Gala WDUŚ…

Dnia 21.10.2016r. odbyła się Gala podsumowująca XI edycję projektu edukacyjnego „Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci” za rok szkolny 2016-2016. W trakcie gali nasze Przedszkole po raz kolejny otrzymało certyfikat za udział w projekcie. Dyplomy otrzymały także nauczycielki Katarzyna Wrzaszczak i Katarzyna Ciastek, które były koordynatorami projektu w placówce.

Projekt ma charakter edukacyjny i zakłada kształtowanie postaw proekologicznych u dzieci. Celem jest promowanie powtórnego wykorzystania surowców wtórnych, kształtowanie pozytywnej postawy względem środowiska naturalnego poprzez podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

Patronatem projektu jest Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.