Grupa IV

GRUPA   IV    4-5- latki

 

Nauczyciele:

Anna Jen-Jaworska

Katarzyna Bednarz

Godziny pracy przedszkola

Poniedziałek – Piątek: 6.45-17.00

Godziny   pracy   oddziału

Poniedziałek – Piątek: 06.45 – 16.45

 

 ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

 

Zajęcia   dodatkowe:

Gimnastyka   ogólnorozwojowa  z   elementami   korekty :

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

poniedziałek:10.40-11.00

wtorek:10.40-11.00

 Zajęcia   logopedyczne:

Osoba prowadząca: Beata Racek

czwartek: 12.00-12.30

piątek: 12.00-12.30

GIMNASTYKA   PORANNA:

Osoby prowadzące:  Anna Jen-Jaworska, Katarzyna Bednarz

poniedziałek – piątek 08.00 – 08.15

RYTMIKA :

środa: 9.00-9.15

Osoby prowadzące:  Anna Jen-Jaworska, Katarzyna Bednarz

JĘZYK ANGIELSKI:

Osoba prowadząca: Katarzyna Bednarz – w toku codziennych zajęć dydaktycznych

 

 

 

 

HARMONOGRAM

KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI GRUPY IV

                  W  ROKU  SZKOLNYM  2020/2021

 

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

 28.09.2020  Zebranie organizacyjne.
 27.11.2020  Konsultacje indywidualne-omówienie obserwacji wstępnej dzieci.