Dzień Babci

21 stycznia w grupie II odbyła się uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka.

Dzieci w tym dniu od rana przeżywały to wydarzenie. Kiedy sala została udekorowana a przedszkolaki odświętnie ubrane, przybyli zaproszeni goście i zaczęła się oficjalna część uroczystości. Dzieci z zaangażowaniem  recytowały wiersze, śpiewały piosenki oraz tańczyły.

Na twarzach dziadków gościła radość, a chwilami nawet wzruszenie.
Po występie wszyscy udali się na poczęstunek, a wnukowie wręczyli babciom i dziadkom upominki.  Panowała miła, przyjazna atmosfera.