Destination Imagination

DESTINATION    IMAGINATION  –  OCZYMA   WYOBRAŹNI

 

Destination Imagination (DI) jest największym na świecie programem dla dzieci i młodzieży zorientowanym na rozwój kreatywności oraz umiejętności XXI wieku. Działa w 42 krajach, na sześciu kontynentach, 48 stanach Ameryki Północnej oraz w Kanadyjskich prowincjach. Daje możliwość odkrywania i wydobywania niezmierzonych potencjałów dziecięcej wyobraźni. Jest też ekscytującą przygodą dla tych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, zdolności i talenty.

 

Cele programu to: 

- rozwijanie kreatywności i myślenia krytycznego;

- nabywanie  wiedzy  i  umiejętności  z  zakresu  STEM  (nauka, technologia, inżynieria,  matematyka),  ART  (sztuka – różne  dziedziny  artystyczne)  oraz umiejętności społecznych;

- nauka zastosowania metod i narzędzi twórczego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów;

- kształcenie współpracy w grupie i umiejętności przywódczych;

- kształcenie skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz umiejętności prezentacji;

- kształcenie   umiejętności   rozpoznawania,   używania   i   rozwijania różnorodnych własnych umiejętności i zdolności;

- wzmacnianie  kompetencji,  entuzjazmu  i  zaangażowania w rozwiązywanie praktycznych problemów, z którymi spotykamy się na co dzień;

- kształcenie samodzielności w działaniu i odpowiedzialności.

 

UPOMINKI   DLA   DRUŻYNY   BLIŹNIACZEJ

PIERWSZA   PRÓBA   PRZEDSTAWIENIA

REKWIZYTY   DO   WYZWANIA   DRUŻYNOWEGO

MOST   NA   MEDAL

BALONOWY   MOST

TAJEMNICZA   TORBA

PRZYGOTOWANIA   DO  WYZWANIA  DRUŻYNOWEGO

WYZWANIE   KELNERSKIE

SŁOMKOWA   WIEŻA

WALKA   O   STOŁKI

WIEŻA   WYSOKA   JAK…

SPRYTNE    DZIECIAKI

album   od   nasych   „Bliźniaków”

upominki   dla   bliźniaków

WIEMY   JUŻ,  KTO   JEST   NASZĄ   DRUŻYNĄ   BLIŹNIACZĄ

 

konstruujemy   maszynę  -  ciąg   dalszy

pracujemy   zespołowo

konstruujemy     maszynę

przygotowania   do   wyzwania    drużynowego

NOWA   DRUŻYNA   DI -  INTEGRUJEMY   SIĘ

WYZWANIE   NA   JUŻ

PRZYGOTOWUJEMY   SIĘ   DO   WYZWANIA   DRUŻYNOWEGO

MASZYNY   ZŁOŻONE -  NASZE   POMYSŁY

Archiwum