Grupa V

GRUPA  V – 5 latki

 

Nauczyciele:

 

mgr Małgorzata Skopowska

mgr Sylwia Kozaczkiewicz

 

Godziny   pracy   oddziału:

 

Poniedziałek – Piątek: 07.00 – 17.00

 

  • Od godz. 06.30 do godz. 07.00 dzieci są w sali grupy III !
  • Od godz. 07.00 do godz. 07.30 dzieci są w sali grupie IV !
  • Od godz. 07.30 do 17.00 dzieci są w grupie V!

 

 

 ZAMIERZENIA    DYDAKTYCZNE    GRUPY   V

 

 

Zajęcia   dodatkowe:

 

 

 Gimnastyka   ogólnorozwojowa  

z   elementami   korekty :

poniedziałek: 13.00 – 13.30

piątek: 11.30 – 12.00

Prowadzący: Magdalena Belcarz

 

 

Gimnastyka   Poranna:

Pn- pt 8:00- 8:15

Prowadzący: Sylwia Kozaczkiewicz / Małgorzata Skopowska

 

  Zajęcia   logopedyczne:

poniedziałek: 14.15 – 15.15

Prowadzący: Kamila Kozłowska

 

 

 RELIGIA

piątek: 11.00 – 11.30

Prowadzący: Halina Sikora

 

 

JĘZYK WŁOSKI:

wtorek: 11.00 – 11.30 / 11.30 – 12.00

czwartek: 11.00 – 11.30 / 11.30 – 12.00

Prowadzący: Sylwia Kuropatwa

 

RYTMIKA:  

środa: 10.00 – 10:30

Prowadzący: Sylwia Kozaczkiewicz / Małgorzata Skopowska

 

26.10.2017r. jedziemy do Hydropolis. Dzieci wezmą udział w warsztatach edukacyjnych pt.”Magia wody” oraz zwiedzą Hydropolis. Planowany powrót ok. godziny 14.

           

 

HARMONOGRAM 

             KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI GRUPY V

W  ROKU  SZKOLNYM  2016/2017

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

04.09.2017

Zebranie organizacyjne: 16.20 – 17.30 Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce, sprawy różne.Osoby prowadzące: Małgorzata Skopowska, Sylwia Kozaczkiewicz

08.11.2017

Konsultacje indywidualne: 15.30 – 17.30Temat: Przedstawienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.Osoby prowadzące: Małgorzata Skopowska, Sylwia Kozaczkiewicz
        29.01.2018 Konsultacje indywidualne: 15.30 – 17.30Temat: Przedstawienie wyników obserwacji półrocznej dziecka.Osoby prowadzące: Małgorzata Skopowska, Sylwia Kozaczkiewicz

29.05.2018

Konsultacje indywidualne: 15.30 – 17.30Temat: Przedstawienie wyników obserwacji końcowej dziecka.Osoby prowadzące: Małgorzata Skopowska, Sylwia Kozaczkiewicz

 

W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.