuta 30, 54-151 Wrocław.

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją i zatrudnieniem w P150

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ I ZATRUDNIENIEM

W PRZEDSZKOLU NR 150 „WESOŁE NUTKI” WE WROCŁAWIU

 

 

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku z procesem rekrutacji i z zatrudnieniem w Przedszkolu nr 150 „Wesołe Nutki” we Wrocławiu .

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy jednostką o nazwie Przedszkole nr 150 „Wesołe Nutki” we Wrocławiu , ul. P. P. Ignuta 30, 54-151 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem sekretariat.p150@wroclawskaedukacja.pl.

Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych osobowych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam swoje dane w związku z procesem rekrutacji oraz zatrudnienia, jak również w toku wykonywania pracy dla nas.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe oraz podane przez Ciebie dane dotyczące Twojej rodziny przetwarzamy w celu zatrudnienia, w celu rozliczeń podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych, wykonania obowiązków w obszarze dokumentacji prawa pracy.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, adres kontaktowy, imiona rodziców, adres e-mail, numer telefonu, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, numer dowodu tożsamości, numer rachunku bankowego, obywatelstwo, dotychczasowe doświadczenie, wykształcenie, znajomość języków obcych, prawo jazdy, uprawnienia zawodowe, stosunek do obowiązku obrony, w tym numer książeczki wojskowej oraz przynależność do WKU, imiona, nazwiska i daty urodzenia Twoich dzieci, imię, nazwisko i telefon kontaktowy do osoby w celu powiadomienia w razie wypadku, dane członków Twojej rodziny, zgłoszonych w toku zatrudnienia do ubezpieczenia zdrowotnego (imię, nazwisko, adres, PESEL, data urodzenia, stopień pokrewieństwa, informacje o niepełnosprawności, pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym), Twoje wynagrodzenie, stanowisko, oceny pracownicze, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, informacje o zdolności do wykonywania pracy, o zwolnieniach chorobowych, o prawie o renty lub emerytury, o uprawnieniach do dodatkowych świadczeń lub ulg, Twoje zainteresowania, zdjęcie, właściwy Urząd Skarbowy, właściwy oddział NFZ, Twój podpis, informacje o przystąpieniu do ubezpieczenia grupowego, informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej lub o innym zatrudnieniu.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego w jakim celu je przetwarzamy. I tak:

a)      Twoje dane osobowe podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy

 1. w zakresie, w jakim podane przez Ciebie odpowiadają wymaganiom wynikającym z prawa pracy i z Karty Nauczyciela – z powołaniem na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w wykonaniu czynności dążących do zawarcia umowy o pracę;
 2. w zakresie pozostałych danych – na podstawie Twojej zgody, która została wyrażona poprzez zgłoszenie się w procesie rekrutacji i przesłanie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej;

b)      Twoje dane osobowe podane w związku z zatrudnieniem przetwarzamy w celu realizacji umowy o pracę, której jesteś stroną;

c)       w zakresie rozliczeń podatkowych, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz opracowywania i prowadzenia dokumentacji pracowniczej – te procesy realizujemy ponieważ taki mamy obowiązek wynikający z przepisów prawa;

d)      Twoje dane osobowe obejmujące dane identyfikacyjna oraz wizerunek przetwarzamy w celu informowania rodziców, opiekunów o kadrze zatrudnianej w Przedszkolu, osobach odpowiedzialnych za poszczególne zajęcia itp., a to z powołaniem na klauzulę realizacji interesu publicznego przez nasze Przedszkole.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres rekrutacji, a w razie podjęcia współpracy, również przez cały okres zatrudnienia i następnie przez okres 10 lat od daty ustania zatrudnienia (tak długi okres przechowywania danych pracowniczych jest obowiązkiem nałożonym na nas przez przepisu prawa pracy).

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że Twoje dane związane z zatrudnieniem udostępniamy:

 1. firmie szkolącej pracowników w obszarze BHP
 2. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,
 3. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,
 4. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności,
 5. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,
 6. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją,
 7. firmom wspierającym nas w organizacji wycieczek (np. firmy przewozowe, muzea, kina),
 8. w przypadku konkursów, do których możesz być zaangażowana/y – innym jednostkom oświatowym.

