Grupa IX

 

GRUPA   IX

 

Wychowawcy:

 

Agnieszka Jaskułowska

Martyna Walczak

 

 

GODZINY  PRACY  ODDZIAŁU:

 

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 17.00 w sali IX

 

 

ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE   

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE 

 

Gimnastyka poranna

Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00 – 8.15

Prowadzące: Agnieszka Jaskułowska, Martyna Walczak

 

Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korekty

Poniedziałek: 11.30 – 12.00

Wtorek: 11.00 – 11.30

Prowadząca: Magdalena Belcarz

 

J. Angielski

Środa:

9.45 – 10.00

14.45 – 15.00

Prowadząca: Katarzyna Bednarz

 

Zajęcia logopedyczne

Czwartek: 13.30 – 14.00

Piątek: 12.30 – 13.00

Prowadząca: Beata Racek

 

Religia

Poniedziałek: 9.30 – 10.00

Środa: 11.30 – 12.00

 

 

 

 HARMONOGRAM KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI 

     GRUPA IX -  ROK  SZKOLNY  2020/2021

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

Zebranie  organizacyjne, dn. 05.10.2020 r. w godz. 17:30 – 18.30
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce; sprawy różne.
Konsultacje  indywidualne  w  godz.  14:00 – 17:30.
Temat: Przedstawienie wyników obserwacji wstępnej i diagnoz dzieci.
Zebranie z Rodzicami w  godz.  16:00 – 17:30.
Temat: Podsumowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej za pierwszy semestr; sprawy różne. Przedstawienie wyników obserwacji śródrocznej dziecka.
Konsultacje indywidualne w godz. 14:00 – 17:00.
Temat: Omówienie wyników obserwacji końcowej dziecka.

 

 Istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.