Grupa I

GRUPA  I -  3   latki

 

Nauczyciele:

 

mgr Katarzyna Ciastek

mgr Ewa Bednarz

mgr Krystyna Marczyńska

 

Godziny   pracy   oddziału:

 

Poniedziałek:  07.30 – 15.20

Wtorek:           07.30 – 15.30

Środa:             07.30 – 15.20

Czwartek:        07.30 – 15.20

Piątek:             07.45 – 15.15

 

Przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy oddziału
dzieci przebywają w grupie II.

 

ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

Zajęcia   dodatkowe:

 

Gimnastyka   ogólnorozwojowa

z   elementami   Korekty:

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

  • PONIEDZIAŁEK: 9:30 – 9:50
  • PIĄTEK: 9:50 – 10:10

 

język   angielski:

Osoba prowadząca: Katarzyna Bednarz

  • PONIEDZIAŁEK: 9:55 – 10:10
  • ŚRODA: 10:45 – 11:00

 

 

Zajęcia    logopedyczne:

Osoba prowadząca: Agnieszka Kucharska

  •  ŚRODA: 09:30 – 10:30 

 

 

„mali wspaniali” – gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami sztuk walki:

Osoba prowadząca: Klaudia Rybczyńska

  •  WTOREK: 09:30 – 10:00

 

 

GIMNASTYKA   PORANNA:

Osoba prowadząca: Katarzyna Ciastek

  •  PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 08:00 – 08:15

 

 

rytmika:

Osoba prowadząca: Katarzyna Ciastek

  •  CZWARTEK: 09:00 – 09:15

 

 

ZAJĘCIA MUZYCZNO – TEATRALNE:

Osoba prowadząca: M. Garbat

  • WTOREK: 10:45 – 11:15
  • CZWARTEK: 9:15 – 9:45

 

 

 

HARMONOGRAM 

KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI 

                                                                    GRUPY I

W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

04.09.2017 Zebranie  organizacyjne w godz. 16.00 – 17:30.
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce; sprawy różne.Osoba prowadząca: Katarzyna Ciastek

07.11.2017

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  14:00 – 17:00.
Temat: Przedstawienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.

Osoba prowadząca: Katarzyna Ciastek

 

21.02.2018

 

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  15:30 – 16:30.
Temat: Podsumowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej za pierwszy semestr; sprawy różne.Osoba prowadząca: Katarzyna Ciastek
21.05.2018 Konsultacje indywidualne w godz. 14:00 – 17:00.
Temat: Omówienie wyników obserwacji końcowej dziecka.
Osoba prowadząca: Katarzyna Ciastek

 

W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.