Grupa V

GRUPA  V – 5 latki

 

Nauczyciele:

 

Aldona Sawicka

Aneta  Styk

 

Godziny   pracy   oddziału:

 

Poniedziałek – Piątek: 07.30 – 17.30

 

  • Od godz. 06.30 do godz. 07.00 dzieci są w sali grupy III !
  • Od godz. 07.00 do godz. 07.30 dzieci są w sali grupie VI !
  • Od godz. 16.30 dzieci są w grupie III !

 

 

 ZAMIERZENIA    DYDAKTYCZNE    GRUPY   V

 

 

Zajęcia   dodatkowe:

 

 

 Gimnastyka   ogólnorozwojowa  

z   elementami   korekty :

 

  •  wtorek 13.00- 13.30
  • czwartek 13.00- 13.30

 

  Zajęcia   logopedyczne:

 

  • poniedziałek: 11.45 – 12.45

 

ZAJĘCIA   MUZYCZNO – RUCHOWE

 

  • piątek 13.30 – 14.00

 

Zajęcia   taneczne:

 

poniedziałek: 13.30 – 14.00

 

 RELIGIA

  • wtorek 14.30 – 15.00
  • piątek 10.00 – 10.30

 

 

cykliczne   koncerty   muzyczne:

 

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Zajęcia dodatkowe”

 

Język angielski raz w tygodniu zamiennie:

środa 11.00 – 11.30 / 12.30 -13.00

               

          

HARMONOGRAM 

             KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI GRUPY V

    

                                                                   GRUPY V

W  ROKU  SZKOLNYM  2016/2017

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

06.09.2016

Zebranie  organizacyjne w godz. 16.20 – 17:30. Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce;
sprawy różne.Osoba prowadząca: Irena Neubauer, Aneta  Styk

10.11.2016

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  15:30 – 17:30.Temat: Przedstawienie wyników obserwacji wstępnej dziecka. Osoba prowadząca: Irena Neubauer, Aneta  Styk
        28.02.2017 Konsultacje  indywidualne oraz przekazanie informacji na temat zmian w organizacji zajęć dodatkowych  w  godzinach: 15.30. 17,30

23.05.2017

Konsultacje indywidualne w godz. 15:30 – 17:30. Temat: Omówienie wyników obserwacji końcowej dziecka.
Osoba prowadząca: Aldona Sawicka, Aneta  Styk

 

W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.