Grupa I

GRUPA  I -  3   latki

 

Nauczyciele:

 

mgr Agnieszka Karkulowska

mgr Ewa Bednarz

mgr Krystyna Marczyńska

 

Godziny   pracy   oddziału:

 

Poniedziałek:  07.30 – 15.20

Wtorek:           07.30 – 15.30

Środa:             07.30 – 15.20

Czwartek:        07.30 – 15.20

Piątek:             07.45 – 15.15

 

Przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy oddziału
dzieci przebywają w grupie II.

 

ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

Zajęcia   dodatkowe:

 

Gimnastyka   ogólnorozwojowa

z   elementami   Korekty:

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

  • poniedziałek 09.30 – 09.50
  • piątek 09.30 – 09.50

 

Język ANGIELSKI:

(przygotowanie do nauki języka nowożytnego)

Osoba prowadząca: Agnieszka Karkulowska

W toku codziennych zajęć wychowawczo – dydaktycznych

 

Zajęcia    logopedyczne:

Osoba prowadząca: Ewa Krasowska

  •  środa: 09:00 – 10:00

GIMNASTYKA   PORANNA:

Osoba prowadząca: Agnieszka Karkulowska

  •  poniedziałek – piątek: 08:00 – 08:15

 

ZAJĘCIA rytmiCZNE:

Osoba prowadząca: Agnieszka Karkulowska

  • środa 09.30 – 10.00

 

ZAJĘCIA MUZYCZNE:

Osoba prowadząca: M. Garbat

  • wtorek 10.00 – 10.30
  • czwartek 10.00 – 10.30

MALI WSPANIALI:

Osoba prowadząca: Karina Kacprzak

  •  wtorek: 09.30 – 10.00

 

HARMONOGRAM 

KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI 

                                                                    GRUPY I

W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

05.09.2018 Zebranie  organizacyjne w godz. 16.00 – 17:30.
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce; sprawy różne.Osoba prowadząca: Agnieszka Karkulowska

05.11.2018

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  14:00 – 17:00.
Temat: Przedstawienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.

Osoba prowadząca: Agnieszka Karkulowska

 

18.02.2019

 

Zebranie z Rodzicami oraz konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  16:00 – 17:30.
Temat: Podsumowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej za pierwszy semestr; sprawy różne.Przedstawienie wyników obserwacji śródrocznej dziecka.Osoba prowadząca: Agnieszka Karkulowska
21.05.2019 Konsultacje indywidualne w godz. 14:00 – 17:00.
Temat: Omówienie wyników obserwacji końcowej dziecka.
Osoba prowadząca: Agnieszka Karkulowska

 

 Istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.