Grupa III

 GRUPA   III     3 i 4 latki

NAUCZYCIELE:

Paulina Czabańska

Monika Szatkowska

POMOC   NAUCZYCIELA:

Ewa Wilk

Godziny   pracy   oddziału: 

poniedziałek – piątek :  7.00  – 17.00

 ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 

STYCZEŃ

Tydzień I- (04.01-08.01) KIEDY ZIMNO JEST NA DWORZE

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Doskonalenie spostrzegawczości.
 2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 3. Wdrażanie dzieci do obserwacji przyrody.
 4. Kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie dziesięciu.

Tydzień II- (11.01-15.01) HOP, HOP NA ŚNIEGU

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Uwrażliwianie dzieci na piękno polskich krajobrazów.
 2. Rozwijanie sprawności manualnej.
 3. Rozbudzanie świadomości zmian zachodzących w przyrodzie.
 4. Kształtowanie myślenia matematycznego.

Tydzień III- ( 18.01-22.01) MOJA BABCIA I MÓJ DZIADEK

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Rozwijanie umiejętności wokalnych.
 2. Rozbudzanie wyobraźni i myślenia.
 3. Zapoznawanie dzieci z tekstami literackimi.
 4. Kształtowanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej.

Tydzień IV- (25.01-29. 01) ZABAWY Z BAŁWANKIEM  I ŚNIEŻYNKĄ

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.
 2.  Utrwalanie kierunków w przestrzeni.
 3.  Usprawnianie narządów mowy.
 4. Kształcenie u dzieci myślenia przyczynowo-skutkowego.
 5. Wdrażanie do zachowania bezpiecznych zasad w przedszkolu i poza nim.

 

              GRUDZIEŃ

Tydzień I- (30.11-4.12) W MOJEJ RODZINIE

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Rozwijanie motoryki małej i dużej.
 2. Wzmacnianie więzi uczuciowych w rodzinie.
 3. Kształtowanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
 4. Rozwijanie logicznego myślenia.
 5. Uświadamianie faz rozwoju człowieka.

Tydzień II- (7.12-11.12) ROBIMY PREZENTY DLA INNYCH

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Kształtowanie umiejętności dostrzegania emocji swoich i innych.
 2. Integrowanie grupy poprzez wspólne gry i zabawy.
 3. Ćwiczenie pamięci słuchowej.
 4. Rozwijanie kreatywności

Tydzień III- (14.12-18.12) KIEDY W DOMU PACHNIE CHOINKĄ

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Zapoznanie z tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia.
 2. Wprowadzenie nastroju oczekiwania na święta.
 3. Rozwijanie wyobraźni plastycznej.
 4. Uwrażliwianie na zmianę brzmienia instrumentów.

Tydzień IV- (21.12-30.12) BOŻE NARODZENIE

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Poznawanie tradycji i symboli świątecznych.
 2. Wzmacnianie więzi rodzinnych w grupie przedszkolnej i gronie rodzinnym.
 3. Rozwijanie pamięci słuchowej.
 4. Ćwiczenie umiejętności wokalnych.

 

              LISTOPAD

Tydzień I- (02.11-06.11) KAŻDY MA SWÓJ  DOM

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Organizowanie zabaw ułatwiających dzieciom prezentowanie siebie i poznawania najbliższego otoczenia.
 2. Integrowanie grupy – budowanie serdecznej atmosfery i więzi emocjonalnej w grupie.
 3. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 4.  Wdrażanie dzieci do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych.

Tydzień II- (09.11-13.11)  MOJE MIASTECZKO

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Uwrażliwianie dzieci na piękno polskich krajobrazów.
 2. Rozpoznawanie przez dzieci charakterystycznych elementów w najbliższej okolicy.
 3. Omawianie zjawisk przyrody związanych z jesienią.
 4. Rozbudzanie świadomości zmian zachodzących w przyrodzie.
 5. Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni.

Tydzień III- ( 16.11-20.11) CZY TO PRAWDA CZY TO BAJKA?

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Dostrzeganie elementów realistycznych i fikcyjnych w tekstach literackich.
 2. Rozwijanie wyobraźni i myślenia.
 3.  Zapoznawanie dzieci z tekstami literackimi ( baśnie, bajki, legendy)
 4. Klasyfikowanie przez dzieci przedmiotów według podanego kryterium.
 5. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej.

Tydzień IV- (23.11-30.11) GDZIE MÓJ DOM, GDZIE MOJE PRZEDSZKOLE?

