Grupa VII

GRUPA   VII – 4 latki

 

Nauczyciele:

 

mgr Agnieszka Karkulowska

 

 

Godziny   pracy   oddziału:

 

06.30 – 07.00 – dzieci przebywają w sali gr. II

07.00 – 08.00 – dzieci przebywają w sali gr. VIII

08.00 – 15.30 – dzieci przebywają w sali gr. VII

15.30 – 16.30 – dzieci przebywają w sali gr. VIII

16.30 – 17.00 – dzieci przebywają w sali gr. II

17.00 – 17.30 – dzieci przebywają w sali gr. IV

Grafik może ulec zmianie w przypadku absencji nauczyciela.

 

 

 ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 

 

GIMNASTYKA PORANNA:

 

Osoba prowadząca: Agnieszka Karkulowska

 

  • poniedziałek – piątek: 8:00 – 8:15

 

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA Z ELEMENTAMI KOREKTY:

 

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

 

  • poniedziałek: 11.30 – 12.00
  • wtorek: 13.30 – 14.00

 

 

język angielski :

 

Osoba prowadząca: Katarzyna Bednarz

  • środa 11.30 – 11.45
  • piątek 10.00 – 10.15

zajęcia odbywają się raz w tygodniu zamiennie, w zależności od zmiany nauczyciela

 

 

 

 ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE:

 

Osoba prowadząca: E. Karpińska

 

  • czwartek: 11.00 – 12.00


 

 

RYTMIka:

 

Osoba prowadząca: Dobrosława Głowacka


  • piątek: 12.50 – 13.10

 

zajęcia PLASTYCZNE:

 

Osoba prowadząca: Katarzyna Kamianowska

 

 poniedziałek, wtorek: 13.00 – 13.30

 

zajęcia ogólnorozwojowe  z  elementami sztuk walki         „mali wspaniali”:

 

Osoba prowadząca: Agnieszka Ilnicka

 

  •  środa: 13.00 – 13.30

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM

KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI

W  ROKU  SZKOLNYM  2019/2020

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

04.09.2019 Zebranie  organizacyjne w godz. 16:00 – 17:30.
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce, Sprawy różne.                                                Osoba prowadząca: Agnieszka Karkulowska
05.11.2019
Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  15:30 – 17:00.                                             Temat: Przedstawienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.
Osoba prowadząca: Agnieszka Karkulowska
10.02.2020
Zebranie półroczne w godzinach: 16:00 – 17:30.                                                           Temat: Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za pierwszy semestr. Sprawy różne.                                                                                                                                  Osoba prowadząca: Agnieszka Karkulowska
27.04.2020 Konsultacje indywidualne w godz. 15:30 – 17:00.                                                           Temat: Omówienie wyników końcowej obserwacji dziecka.                                                 Osoba prowadząca: Agnieszka Karkulowska

W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.