Grupa IX

 

 

GRUPA   IX – 5,6-latki

ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE

 

Nauczyciel prowadzący

mgr Małgorzata Skopowska

 

 

 

Godziny  pracy  oddziału:

 

06.30 – 07.00 – dzieci przebywają w sali nr 2

07.00 – 07.30 – dzieci przebywają w sali nr 7

07.30 – 15.30 – dzieci przebywają w sali nr 9

15.30 – 17.00 – dzieci przebywają w sali nr 5

17.00 – 17.30 – dzieci przebywają w sali nr 3

 

 

 ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE   

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

PRZYGOTOWANIE DZIECI DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NOWOŻYTNYM: Język włoski

Osoba prowadząca: Sylwia Kuropatwa

 

 

GIMNASTYKA PORANNA:

Osoba prowadząca: Małgorzata Skopowska

Poniedziałek – piątek: 08.00 – 08.15

 

 

Gimnastyka    ogólnorozwojowa 

z   elementami   korekty:

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

Poniedziałek: 14.30 – 15.00

Piątek: 11.30 – 12.00

 

 

ZAJĘCIA MUZYCZNE:

Osoba Prowadząca: Magdalena Garbat

Poniedziałek: 09.00 – 09.30

Środa: 09.30 – 10.00

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE:

 

RELIGia:

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM

KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI

 GRUPY VIII

W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

05.09.2018

Zebranie  organizacyjne w godz. 16:00 – 17:30.
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce. Sprawy różne.
Osoba prowadząca: Małgorzata Skopowska

13.11.2018

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  15:30 – 17:15.
Temat: Omówienie wyników diagnozy wstępnej dziecka.
Osoba prowadząca: Małgorzata Skopowska

12.02.2019 

Zebranie półroczne w godzinach: 16:00 – 17:30.
Temat: Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I semestr. Sprawy różne.
Osoba prowadząca: Małgorzata Skopowska

16.04.2019 

Konsultacje indywidualne w godz. 15:30 – 17:15.
Temat: Omówienie wyników diagnozy końcowej dziecka.
Osoba prowadząca: Małgorzata Skopowska

 

W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.