Grupa I

GRUPA  I -  3   latki

 

Nauczyciele:

 

mgr Katarzyna Wrzaszczak

mgr Ewa Bednarz

mgr Krystyna Marczyńska

 

Godziny   pracy   oddziału:

 

Poniedziałek:  07.30 – 15.20

Wtorek:           07.30 – 15.20

Środa:             07.30 – 15.20

Czwartek:        07.30 – 15.20

Piątek:             07.45 – 15.15

 

Przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy oddziału
dzieci przebywają w grupie II.

 

ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

 

 

 

 

Zajęcia   dodatkowe:

 

Gimnastyka   poranna:

 

Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak

 •  poniedziałek – piątek: 08:00 – 08:15

 

Język   ANGIELSKI - 


przygotowanie do nauki języka nowożytnego:

Osoba prowadząca: Katarzyna Bednarz

 • piątek: 10:15 – 10:30 / 14:30 – 14:45 (zamiennie)

 

GIMNASTYKA   ogólnorozwojowa

z   elementami   korekty:


Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

 • poniedziałek: 9:30 – 9:50
 • wtorek: 9:30 : 9:50

 

ZAJĘCIA   logopedyczne:


Osoba prowadząca: Ewelina Karpińska

 •  czwartek: 9:00 – 9:30
 •  piątek: 9:30 – 10:00

 

ZAJĘCIA   RYTMICZNE:


Osoba prowadząca: Dobrosława Głowacka

 •  środa: 10:30 – 10:50

 

ZAJĘCIA   plastyczne:

 

Osoba prowadząca: Katarzyna Kamianowska

 •  poniedziałek: 10:00 – 10:30
 •  wtorek: 10:00 – 10:30

 

ĆWICZYMY  I  BAWIMY  SIĘ  RAZEM -


zajęcia ruchowe z elementami metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne:

Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak

 •  czwartek: 10:00 – 10:20

 

mali wspaniali - 


zajęcia ogólnorozwojowe z elementami sztuk walki:

Osoba prowadząca: Agnieszka Ilnicka

 • środa: 10:00 – 10:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI 

     GRUPA I -  ROK  SZKOLNY  2019/2020

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

04.09.2019 Zebranie  organizacyjne w godz. 16.00 – 17:30.
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce; sprawy różne.
Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak

04.11.2019

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  14:00 – 17:00.
Temat: Przedstawienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.
Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak

 

26.02.2020

 

Zebranie z Rodzicami oraz konsultacje  indywidualne
w  godzinach:  16:00 – 17:30.
Temat: Podsumowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej za pierwszy semestr; sprawy różne.Przedstawienie wyników obserwacji śródrocznej dziecka.
Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak
25.05.2020 Konsultacje indywidualne w godz. 14:00 – 17:00.
Temat: Omówienie wyników obserwacji końcowej dziecka.
Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak

 

 Istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.