Grupa III

GRUPA   III – 3 latki

 

NAUCZYCIELE:

 

Aleksandra Habura

Agnieszka Przeździęg

 

POMOC   NAUCZYCIELA:

 

Sylwia Sylwestrzak

Ewa Wilk

 

Godziny   pracy   oddziału:

 

Poniedziałek – Piątek:  06.30-16.30

Po zakończeniu pracy oddziału dzieci przebywają w sali III

 

ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

Zajęcia   dodatkowe:

 

Gimnastyka   ogólnorozwojowa  

z   elementami   korekty:

  • wtorek 9.30 – 9.50
  • czwartek  9.50 – 10.10


Zajęcia   UMUZYKALNIAJĄCE   Z   ELEMENTAMI   RYTMIKI,   TAŃCA i TEATRU:

  • poniedziałek 9.50 – 10.10


Zajęcia   logopedyczne:

  • środa 10.30 – 11.30


ZAJĘCIA  SPORTOWE:

  • środa 10.00 – 10.20

CYKLICZNE  KONCERTY  MUZYCZNE:

  •  Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Zajęcia dodatkowe”HARMONOGRAM

KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI

GRUPY III

W  ROKU  SZKOLNYM  2016/2017


DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

06.09.2016

Zebranie  organizacyjne w godz. 16:00 – 17:30.
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce; sprawy różne.
Osoba prowadząca: Aleksandra Habura, Agnieszka Przeździęg

08.11.2016

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  16:00 – 17:00.
Temat: Przedstawienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.
Osoba prowadząca: Aleksandra Habura, Agnieszka Przeździęg

21.02.2017

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  16:00 – 17:00.
Temat: Omówienie wyników obserwacji półrocznej dziecka.
Osoba prowadząca: Aleksandra Habura, Agnieszka Przeździęg

30.05.2017

Konsultacje indywidualne w godz. 16:00 – 17:00.
Temat: Omówienie wyników obserwacji końcowej dziecka.
Osoba prowadząca: Aleksandra Habura, Agnieszka Przeździęg

W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.