Grupa III

 GRUPA   III     3 i 4 latki

NAUCZYCIELE:

Paulina Czabańska

Monika Szatkowska

POMOC   NAUCZYCIELA:

Ewa Wilk

Godziny   pracy   oddziału: 

poniedziałek – piątek :  7.00  – 17.00

Szanowni Rodzice,

Bardzo prosimy o systematyczne śledzenie informacji i komunikatów na stronie internetowej przedszkola oraz w zakładce grupowej.  

 

 

 

                

 ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

RYTMIKA:

Osoba prowadząca: Alicja Fisher – Fishering

Czwartek:  9.20-9.40            

GIMNASTYKA PORANNA:

Osoba prowadząca: Paulina Czabańska, Monika Szatkowska

Od poniedziałku do piątku od 8.15 – 8.30    

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA Z ELEMENTAMI KOREKTY:

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

Poniedziałek: 9.50 – 10.10

Wtorek : 9.30-9.50

JĘZYK WŁOSKI:

Osoba prowadząca: Sylwia Kuropatwa

Piątek: 10.15 – 10.30 lub 14.45 – 15.00    

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE:

Osoba prowadząca: Beata Racek

Środa: 10.30-11.00

Piątek: 9.00 – 9.30

 


24.09.2020

Zebranie organizacyjne:  17.30-18.30
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce, sprawy różne.
Osoby prowadzące: nauczyciele grupy.

Listopad

Konsultacje indywidualne, dokładny termin oraz godzina będzie podane w terminie późniejszym (w październiku)
Temat: Przedstawienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.
Osoby prowadzące: nauczyciele grupy
       Listopad Pasowanie na Przedszkolaka, dokładny termin zostanie podany   w terminie późniejszym (w październiku)