Grupa II

GRUPA   II –  4 latki

 

NAUCZYCIELE:

mgr Elżbieta Wesołowska

Klaudia Dubas

 

GODZINY PRACY ODDZIAŁU:

poniedziałek – piątek : 07.00 – 17.00

 

 

 ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

 

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

 

  GIMNASTYKA  PORANNA:

Osoba prowadząca: Elżbieta Wesołowska/Klaudia Dubas

  • poniedziałek- piątek: 08:00-08:15

 

JĘZYK ANGIELSKI:

 

Przygotowanie do nauki języka nowożytnego

Osoba prowadząca: Katarzyna Bednarz

  • piątek: 10.00 – 10.15 / 15.00 – 15.15

ZAJĘCIA RYTMICZNE

Osoba prowadząca: Elżbieta Wesołowska / Klaudia Dubas

  •  piątek 8.30 – 8.50

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA Z ELEMENTAMI KOREKTY:

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

  • poniedziałek: 10.10 – 10.30
  •  wtorek: 10.10 – 10.30

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

 

Osoba prowadząca: Beata Racek

  • środa: 12.00 – 13.00

 

 

DRODZY RODZICE

 

Serdecznie zapraszamy  na zebranie , które odbędzie się  w holu głównym przedszkola 25.09.2020r (piątek) w godz. 17.30- 18.30.

Ze względu na obowiązujące procedury bezpieczeństwa na spotkania zapraszamy bez dzieci i po jednym Rodzicu od każdego podopiecznego.  

Przypominamy o obowiązku zdezynfekowania rąk przed wejściem do budynku, zasłonięcia ust i nosa podczas trwania spotkania, do zachowania bezpiecznego dystansu społecznego i przestrzegania wszystkich zasad obowiązujących w Przedszkolu.

Z poważaniem 

Elżbieta Wesołowska

Klaudia Dubas

                                                     

 

HARMONOGRAM   KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI

 GRUPA  I I -  ROK  SZKOLNY  2020/2021

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

 

Zebranie  organizacyjne
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce. Sprawy różne.
Osoba prowadząca: Elżbieta Wesołowska/Klaudia Dubas

 

Konsultacje  indywidualne
Temat: Omówienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.
Osoba prowadząca: Elżbieta Wesołowska/Klaudia Dubas

 

Zebranie półroczne oraz konsultacje indywidualne
Temat: Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za pierwszy semestr. Sprawy różne. Omówienie wyników obserwacji śródrocznej dziecka.
Osoba prowadząca: Elżbieta Wesołowska/Klaudia Dubas
Konsultacje indywidualne
Temat: Omówienie wyników obserwacji końcowej dziecka.
Osoba prowadząca: Elżbieta Wesołowska/Klaudia Dubas

 

 

 Istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.