Grupa VII

GRUPA   VII – 4 latki

 

Nauczyciele:

 

mgr Katarzyna Ciastek

mgr Joanna Linetty

 

Godziny   pracy   oddziału:

 

06.30 – 07.00 – dzieci przebywają w sali gr. II

07.00 – 16.00 – dzieci przebywają w sali gr. VII

16.00 – 16.30 – dzieci przebywają w sali gr. II

16.30 – 17.30 – dzieci przebywają w sali gr. III

Grafik może ulec zmianie w przypadku absencji nauczyciela.

 

 

 ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE:

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 

 

GIMNASTYKA PORANNA:

 

Osoba prowadząca: Katarzyna Ciastek, Joanna Linetty

 

  • poniedziałek – piątek: 8:00 – 8:15

 

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA Z ELEMENTAMI KOREKTY:

 

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

 

  • poniedziałek: 12:30 – 13:00
  • piątek: 13:30 – 14:00

 

 

język angielski :

 

Osoba prowadząca: Joanna Linetty

 

  • w toku codziennych zajęć  z grupą

 

 

 ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE:

 

Osoba prowadząca: Ewa Krasowska

 

  • piątek: 9:00 – 10:00


 

 

RYTMIka:

 

Osoba prowadząca: Katarzyna Ciastek, Joanna Linetty


  • środa: 9:00 – 9:15

 

zajęcia muzycznE:

 

Osoba prowadząca: Magdalena Garbat

 

  • wtorek: 9:30 – 10:00
  • czwartek: 9:30 – 10:00

 

 

zajęcia ogólnorozwojowe z elementami sztuk walki         „mali wspaniali”:

 

Osoba prowadząca: Karina Kacprzak

 

  •  wtorek: 13:00 – 13:30

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM

KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI

 GRUPY VII

W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

05.09.2018

Zebranie  organizacyjne w godz. 16:00 – 17:30.
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce, Sprawy różne.                                                 Osoba prowadząca: Katarzyna Ciastek, Joanna Linetty

07.11.2018

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  15:00 – 17:00.                                      Temat: Przedstawienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.
Osoba prowadząca: Katarzyna Ciastek, Joanna Linetty

13.02.2019

Zebranie półroczne w godzinach: 16:00 – 17:30.                                                        Temat: Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za pierwszy semestr. Sprawy różne.                                                                                                                         Osoba prowadząca: Katarzyna Ciastek, Joanna Linetty

15.05.2019

Konsultacje indywidualne w godz. 15:00 – 17:00.  Temat: Omówienie wyników końcowej obserwacji dziecka.                                                                                      Osoba prowadząca: Katarzyna Ciastek, Joanna Linetty

W razie potrzeb istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.