DRZEWA WOKÓŁ NAS

Martyna Wilaszek z grupy II wzięła udział w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym pt. „Drzewa wokół nas”.

Cele konkursu:
• kształtowanie zachowań i rozwijanie pozytywnej świadomości ekologicznej poprzez twórcze działanie;
• rozpoznawanie i wyodrębnianie ekosystemów: las, park, sad;
• rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, dostrzeganie walorów estetycznych drzew;

Organizator: Przedszkole Nr 149 „Tęczowa Polanka”

Gratulujemy!