Grupa II

GRUPA   II – 3 latki

 

Nauczyciele:

 

 

Iwona Kożak

mgr Agnieszka Karkulowska

 

 

 

Godziny   pracy   oddziału:

 

poniedziałek – piątek : 07.00 – 16.30

                      

 

 

 

 

ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

 

Zajęcia   dodatkowe

 

 

Gimnastyka   PORANNA:

 

Osoba prowadząca: Iwona Kożak

 

  • PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK: 08:00-08:15

 

RYTMIKA:

 

Osoba prowadząca: Iwona Kożak

  • środa 09.30 – 10.00

 

 

GIMNASTYKA Ogólnorozwojowa   z   elementami   korekty:

 

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

  • poniedziałek, piątek 09.50 – 10.10

 

Język angielski:

 

(przygotowanie do nauki języka nowożytnego)

Osoba prowadząca:

Agnieszka Karkulowska

W toku zajęć wychowawczo – dydaktycznych

 

ZAJĘCIA  LOGOPEDYCZNE:

Osoba prowadząca: Ewa Krasowska

  • środa 10.00 – 11.00

ZAJĘCIA MUZYCZNE:

 

Osoba prowadząca: Magdalena Garbat

  • wtorek, czwartek 10.30 – 11.00

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM 

KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI 

                                                                    GRUPY II

W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

05.09.2018 Zebranie  organizacyjne w godz. 16.00 – 17:30.
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce; sprawy różne.Osoba prowadząca: Agnieszka Polak
 08.11.2018 Konsultacje  indywidualne  w  godzinach: 15.30 – 17.30
Temat: Przedstawienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.ODWOŁANE

 14.02.2019 Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  16.00- 18.00
Temat: Podsumowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej za pierwszy semestr; sprawy różne.Osoba prowadząca: Iwona Kożak
 23.05.2019 Konsultacje indywidualne w godz.: 16.00- 18.00
Temat: Omówienie wyników obserwacji końcowej dziecka.
Osoba prowadząca: Iwona Kożak

 

 Istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.