Grupa III

 GRUPA   III – 3 latki

 

NAUCZYCIELE:

 

Sylwia Kuropatwa

Anna Tustanowska

 

POMOC   NAUCZYCIELA:

 

Ewa Wilk

 

Godziny   pracy   oddziału:

 

06.30- 16.30- dzieci przebywają w sali nr 3

16.30- 17.30- dzieci przebywają w sali nr  4


 

ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

Zajęcia   dodatkowe:

 

Gimnastyka   ogólnorozwojowa  

 z   elementami   korekty:

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

poniedziałek: 9.50 – 10.10

piątek: 9.30 – 9.50


Zajęcia   logopedyczne:

Osoba prowadząca: Agnieszka Kucharska

środa: 10.30 – 11.30


Język włoski:

  Osoba prowadząca:    Sylwia Kuropatwa – w toku codziennych zajęć dydaktycznych

 

RYTMIKA

 Osoba prowadząca : Sylwia Kuropatwa, Anna Tustanowska

czwartek: 9.50 – 10.05

GIMNASTYKA PORANNA

Osoba prowadząca: Sylwia Kuropatwa, Anna Tustanowska

poniedziałek – piątek: 8.00 – 8.15

 ”MALI WSPANIALI” ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE Z ELEMENTAMI SZTUK WALKI 

Osoba prowadząca: Kinga Rybczyńska

wtorek: 10.00 – 10.30

ZAJĘCIA MUZYCZNO – TEATRALNE

Osoba prowadząca: Magdalena Garbat

wtorek: 9.15 – 9.45

piątek: 10.15 – 10.45

 

  


HARMONOGRAM

KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI

GRUPY III

W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018


DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

04.09.2017

Zebranie  organizacyjne:  16.20 – 17.30

Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce, sprawy różne.

Osoby prowadzące: Sylwia Kuropatwa, Anna Tustanowska

07.11.2017

Konsultacje indywidualne: 15.30 – 17.30

Temat: Przedstawienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.

Osoby prowadzące: Sylwia Kuropatwa, Anna Tustanowska

30.01.2018

Konsultacje indywidualne: 15.30 – 17.30

Temat: Przedstawienie wyników obserwacji półrocznej dziecka.

Osoby prowadzące: Sylwia Kuropatwa, Anna Tustanowska

06.06.2018

Konsultacje indywidualne: 16.15 – 17.30

Temat: Przedstawienie wyników obserwacji końcowej dziecka.

Osoby prowadzące: Sylwia Kuropatwa, Anna Tustanowska

W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.