Każdemu z takich podmiotów przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

JAKIE ZGODY ZBIERAMY?

Zatrudnianie pracowników generalnie nie wiąże się ze zbieraniem zgód w obszarze przetwarzania danych. Taką zgodę zbieramy jednak od Ciebie na etapie rekrutacji – wyrażasz ją poprzez przesłanie do nas swojego CV. Jeżeli wyrazisz odrębnie dodatkową zgodę, to na jej podstawie zachowamy Twoje CV na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jesteśmy w stanie uwzględnić Cię w rekrutacji tylko jeżeli prześlesz do nas swoje CV. W każdej chwili masz prawo wycofać swoją zgodę, w tym zażądać, abyśmy już nie przetwarzali danych z Twojego CV, pisząc mail na adres sekretariat.p150@wroclawskaedukacja.pl lub listownie na adres Przedszkole nr 150 „Wesołe Nutki” we Wrocławiu , ul. P. P. Ignuta 30, 54-151 Wrocław.

Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywała (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

Twoje prawa obejmują:

a)      Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).

b)      Prawo do poprawiania danych

Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.

c)       Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Jeżeli pomimo zastosowania się przez nas do reguły adekwatności uznasz, że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.

d)      Prawo do żądania usunięcia danych

Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. zachowanie dokumentacji pracowniczej, rozliczenia podatkowe). W każdym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.

e)      Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub listownie na adres Przedszkole nr 150 „Wesołe Nutki” we Wrocławiu , ul. P. P. Ignuta 30, 54-151 Wrocław.

Na te dane możesz pisać również wówczas, gdy jakieś działanie lub sytuacja, z którą się spotkasz, będzie budziła Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolności. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i wątpliwości oraz niezwłocznie zaadresujemy dane zagadnienie.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

 

PRAWO DO SPRZECIWU

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkowi, które nakładają na nas przepisy prawa.

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub listownie na adres Przedszkole nr 150 „Wesołe Nutki” we Wrocławiu , ul. P. P. Ignuta 30, 54-151 Wrocław.

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem bieżącej korespondencji elektronicznej

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM BIEŻĄCEJ KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 150 WESOŁE NUTKI WE WROCŁAWIU

 

 

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe, w związku z prowadzeniem korespondencji e-mail z naszymi pracownikami i przedstawicielami.

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy jednostką publiczną i nazywamy się Przedszkole nr 150 Wesołe Nutki we Wrocławiu, ul. P.P Ignuta 30, 54-151 Wrocław (dalej: My).

Kontakt do naszego inspektora ochrony danych osobowych to: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.

PO CO TEN DOKUMENT?

W dniu 25 maja 2018 roku weszły do stosowania regulacje Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych (zwane: RODO). RODO dla przypadków zbierania danych osobowych nakłada obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym w jaki sposób przetwarzane są zbierane dane. W świetle RODO otrzymując od Ciebie wiadomość z określonego adresu e-mail, z określoną treścią, z podpisem, zbieramy dane osobowe. W tym dokumencie udzielamy Tobie wymaganych prawem informacji i tym samym spełniamy obowiązek prawny wynikający z RODO.

SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od Ciebie. Podajesz nam swoje dane w związku z prowadzoną korespondencją e-mail. Jednocześnie Twoje dane kontaktowe mogliśmy uzyskać od kogoś w Twojej organizacji (np. poprzez wskazanie Ciebie w umowie o współpracy jako osoby odpowiedzialnej za kontakt lub po prostu poprzez dodanie Ciebie do wiadomości (DW) w ramach bieżącej korespondencji).

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu związanym z daną korespondencją. Może to być wykonywanie przez nas usług, zamawianie określonych świadczeń lub dostaw, rekrutacja, albo inne działanie związane z naszym przedsiębiorstwem. Jeżeli jesteś naszym klientem, potencjalnym klientem, lub jego przedstawicielem, będziemy przetwarzać również Twoje dane w celach marketingowych.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: adres e-mail oraz dane zawarte przez Ciebie w przesyłanej do nas korespondencji (zwyczajowo zagadnienie będące przedmiotem korespondencji oraz stopka z danymi kontaktowymi).

