Grupa III

 GRUPA   III – 3 latki

 

NAUCZYCIELE:

 

Marzena Świerk

Anna Jaworska

 

POMOC   NAUCZYCIELA:

 

Katarzyna Kamińska

 

Godziny   pracy   oddziału:

 

06.30-16.30 dzieci przebywają w sali nr 3

16.30- 17.30- dzieci przebywają w sali nr  4


 

ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

Zajęcia   dodatkowe:

 

Gimnastyka   ogólnorozwojowa  

 z   elementami   korekty:

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

poniedziałek: 10.10 – 10.30

wtorek:10.10 – 10.30


Zajęcia   logopedyczne:

Osoba prowadząca: Ewelina Kembrowska

Czwartek: 10.00 – 11.00

 

RYTMIKA

 Osoba prowadząca : Marzena Świerk, Anna Jaworska

GIMNASTYKA PORANNA

Osoba prowadząca: Marzena Świerk, Anna Jaworska

poniedziałek – piątek: 8.00 – 8.15

 

ZAJĘCIA RYTMICZNE:

Osoba prowadząca: Dobrosława Głowacka

Piątek: 9.50 – 10.10

J. WŁOSKI:

Środa: 10.00 – 10.15

MALI WSPANIALI:

Osoba prowadząca: Agnieszka Ilnicka

Środa: 10.30 – 10.50

 

 

  


HARMONOGRAM

KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI

GRUPY III

W  ROKU  SZKOLNYM  2019/2020


DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

04.09.2019

Zebranie  organizacyjne:  16.00.- 17.30

16.00-16.20; zebranie z dyrektorem;

16.20-17.30 zebranie w grupie z nauczycielkami

Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce, sprawy różne.

Osoby prowadzące: Marzena Świerk, Anna Jaworska

listopad

2019

Konsultacje indywidualne: 15.30 – 17.30

Temat: Przedstawienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.

Osoby prowadzące:Marzena Świerk, Anna Jaworska

styczeń 2020

Konsultacje indywidualne: 15.30 – 17.30

Temat: Przedstawienie wyników obserwacji półrocznej dziecka.

Osoby prowadzące:Marzena Świerk, Anna Jaworska

czerwiec

2020

Konsultacje indywidualne: 15.30 – 17.30

Temat: Przedstawienie wyników obserwacji końcowej dziecka.

Osoby prowadzące: Marzena Świerk, Anna Jaworska

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. W razie potrzeby istnieje możliwość   zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.