Chodź…

21 kwietnia w ramach obchodów Dnia Ziemi w grupie II odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców: „Choć przedszkolak jest nieduży, to przyrodzie wie jak służyć”.

Dzieci nie tylko wysłuchały listu z prośbą od Pani Ziemi, ale też szukały sposobów na to jak można jej pomóc.

Następnie wspólnie z rodzicami wykonały plakaty pt. „Kochamy naszą planetę” oraz otrzymały medale strażnika przyrody za aktywny udział w zajęciach.