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Twoje dane przetwarzamy w celu:

(1)   wywiązania się przez nas z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa albo w ramach realizacji działań w interesie publicznym.

(2)   w celu realizacji umowy, która nas wiąże, albo w celu jej zawarcia

(3)   jeżeli chcesz się u nas zatrudnić Twoje dane podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, którą wyraziłeś poprzez zgłoszenie się w procesie rekrutacji i przesłanie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej.

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane z korespondencji e-mail przetwarzamy przez okres jej przydatności dla wzajemnych kontaktów. Nie mamy sprecyzowanego okresu czasu, po którym bezwzględnie usuwamy korespondencję. Jeżeli jednak zakończymy bieżący kontakt, Twoje dane będziemy przechowywać przez okres kolejnych 5 lat (w imię reguły rozliczalności) i następnie podejmiemy decyzję o zasadności jej usunięcia.

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Powinieneś jednak wiedzieć, że Twoje dane mogą być udostępniane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:

 1. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne
 2. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności
 3. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności
 4. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności.

Każdemu z podwykonawców przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia danego celu.

Ponadto Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesy publicznego mogą zostać udostępnione innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO KRAJU TRZECIEGO

W ramach naszego Przedszkola wykorzystujemy rozwiązania informatyczne, które posiadają swoje serwery na terytorium USA – czyli poza terytorium Unii Europejskiej. Przedszkole nr 150 korzysta przy tym wyłącznie z rozwiązań tych podmiotów, które przynależą do systemu Tarczy Prywatności, czyli do systemu w ramach którego poszczególne podmioty są zobowiązane stosować analogiczne reguły bezpieczeństwa danych, jak te określone przez prawo unijne.

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji.

Twoje prawa obejmują:

a)      Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).

b)      Prawo do poprawiania danych

Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.

c)       Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Jeżeli uznasz że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, przychylimy się do Twojego żądania.

d)      Prawo do żądania usunięcia danych

Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że nie będziemy mogli tego uczynić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych (np. toczące się postępowanie administracyjne, rozliczenia w podatku od nieruchomości). W odpowiedzi na Twój wniosek usuniemy jednak Twoje dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to możliwe, zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań), dzięki czemu Twoje dane, które musimy zachować zgodnie z obowiązującym prawem, będą dostępne wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób w naszej organizacji.

e)      Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub w związku z realizowaną umową, to zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku takich kontaktów do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub listownie na adres Przedszkole nr 150 Wesołe Nutki we Wrocławiu, ul. P.P Ignuta 30, 54-151 Wrocław.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.

PRAWO DO SPRZECIWU

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu składasz wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw, chyba że Twoje żądanie sprzeciwia się obowiązkom, które nakładają na nas przepisy prawa.

Prawo do sprzeciwu możesz zgłosić na adres e-mail inspektor@coreconsulting.pl lub listownie na adres Przedszkole nr 150 Wesołe Nutki we Wrocławiu, ul. P.P Ignuta 30, 54-151 Wrocław.

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI CZASU POBYTU DZIECKA

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 150 „WESOŁE NUTKI” WE WROCŁAWIU

 

§ 1

KARTA DO ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU

DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Dla każdego dziecka przeznaczone są dwie karty oznaczone indywidualnym numerem każda.
 1. Karty nie są imienne- posiadają numery identyfikacyjne.
 1. Karty są własnością Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” we Wrocławiu. Nie należy umieszczać na nich żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp.
 2. Rodzic zobowiązany jest do zwrotu kart na koniec edukacji dziecka w Przedszkolu.
 1. Karty mogą zostać wydane rodzicom/ opiekunom prawnym.
 2. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie kart.
 3. Rodzic/opiekun prawny otrzymuje bezpłatnie dwie karty. Zobowiązuje się rodzica/ opiekuna prawnego do rejestrowania za ich pomocą czasu pobytu dziecka
  w przedszkolu w momencie wejścia i wyjścia z budynku przedszkola.
 4. Karty zostają wydane rodzicom/ opiekunom prawnym za pokwitowaniem.
 5. Fakt utraty karty musi zostać niezwłocznie zgłoszony do dyrektora Przedszkola
  Nr 150 „Wesołe Nutki”  we Wrocławiu oraz do nauczyciela w  grupie.
 6. W przypadku utraty lub zniszczenia karty będącej własnością Przedszkola Nr 150 „Wesołe Nutki” we Wrocławiu, rodzic/opiekun zobligowany jest do wyrobienia duplikatu we własnym zakresie.

