Grupa VI

GRUPA  VI   4-5 latki

 

Nauczyciele:

 

mgr Elżbieta Wesołowska

Romana Nieścierowicz

 

 

Godziny   pracy   oddziału:

 

Poniedziałek – Piątek 07.00 – 17.00

 

06.30 – 07.00 – dzieci przebywają w sali gr III

17.00 – 17.30 – dzieci przebywają w sali nr IV

 

 

ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

 

Zajęcia  dodatkowe:

 

 

Gimnastyka   ogólnorozwojowa  

z   elementami   korekty :

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

 

poniedziałek  12.30 – 13.00

piątek   12.30 – 13.00

 

Zajęcia   logopedyczne:

Osoba prowadząca: Agnieszka Kucharska

 

poniedziałek  10.30 – 11.30

 

 

Język angielski:

Osoba prowadząca: Katarzyna Bednarz

 

wtorek  10.00 – 10.25 /  13.00 – 13.25

piątek   11.00 – 11.25 / 11.30 – 11.55

 

Zajęcia muzyczno – teatralne:

Osoba prowadząca: Magdalena Garbat

  • poniedziałek: 09.15 – 09.45
  • czwartek:  09.45 – 10.15

 

RELIGIA :

Osoba prowadząca: Halina Sikora

 

wtorek  12.30

piątek   10.30

 

 

GIMNASTYKA   PORANNA:

Osoby prowadzące:  Romana Nieścierowicz / Elżbieta Wesołowska

 

poniedziałek – piątek  08:00 – 08:15

 

RYTMIKA :

Osoby prowadzące: Romana Nieścierowicz / Elżbieta Wesołowska

 

czwartek   9.00 – 9.30

 

 

„mali   wspaniali”
zajęcia   ogólnorozwojowe   z   elEmentami   sztuk   walki

 

Osoba prowadząca: Klaudia Rybczyńska

  •  wtorek: 13.30 – 14.00

 

 

 

 

 

  

HARMONOGRAM 

KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI 

                                                                   GRUPY VI

W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

04.09.2017

Zebranie  organizacyjne w godz. 16:00 – 17:30.
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce; sprawy różne.
Osoba prowadząca: Elżbieta Wesołowska, Romana Nieścierowicz

23.11.2017 

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  16:00 – 17:30.
Temat: Przedstawienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.
Osoba prowadząca: Elżbieta Wesołowska, Romana Nieścierowicz

09.02.2018 

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  16:00 – 17:30.
Temat: Omówienie wyników obserwacji półrocznej dziecka.
Osoba prowadząca: Elżbieta Wesołowska, Romana Nieścierowicz

 28.05.2018

Konsultacje indywidualne w godz. 16:00 – 17:30.
Temat: Omówienie wyników obserwacji końcowej dziecka.
Osoba prowadząca: Elżbieta Wesołowska, Romana Nieścierowicz

 

W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.