Grupa III

 GRUPA   III     3  latki

 

NAUCZYCIELE:

 

Paulina Dziewięcka

Sylwia Nowak-Stokłosa

 

POMOC   NAUCZYCIELA:

 

Ewa Wilk

 

Godziny   pracy   oddziału: 

 

poniedziałek – piątek :

06.45 – 07.00 – dzieci przebywają w grupie IV

07.00 – 16.00 – dzieci przebywają w grupie III

16.00 – 17.00 – dzieci przebywają w grupie IV

 

 ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 

RYTMIKA:

        

GIMNASTYKA PORANNA:

 

Osoba prowadząca: Paulina Dziewięcka, Sylwia Nowak-Stokłosa

Od poniedziałku do piątku od 8.15 – 8.30    

 

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA Z ELEMENTAMI KOREKTY:

 

JĘZYK ANGIELSKI:

    

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE:

 

 

 HARMONOGRAM KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI GRUPY III 

W  ROKU  SZKOLNYM  2021/22

 

 

 

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

03.09.2021

Zebranie  organizacyjne w godz. 17.00-18.00 Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce;
sprawy różne.Osoba prowadząca: Sylwia Nowak-Stokłosa, Paulina Dziewięcka

15.11.2021

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  15:00 – 17:30.Temat: Przedstawienie wyników obserwacji wstępnej dziecka. Osoba prowadząca: Sylwia Nowak-Stokłosa, Paulina Dziewięcka

21.02.2022

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  15:00 – 17:30.Temat: Omówienie wyników obserwacji półrocznej dziecka.Osoba prowadząca: Sylwia Nowak-Stokłosa, paulina Dziewięcka