Grupa V

GRUPA  V – 6 latki

 

Godziny   pracy   oddziału:

7:00 – 8:00- DZIECI PRZEBYWAJĄ W SALI GRUPY X

8:00- 17:00 – DZIECI PRZEBYWAJĄ W SALI GRUPY V

(PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK)

16:30 – 17:00 – DZIECI PRZEBYWAJĄ W SALI GRUPY VI

(WTOREK, CZWARTEK)

 

 

 

 

 

 ZAMIERZENIA    DYDAKTYCZNE    GRUPY   V

 

Zajęcia   dodatkowe:

 

Gimnastyka poranna

Osoba prowadząca:  nauczyciel grupy

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 08:45 – 09:00

GIMNASTYKA Ogólnorozwojowa z   elementami   korekty :

Osoba prowadząca: nauczyciel gimnastyki ogólnorozwojowej

PONIEDZIAŁEK – WTOREK: 13:00-13:30, 14:30 – 15:00

 Zajęcia   logopedyczne:

Osoba prowadząca: logopeda

ŚRODA – CZWARTEK: 13:00 – 13:30

język WŁOSKI

Osoba prowadząca: mgr Sylwia Kuropatwa

CZWARTEK: 10:15 – 10:30 ; 12:30 – 12:45

RYTMIKA:

Osoba prowadząca:  nauczyciel grupy

CZWARTEK: 9:30 – 10: 30

religia

Osoba prowadząca: ksiądz

PONIEDZIAŁEK – ŚRODA: 10:30 – 11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM 

             KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI GRUPY V

W  ROKU  SZKOLNYM  2020/2021

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

29.09.2020

Zebranie organizacyjne: 17.30 – 18.30
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce, sprawy różne.
Osoby prowadzące: nauczyciel grupy
Konsultacje indywidualne:

 


 

W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.