Grupa IV

GRUPA   IV   3 – 4 latki

 

Nauczyciele:

mgr Jadwiga Nowak

mgr Iwona Słupek

 

Godziny   pracy   oddziału

Poniedziałek – Piątek: 06.30 – 16.30

06.30 – 16.30 – dzieci przebywają w sali nr IV
16.30 – 17.30 – dzieci przebywają w sali nr III

 ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

Zajęcia   dodatkowe:

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA Z ELEMENTAMI KOREKTY  

Osoba prowadząca:  Magdalena Belcarz

Poniedziałek: 10.40 – 11.00

Piątek: 10.40 – 11.00

GIMNASTYKA PORANNA:

Osoba prowadząca:  Jadwiga Nowak/Iwona Słupek

Poniedziałek – piątek: 8.15 – 8.30

ZAJĘCIA   RYTMICZNE:

Osoba prowadząca:  Jadwiga Nowak/Iwona Słupek

Piątek: 9.30 – 9.45

JĘZYK NOWOŻYTNY:

Osoba prowadząca: Katarzyna Bednarz

Środa: 10.00 -10.10 lub 14.30-14.40

ZAJĘCIA MUZYCZNE:

Osoba prowadząca: Magdalena Garbat

Wtorek:  09.00 – 09.30

Czwartek:  09.00 – 09.30

MALI WSPANIALI:

Osoba prowadząca: Karina Kacprzak

Wtorek: 10.30 – 11.00

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM

KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI GRUPY IV

                  W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019

 Istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

05.09.2018

Zebranie  organizacyjne w godz. 16.00 – 17:30.
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce; sprawy różne.Osoba prowadząca:Jadwiga Nowak/Iwona Słupek

09.11.2018

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  14:00 – 17:00.
Temat: Przedstawienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.Osoba prowadząca:Jadwiga Nowak/Iwona Słupek

19.02.2019

 

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  14:00 – 17:00.
Temat: Podsumowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej za pierwszy semestr; sprawy różne.Osoba prowadząca: Jadwiga Nowak/Iwona Słupek

21.05.2019

Konsultacje indywidualne w godz. 14:00 – 17:00.
Temat: Omówienie wyników obserwacji końcowej dziecka.Osoba prowadząca: Jadwiga Nowak/Iwona Słupek