Dżwięki naszej…

Z końcem października rozpoczęły się cykliczne( co 2 tygodnie) zajęcia z profilaktyki logopedycznej dla grup 3- latków tzn. Grupy I i III. Zajęcia realizowane są przez logopedę p. Kamilę Kozłowską w ramach programu profilaktyczno – terapeutycznego „Dźwięki naszej mowy”.
Podczas dotychczasowych spotkań dzieci: rozwijały swój słuch fiz., muzyczny, fonemowy, odkrywały, co potrafią ich języki, wargi, policzki, zęby i jak można je ćwiczyć, uczyły się dmuchać i wąchać, by prawidłowo oddychać nosem oraz ćwiczyły uwagę i pamięć niezbędne do uczenia się.