Grupa VI

GRUPA  VI   4-latki

 

Nauczyciele:

 

mgr Sylwia Kuropatwa

mgr Anna Tustanowska

 

 

Godziny   pracy   oddziału:

 

Poniedziałek – Piątek 07.00 – 17.00

06.30 – 07.00 dzieci przebywają w sali gr. IV

17.00 – 17.30 dzieci przebywają w sali gr. III

 

 

 

ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

 

Zajęcia  dodatkowe:

 

 

Gimnastyka   ogólnorozwojowa  

z   elementami   korekty :

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

poniedziałek 13.30-14.00

piątek 13.00-13.30

 

 

Zajęcia   logopedyczne:

Osoba prowadząca:

 

 

 

Język WŁOSKI:

Osoba prowadząca: Sylwia Kuropatwa – w toku codziennych zajęć dydaktycznych

 

 

Zajęcia muzyczno – teatralne:

Osoba prowadząca: Magdalena Garbat

poniedziałek 10.30-11.00

środa 10.00-10.30

GIMNASTYKA   PORANNA:

Osoby prowadzące:  Anna Tustanowska, Sylwia Kuropatwa

Poniedziałek – piątek 08.00 – 08.15

 

RYTMIKA :

Osoby prowadzące: Anna Tustanowska, Sylwia Kuropatwa

czwartek 10.00-10.15

 

 

 

 

 

  

HARMONOGRAM 

KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI 

                                                                   GRUPY VI

W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

05.09.2018

Zebranie  organizacyjne w godz. 16:20 – 17:30.
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce; sprawy różne.
Osoba prowadząca: Anna Tustanowska, Sylwia Kuropatwa

07.11.2018

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  15:30 – 17:30.
Temat: Przedstawienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.
Osoba prowadząca: Anna Tustanowska, Sylwia Kuropatwa

23.02.2019

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  15:30 – 17:30.
Temat: Przedstawienie wyników obserwacji półrocznej dziecka.
Osoba prowadząca: Anna Tustanowska, Sylwia Kuropatwa

 29.05.2019

Konsultacje indywidualne w godz. 15:30 – 17:30.
Temat: Przedstawienie wyników obserwacji końcowej dziecka.
Osoba prowadząca: Anna Tustanowska, Sylwia Kuropatwa

 

W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.