Grupa IX

 

GRUPA   IX

 

Wychowawcy:

 

Agnieszka Jaskułowska

Martyna Walczak

 

 

GODZINY  PRACY  ODDZIAŁU:

 

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 17.00 w sali IX

 

 

ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE   

 

ZAJĘCIA DODATKOWE 

 Gimnastyka poranna

Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00 – 8.15

Prowadzące: Agnieszka Jaskułowska, Martyna Walczak

 Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korekty

Poniedziałek: 11.30 – 12.00

Wtorek: 11.00 – 11.30

Prowadząca: Magdalena Belcarz

 J. Angielski

Środa:

9.45 – 10.00

14.30 – 14.45

Prowadząca: Katarzyna Bednarz

 Zajęcia logopedyczne

Czwartek: 13.30 – 14.00

Piątek: 12.30 – 13.00

Prowadząca: Beata Racek

Religia

Poniedziałek: 9.30 – 10.00

Środa: 11.30 – 12.00

Prowadzący: ks. Krzysztof Salik

Rytmika

Czwartek: 11.10 – 11.30

Prowadząca: Alicja Fisher-Fishering

 

 

 

 HARMONOGRAM KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI 

     GRUPA IX -  ROK  SZKOLNY  2020/2021

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

Zebranie  organizacyjne, dn. 05.10.2020 r. w godz. 17:30 – 18.30
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce; sprawy różne.
Konsultacje  indywidualne
Temat: Przedstawienie wyników obserwacji wstępnej i diagnoz dzieci.
Zebranie z Rodzicami
Temat: Podsumowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej za pierwszy semestr; sprawy różne. Przedstawienie wyników obserwacji śródrocznej dziecka.
Konsultacje indywidualne
Temat: Omówienie wyników obserwacji końcowej dziecka.

 

 Istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.