Grupa IV

GRUPA   IV   3 – 4 latki

 

Nauczyciele:

Agnieszka Jaskułowska

Patrycja Biernacka

 

Godziny   pracy   oddziału

Poniedziałek – Piątek: 07.00 – 17.00

06.30 – 07.00 – dzieci przebywają w sali nr III
17.00 – 17.30 – dzieci przebywają w sali nr IV

 ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

Zajęcia   dodatkowe:

 

 

Gimnastyka   ogólnorozwojowa  

z   elementami   korekty :

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

poniedziałek: 10.30 – 11.00

wtorek: 10.30 – 11.00

 

 

Zajęcia   logopedyczne:

Osoba prowadząca:Ewelina Kembrowska

piątek: 10.00 – 11.00

 

 

 

 

 

 

Zajęcia RYtmiczne:

Osoba prowadząca: Dobrosława Głowacka

piątek:

 

GIMNASTYKA   PORANNA:

Osoby prowadzące:  Agnieszka Jaskułowska, Patrycja Biernacka

Poniedziałek – piątek 08.00 – 08.15

 

RYTMIKA :

Osoby prowadzące:  Agnieszka Jaskułowska, Patrycja Biernacka

 

MALI WSPANIALI:

środa: 11.00 – 11.30

J. WŁOSKI:

osoba prowadząca: Sylwia Kuropatwa

środa: 10.15 – 10.15

 

 

 

HARMONOGRAM

KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI GRUPY IV

                  W  ROKU  SZKOLNYM  2019/2020

 Istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

04.09.2019

Zebranie  organizacyjne w godz. 16.00 – 17:30.
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce; sprawy różne.Osoba prowadząca:Agnieszka Jaskółowska, Patrycja Biernacka

2019

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:
Temat: Przedstawienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.Osoba prowadząca:Agnieszka Jaskółowska, Patrycja Biernacka

2020

 

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:
Temat: Podsumowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej za pierwszy semestr; sprawy różne.Osoba prowadząca: Agnieszka Jaskółowska, Patrycja Biernacka

2020

Konsultacje indywidualne w godz.
Temat: Omówienie wyników obserwacji końcowej dziecka.Osoba prowadząca:Agnieszka Jaskółowska, Patrycja Biernacka