Grupa III

 GRUPA   III – 3 latki

 

NAUCZYCIELE:

 

Aldona Sawicka

Agnieszka Hanuszewicz

 

POMOC   NAUCZYCIELA:

 

Ewa Wilk

 

Godziny   pracy   oddziału:

 

06.30-07.30 dzieci przebywają w sali nr 4

07.30- 17.30- dzieci przebywają w sali nr  3


 

ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

Zajęcia   dodatkowe:

 

Gimnastyka   ogólnorozwojowa  

 z   elementami   korekty:

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

poniedziałek: 10.10- 10.40

piątek: 10.10-10.40


Zajęcia   logopedyczne:

Osoba prowadzą

 

RYTMIKA

 Osoba prowadząca : Aldona Sawicka, Agnieszka Hanuszewicz

czwartek: 9.00-9.15

GIMNASTYKA PORANNA

Osoba prowadząca: Aldona Sawicka, Agnieszka Hanuszewicz

poniedziałek – piątek: 8.00 – 8.15

 

ZAJĘCIA MUZYCZNO – TEATRALNE

Osoba prowadząca: Magdalena Garbat

 

 

  


HARMONOGRAM

KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI

GRUPY III

W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018


DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

05.09.2017

Zebranie  organizacyjne:  16.00.- 17.30

16.00-16.20; zebranie z dyrektorem;

16.20-17.30 zebranie w grupie z nauczycielkami

Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce, sprawy różne.

Osoby prowadzące: Aldona Sawicka, Agnieszka Hanuszewicz

listopad

2018

Konsultacje indywidualne: 15.30 – 17.30

Temat: Przedstawienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.

Osoby prowadzące:Aldona Sawicka, Agnieszka Hanuszewicz

styczeń 2018

Konsultacje indywidualne: 15.30 – 17.30

Temat: Przedstawienie wyników obserwacji półrocznej dziecka.

Osoby prowadzące:Aldona Sawicka, Agnieszka Hanuszewicz

czerwiec

2018

Konsultacje indywidualne: 15.30 – 17.30

Temat: Przedstawienie wyników obserwacji końcowej dziecka.

Osoby prowadzące: Aldona Sawicka, Agnieszka Hanuszewicz

Terminy konsultacji mogą ulec zmianie. W razie potrzeby istnieje możliwość   zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.