Grupa II

GRUPA   II – 3 latki

 

NAUCZYCIELE:

mgr Elżbieta Wesołowska

Romana Nieścierowicz

GODZINY PRACY ODDZIAŁU:

poniedziałek – piątek : 06.30 – 16.30

 

 ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

  GIMNASTYKA  PORANNA:

Osoba prowadząca: Elżbieta Wesołowska/Romana Nieścierowicz

  • poniedziałek- piątek: 08:00-08:15

 

JĘZYK ANGIELSKI:

 

Przygotowanie do nauki języka nowożytnego

Osoba prowadząca: Katarzyna Bednarz

  • piątek 10.30 -10.45 / 14.45-15.00

ZAJĘCIA RYTMICZNE

Osoba prowadząca:  Dobrosława Głowacka

  •  piątek 10.10 – 10.30

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA Z ELEMENTAMI KOREKTY:

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

  • poniedziałek 9.50 – 10.10
  • wtorek 9.50 – 10.10

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Osoba prowadząca: Ewelina Karpińska

  • czwartek 9.30 -10.00
  • piątek   9.00 – 9.30

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Osoba prowadząca: Katarzyna Kamianowska

  • poniedziałek 10.30 -11.00
  • wtorek   10.30 – 11.00

MALI   WSPANIALI -


zajęcia ogólnorozwojowe z elementami sztuk walki:

Osoba prowadząca: Agnieszka Ilnicka

  •  środa: 09:30 – 10:00

 

                                                        

 

 

 

HARMONOGRAM 

KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI

GRUPY II

W  ROKU  SZKOLNYM  2019/2020

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

04.09.2019 Zebranie  organizacyjne w godz. 16.00 – 17:30. Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce; sprawy różne.Osoba prowadząca: Elżbieta Wesołowska, Romana Nieścierowicz
 24.10.2019r. Zebranie z rodzicami oraz konsultacje  indywidualne  w  godzinach: 16.00 – 17.00Temat: Przedstawienie wyników obserwacji wstępnej dziecka, organizacja uroczystości Pasowania na przedszkolaka, sprawy różne.Osoba prowadząca: Elżbieta Wesołowska, Romana Nieścierowicz
24.02.2020r. Zebranie z rodzicami oraz konsultacje  indywidualne  w  godzinach: 16.00 – 17.30Temat: Podsumowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej za pierwszy semestr, sprawy różne. Przedstawienie wyników obserwacji śródrocznej dziecka.Osoba prowadząca: Elżbieta Wesołowska, Romana Nieścierowicz
 18.05.2020r. Konsultacje indywidualne w godz.: 16.00 – 17.30Temat: Omówienie wyników obserwacji końcowej dziecka. Osoba prowadząca: Elżbieta Wesołowska, Romana Nieścierowicz

 

 Istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.