§ 2

EWIDENCJA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Czytniki wejściowe/ wyjściowe do ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu umieszczone są na ścianie korytarza pomiędzy pierwszymi a drugimi drzwiami wejściowymi oraz na wprost drzwi wejściowych wewnętrznych.
 2. Przyłożenie karty do czytnika wejściowego powinno nastąpić niezwłocznie po wejściu rodzica/opiekuna do przedszkola.
 3. Po odebraniu dziecka od wychowawcy, rodzic/opiekun zaznacza godzinę odbioru dziecka przez zbliżenie karty do czytnika wyjściowego, w momencie opuszczania placówki przedszkola.
 4. Zbliżenie karty do czytnika powoduje zaznaczenie godziny wejścia lub wyjścia z przedszkola oraz otwarcie drzwi wejściowych.
 5. W celu zarejestrowania godziny wejścia lub wyjścia dziecka, należy zbliżyć kartę
  do czytnika, nie dłużej niż na dwie sekundy.
 6. Potwierdzenie odczytania godziny zostanie oznaczone pojedynczym sygnałem dźwiękowym i zapaleniem kontrolki w kolorze zielonym.
 7. W przypadku niezarejestrowania godziny przyprowadzenia lub odebrania dziecka, odpłatność naliczana będzie od godz. 6.30 do godz. 17:30.
 8. W razie braku lub utraty karty odpłatność naliczana będzie od godz. 6.30 do godz. 17:30.
 9. W przypadku zauważenia usterki czytnika, rodzic zobowiązany jest
  do natychmiastowego przekazania tej informacji intendentowi bądź nauczycielowi
  w grupie, który odnotuje godzinę przyjścia lub wyjścia dziecka w formie papierowej, a po usunięciu usterki dane te będą wprowadzone do systemu.
 1. Użytkowanie karty elektronicznej następuje od następnego dnia roboczego po dniu otrzymania kart przez rodzica/ opiekuna prawnego, po wcześniejszym pokwitowaniu.

§ 3

SPOSÓB NALICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT

I WYŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje aktualna Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określania czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wrocław w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć.
 1. Płatności naliczane są z dołu na podstawie odczytów z elektronicznej rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu.
 2. Do rejestracji pobytu dziecka w Przedszkolu brany jest pod uwagę pierwsze zdarzenie wejścia i ostatnie zdarzenie wyjścia.

 

 

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wprowadza się okres przejściowy obowiązujący od dnia 01.09.2018 r.
  do dnia 30.09.2018 r., w trakcie którego system elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka w Przedszkolu stanowi narzędzie pomocnicze do naliczenia opłaty za pobyt.
 2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do stosowania postanowień zawartych
  w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.09.2018 r.

 

Informator o placówce

Informator o placówce

 

Przedszkole znajduje się w dzielnicy Wrocław-Fabryczna na osiedlu Kozanów. Mieści się w budynku wolno-stojącym, jednopiętrowym. Przedszkole nie posiada podjazdów i wind dla osób niepełnosprawnych.

Placówka dysponuje 250miejscami dla dzieci, w ramach dziesięciu oddziałów. Grupy przedszkolne są niejednorodne wiekowo. Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17.30. Przedszkole zapewnia dzieciom prawo do odpoczynku.

W okresie wakacyjnym przez okres jednego miesiąca przedszkole jest zamknięte.

Dzieci korzystają z dużego, ogrodzonego terenu wokół przedszkola. Plac zabaw jest wyposażony w urządzenia terenowe (bujaki, zjeżdżalnia, drabinki) oraz piaskownice. Teren ogrodu jest zagospodarowany.

Posiłki dla dzieci przyrządzane są w kuchni przedszkolnej. Rozkład posiłków: śniadanie godz. 8.30, zupa + drugie śniadanie  godz. 11.30-12.00, drugie danie godz. 14.00. Posiadamy certyfikat HACCP oraz certyfikat stołówki zdrowego i racjonalnego żywienia. Przedszkole nie prowadzi indywidualnego żywienia dzieci.

