Grupa III

 GRUPA   III     3 i 4 latki

 

NAUCZYCIELE:

Paulina Czabańska

Monika Szatkowska

POMOC   NAUCZYCIELA:

Ewa Wilk

Godziny   pracy   oddziału: 

poniedziałek – piątek :  7.00  – 17.00

 ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

WRZESIEŃ

Tydzień I- (01.09. – 11.09)  JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Kształtowanie postawy badawczej wobec otaczającego świata przyrody.
 2. Rozpoznawanie otoczenia.
 3. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania zmian zachodzących w przyrodzie.
 4. Utrwalanie pojęć grzecznościowych  i rytmu dnia.
 5.  Poznawanie tekstów literackich.

Tydzień II- (14.09-18.09)  W PRZEDSZKOLU JEST MIŁO I BEZPIECZNIE

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele

 1. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 2.  Uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych .
 3.  Poznawanie tekstów literackich.
 4.  Kształtowanie umiejętności samoobsługowych .
 5. Wdrażanie do bezpiecznego poruszania się oraz bezpiecznej zabawy.

 Tydzień III- ( 21.09 – 25.09) LUBIĘ BAWIĆ SIĘ W PRZEDSZKOLU

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele

 1.  Utrwalanie zasad bezpiecznej i koleżeńskiej zabawy.
 2.  Wdrażanie do dbania o potrzeby innych.
 3.  Kształtowanie umiejętności rozróżniania kolorów.
 4. Utrwalanie pojęć “krótki” oraz “długi”.

Tydzień IV- (28.09-30.09) W PRZEDSZKOLU NIE JESTEM SAM

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

Cele:

 1. Utrwalanie zasad bezpieczeństwa.
 2. Kształtowanie samodzielności.
 3. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat.
 4.  Poznawanie tekstów literackich  i wypowiadanie się o swoich uczuciach.

RYTMIKA:

Osoba prowadząca: Paulina Czabańska, Monika Szatkowska

Czwartek:  9.50 -10.10            

GIMNASTYKA PORANNA:

Osoba prowadząca: Paulina Czabańska, Monika Szatkowska

Od poniedziałku do piątku od 8.15 – 8.30    

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA Z ELEMENTAMI KOREKTY:

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

Poniedziałek: 9.50 – 10.10

Wtorek : 9.30-9.50

JĘZYK WŁOSKI:

Osoba prowadząca: Sylwia Kuropatwa

Piątek: 10.15 – 10.30 lub 14.45 – 15.00    

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE:

Osoba prowadząca: Beata Racek

Środa: 10.30-11.00

Piątek: 9.00 – 9.30

 


24.09.2020

Zebranie organizacyjne:  17.30-18.30
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce, sprawy różne.
Osoby prowadzące: nauczyciele grupy.

Listopad

Konsultacje indywidualne, dokładny termin oraz godzina będzie podane w terminie późniejszym (w październiku)
Temat: Przedstawienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.
Osoby prowadzące: nauczyciele grupy
       Listopad Pasowanie na Przedszkolaka, dokładny termin zostanie podany   w terminie późniejszym (w październiku)