Grupa IX

 

 

GRUPA   IX – 6-latki

ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE

 

Nauczyciele  prowadzący:

 

mgr Małgorzata Skopowska

mgr Sylwia Plichta

 

 

GODZINY  PRACY  ODDZIAŁU:

06.30 – 07.00                          grupa II

07.00 – 15.30   ( pn, pt)          grupa IX

07.00 – 16.00   ( wt, śr, czw)  grupa IX

15.30 – 17.00   ( pn, pt)          grupa III

16.00 – 17.00   ( wt, śr, czw)  grupa III

17.00 – 17.30                         grupa IV

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE GRUPA IX

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

GIMNASTYKA PORANNA
08:00-08:15
Osoba prowadząca: S. Plichta, M. Skopowska

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
14:30-15:00
Osoba prowadząca
K.Kamianowska

J. ANGIELSKI
13:00-13:15
Osoba prowadząca
K. Bednarz

J. ANGIELSKI
10:00-10:15
Osoba prowadząca
K. Bednarz

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
12:20-13:30
Osoba prowadząca:
E. Karpińska

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
12:00-12:30
Osoba prowadząca:
E. Karpińska

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA
15:00-15:30
Osoba prowadząca: M.Belcarz

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA
12:30-13:00
Osoba prowadząca: M.Belcarz

MALI WSPANIALI 14:30-15:00
Osoba prowadząca:
Agnieszka Ilnicka

RYTMIKA
13:10-13:40
Osoba prowadząca:
Dobrosława Głowacka

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
14:30-15:00
Osoba prowadząca
K.Kamianowska

 

 

 

 

ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE   

 

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI 

     GRUPA IX -  ROK  SZKOLNY  2019/2020

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

04.09.2019

Zebranie  organizacyjne w godz. 16.00 – 17:30.
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce; sprawy różne.
Osoba prowadząca: Sylwia Plichta, Małgorzata Skopowska

28.11.2019

Konsultacje  indywidualne  w  godz.  14:00 – 17:30.
Temat: Przedstawienie wyników obserwacji wstępnej i diagnoz dzieci.
Osoba prowadząca: Sylwia Plichta, Małgorzata Skopowska

25.02.2020

 

Zebranie z Rodzicami w  godz.  16:00 – 17:30.
Temat: Podsumowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej za pierwszy semestr; sprawy różne. Przedstawienie wyników obserwacji śródrocznej dziecka.
Osoba prowadząca: Sylwia Plichta, Małgorzata Skopowska

04.2020

Konsultacje indywidualne w godz. 14:00-17:00
Temat: Przedstawienie i omówienie Gotowości Szkolnej.
Osoba prowadząca: Sylwia Plichta, Małgorzata Skopowska

19.05.2020

Konsultacje indywidualne w godz. 14:00 – 17:00.
Temat: Omówienie wyników obserwacji końcowej dziecka.
Osoba prowadząca: Sylwia Plichta, Małgorzata Skopowska

 

 Istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.