 

 

Misja Przedszkola:

Nasze przedszkole jest placówką bezpieczną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarta na ich potrzeby. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko oraz jego potrzeby. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygootwuje je do podjęcia nauki w szkole.

 

Zapewniamy dzieciom:

 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości;
 • Przyjazną atmosferę oraz optymalne warunki do rozwijania osobowości;
 • Poczucie bezpieczeństwa;
 • Wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, doskonalącą warsztat pracy;
 • Wycieczki;
 • Dobrą zabawę;

 

 

Zapewniamy rodzicom:

 

 • Bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dzieci;
 • Pomoc i wsparcie w działaniach wychowawczych;
 • Udział w uroczystościach, spotkaniach integracyjnych;

 

 

Oferta podstawowa obejmuje:

Funkcję: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną. Pracujemy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Celem przedszkola jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zapewniających udany start szkolny.

 

Oferta dodatkowa obejmuje:

 • Zajęcia muzyczno – teatralne

 

Celem głównym jest wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne, celem pośrednim jest zapewnienie przedszkolakom lepszych szans edukacyjnych, poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności oraz rozwijanie ich umiejętności społecznych niezbędnych w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

 

 • Nauka języka obcego nowożytnego w toku codziennych zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
 • Terapia i profilaktyka logopedyczna – 10 godzin w tygodniu,
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korekcji – 10 godzin            w tygodniu,
 • Katecheza dla dzieci 5-6-letnich (na wniosek rodziców),
 • „Mali Wspaniali”,

Nadrzędnym celem programu jest kształtowanie nawyków związanych ze zdrowym trybem życia poprzez zachęcanie dzieci do aktywności sportowej. Dzieci zostają wyposażone w ogólną wiedzę na temat sztuk walki, samoobrony, poznają podstawowe techniki. Dzięki ćwiczeniom ogólnorozwojowym odbywającym się w formie zabawy, dzieci poprawiają nie tylko cechy motoryczne, ale również procesy poznawcze i sferę emocjonalno-społeczną. Wykształcają umiejętności pracy w zespole, śmiałego wypowiadania się na tle grupy, poznają swoje mocne strony.

 

Udział w programach i projektach:

 

 • Akcja charytatywna na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla dzieci (całoroczna zbiórka nakrętek, zbiórka słodyczy, zbiórki używanych książek, przekazanych na kiermasz). Zaangażowanie w akcję 250 dzieci, rodzice i pracownicy przedszkola.
 • Akcja charytatywna „Aniołkowe granie”. Przekazywanie paczek noworocznych dla dzieci z rodzinnego domu dziecka we Wrocławiu. Udział w gali finałowej akcji. Zaangażowanie w akcję 250 dzieci, rodzice i pracownicy przedszkola.
 • Akcja na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt.
 • „Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat, organizowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.
 • Akcja Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia „Program wczesnego wykrywania raka pt.” Kocham Cię Mamo”.
 • Uczestnictwo w działaniach w ramach Promocji Zdrowia – realizacja programu sieci szkół i przedszkoli promujących zdrowie.
 • Włączenie się i zachęcanie rodziców do akcji na rzecz naszych Rodaków we Lwowie – zbiórka artykułów;
 • Utworzenie i prowadzenie zajęć z drużyną w ramach międzynarodowego programu kreatywności „Destination Imagination”;

 

 

Uroczystości i imprezy wynikające z tradycji przedszkola:

 

 • Dni otwarte (zajęcia dla dzieci, rozmowy z rodzicami),
 • Pasowanie na przedszkolaka (z udziałem rodziców),
 • Festyny rodzinne – imprezy dla dzieci i rodziców,
 • Jasełka i wspólne kolędowanie (z udziałem rodzin),
 • Dzień Babci i Dziadka (z udziałem dziadków),
 • Kiermasz bożonarodzeniowy,
 • Dzień Wiosny,
 • Światowy Dzień Ziemi,
 • Dzień Matki i Ojca (z udziałem rodziców),
 • Pożegnanie dzieci odchodzących do szkół,
 • Bal karnawałowy,