Grupa II

GRUPA   II – 4 latki

 

Nauczyciele:

 

mgr Agnieszka Kucharska

mgr Katarzyna Bednarz

 

 

 

Godziny   pracy   oddziału:

 

Poniedziałek – Piątek : 6.30 – 16.30

 

Po zakończeniu pracy oddziału dzieci przebywają:

od godz. 16.30 do 17.30 w sali gr. IV

 

 

ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

 

Zajęcia   dodatkowe

 

 

Gimnastyka   PORANNA:

Osoba prowadząca: Agnieszka Kucharska, Katarzyna Bednarz

  • PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK: 08:00-08:15

 

RYTMIKA:

Osoba prowadząca: Agnieszka Kucharska, Katarzyna Bednarz

  • CZWARTEK: 09:00-09:15

 

GIMNASTYKA  OGÓLNOROZWOJOWA Z ELEMENTAMI SZTUKI WALKI:

Osoba prowadząca: Klaudia Rybczyńska

  • WTOREK: 09:00-09:30

 

GIMNASTYKA Ogólnorozwojowa   z   elementami   korekty:

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

  • PONIEDZIAŁEK: 10:40-11:00
  • PIĄTEK:10:10-10:40

 

Język angielski:

Osoba prowadząca: Katarzyna Bednarz

  • W toku codziennych zajęć wychowawczo-dydaktycznych.

 

ZAJĘCIA  LOGOPEDYCZNE

Osoba prowadząca: Agnieszka Kucharska

  •  WTOREK: 11:45-12:45

 

ZAJĘCIA MUZYCZNO-TEATRALNE

Osoba prowadząca: Magdalena Garbat

  • ŚRODA: 10:45-11:15
  • PIĄTEK: 9:15-9:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM 

KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI

 GRUPY II

W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

04.09.2017

Zebranie  organizacyjne w godz. 16:20 – 17:30.
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi
w placówce. Sprawy różne.

Osoba prowadząca: Agnieszka Kucharska, Katarzyna Bednarz

 09-10.11.2017

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  16:00 – 17:30.
Temat: Omówienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.
Sprawy różne.
Osoba prowadząca: Agnieszka Kucharska, Katarzyna Bednarz

15-16.02.2018

Konsultacje indywidualne –  godz. 16:00-17:30
Temat: Omówienie wyników obserwacji półrocznej dziecka
.
Sprawy różne.
Osoba prowadząca: Agnieszka Kucharska, Katarzyna Bednarz

 17-18.05.2018

Konsultacje indywidualne w godz. 16:00 –17:30.
Temat: Omówienie wyników obserwacji końcowej dziecka.
Sprawy różne.

Osoba prowadząca: Agnieszka Kucharska, Katarzyna Bednarz

 

W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.