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Poznawanie przez dzieci pojęć związanych z adresem zamieszkania.
 2.  Utrwalanie kierunków w przestrzeni.
 3.  Doskonalenie u dzieci przeliczania elementów.
 4. Kształcenie u dzieci myślenia przyczynowo-skutkowego.
 5. Wdrażanie do zachowania bezpiecznych zasad w przedszkolu i poza nim.

PAŹDZIERNIK

Tydzień I- (01.10-09.10) KOLORY PANI JESIENI

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Rozwijanie motoryki małej.
 2. Poznawanie różnych stanów emocjonalnych.
 3. Wdrażanie do wspólnej zgodnej zabawy.
 4. Kształtowanie świadomości własnego ciała.

Tydzień II-  (12.10-16.10) W JESIENNYM OGRODZIE

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Kształtowanie umiejętności ustawiania się w rzędzie, kole i w parach.
 2. Określanie własnych upodobań.
 3. Kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie trzech.
 4. Wdrażanie do przestrzegania zasad panujących w grupie.

Tydzień III- (19.10-23.10) APETYT NA ZDROWIE

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Wdrażanie do dbania o porządek w sali.
 2. Nabywanie umiejętności dokonywania prostych wyborów.
 3. Prezentowanie uczuć i emocji za pomocą mimiki.
 4. Kształtowanie umiejętności formułowania wypowiedzi na zadany temat.
 5. Usprawnianie aparatu artykulacyjnego.

Tydzień IV- (26.10-30.10) JESIENNA MUZYKA

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Rozwijanie samodzielności.
 2. Dostrzeganie piękna przyrody.
 3. Rozwijanie wyobraźni plastycznej.
 4. Wdrażanie do respektowania zasad bezpieczeństwa.

WRZESIEŃ

Tydzień I- (01.09. – 11.09)  JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Kształtowanie postawy badawczej wobec otaczającego świata przyrody.
 2. Rozpoznawanie otoczenia.
 3. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania zmian zachodzących w przyrodzie.
 4. Utrwalanie pojęć grzecznościowych  i rytmu dnia.
 5.  Poznawanie tekstów literackich.

Tydzień II- (14.09-18.09)  W PRZEDSZKOLU JEST MIŁO I BEZPIECZNIE

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele

 1. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 2.  Uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych .
 3.  Poznawanie tekstów literackich.
 4.  Kształtowanie umiejętności samoobsługowych .
 5. Wdrażanie do bezpiecznego poruszania się oraz bezpiecznej zabawy.

 Tydzień III- ( 21.09 – 25.09) LUBIĘ BAWIĆ SIĘ W PRZEDSZKOLU

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele

 1.  Utrwalanie zasad bezpiecznej i koleżeńskiej zabawy.
 2.  Wdrażanie do dbania o potrzeby innych.
 3.  Kształtowanie umiejętności rozróżniania kolorów.
 4. Utrwalanie pojęć “krótki” oraz “długi”.

Tydzień IV- (28.09-30.09) W PRZEDSZKOLU NIE JESTEM SAM

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Utrwalanie zasad bezpieczeństwa.
 2. Kształtowanie samodzielności.
 3. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat.
 4.  Poznawanie tekstów literackich  i wypowiadanie się o swoich uczuciach.

RYTMIKA:

Osoba prowadząca: Paulina Czabańska, Monika Szatkowska

Czwartek:  9.50 -10.10            

GIMNASTYKA PORANNA:

Osoba prowadząca: Paulina Czabańska, Monika Szatkowska

Od poniedziałku do piątku od 8.15 – 8.30    

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA Z ELEMENTAMI KOREKTY:

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

Poniedziałek: 9.50 – 10.10

Wtorek : 9.30-9.50

JĘZYK WŁOSKI:

Osoba prowadząca: Sylwia Kuropatwa

Piątek: 10.15 – 10.30 lub 14.45 – 15.00    

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE:

Osoba prowadząca: Beata Racek

Środa: 10.30-11.00

Piątek: 9.00 – 9.30

 


24.09.2020

Zebranie organizacyjne:  17.30-18.30
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce, sprawy różne.
Osoby prowadzące: nauczyciele grupy.

Listopad

Konsultacje indywidualne, dokładny termin oraz godzina będzie podane w terminie późniejszym (w październiku)
Temat: Przedstawienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.
Osoby prowadzące: nauczyciele grupy
       Listopad Pasowanie na Przedszkolaka, dokładny termin zostanie podany   w terminie późniejszym (w październiku)