Grupa II

GRUPA   II – 3 latki

 

NAUCZYCIELE:

Iwona Kożak

mgr Agnieszka Karkulowska

 

 

GODZINY PRACY ODDZIAŁU:

poniedziałek – piątek : 07.00 – 16.30

 

 

 ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

 

GIMNASTYKA  PORANNA:

Osoba prowadząca: Iwona Kożak

  • poniedziałek- piątek: 08:00-08:15

RYTMIKA

Osoba prowadząca: Iwona Kożak

  • środa 09.30 – 10.00

 

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA Z ELEMENTAMI KOREKTY:

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

  • poniedziałek, piątek 09.50 – 10.10

JĘZYK ANGIELSKI

(przygotowanie do nauki języka nowożytnego)

Osoba prowadząca:

Agnieszka Karkulowska

W toku zajęć wychowawczo – dydaktycznych

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Osoba prowadząca: Ewa Krasowska

  • środa 10.00 – 11.00

ZAJĘCIA MUZYCZNE

Osoba prowadząca: Magdalena Garbat

  • wtorek, czwartek 10.30 – 11.00

 

 

 KALENDARZ WYDARZEŃ W GRUPIE II

29.05.2019 r. Wycieczka do „Młyna Zawadka”

31.05.2019 r. godz. 15:00 Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty

03.06.2019 r. godz. 14:00 – 17:00 Konsultacje indywidualne

05.06.2019 r. godz. 15:00 – 17:00 Festyn Rodzinny

11.06.2019 r. Spektakl Teatru Duet pt. „Wilk i zając”

 

 

HARMONOGRAM 

KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI

GRUPY II

W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

05.09.2018 Zebranie  organizacyjne w godz. 16.00 – 17:30.
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce; sprawy różne.Osoba prowadząca: Agnieszka Polak
 08.11.2018 Konsultacje  indywidualne  w  godzinach: 15.30 – 17.30
Temat: Przedstawienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.ODWOŁANE

 14.02.2019 Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  16.00- 18.00
Temat: Podsumowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej za pierwszy semestr; sprawy różne.Osoba prowadząca: Iwona Kożak
 03.06.2019 Konsultacje indywidualne w godz.: 14.00- 17.00
Temat: Omówienie wyników obserwacji końcowej dziecka.
Osoba prowadząca: Iwona Kożak

 

 Istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.