Dzień gr VIII

Dnia 20 stycznia odbyła się w grupie VIII uroczystość z okazji „Dnia Babci i Dziadka”. Oprócz wierszy i piosenek przedszkolaki zaprezentowały także układ taneczny oraz inscenizację instrumentalną.

Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich adresem. Dopełnieniem uroczystości były upominki dla gości oraz poczęstunek w sali.