Grupa VIII

GRUPA  VIII – 4 latki

 

Nauczyciele:

 

Iwona Kożak

Ewa Leszkiewicz

 

GODZINY PRACY ODDZIAŁU VIII

 

 
06.30 – 07.00 – dzieci przebywają w sali nr 2
07.00 – 16.30 – dzieci przebywają w sali nr 8
16.30 – 17.00 – dzieci przebywają w sali nr 2
17.00 – 17.30 – dzieci przebywają w sali nr 4
Grafik może ulec zmianie w przypadku absencji nauczyciela.
 

 

 

 

 ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

 

 

 

Zajęcia   dodatkowe:

 

GIMNASTYKA PORANNA:

Osoba prowadząca: Iwona Kożak/Ewa Leszkiewicz

  • poniedziałek – piątek: 8:00 – 8:15

 

 


Gimnastyka   ogólnorozwojowa  

z   elementami   korekty:

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

  • poniedziałek: 12:30 – 13:00
  • wtorek: 11:30 – 12:00

 

jĘZYK   ANGIELSKI:

Osoba prowadząca: Katarzyna Bednarz

  • środa: 10:15 – 10:30
  • czwartek: 11:30 – 11:45

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu zamiennie, w zależności od zmiany nauczyciela.


ZAJĘCIA  MUZYCZNe:

Osoba prowadząca:

 

ZAJĘCIA  LOGOPEDYCZNE:

Osoba prowadząca: Ewelina Karpińska

  • piątek: 11:00 – 12:00

 

Mali  wspaniali -
ZAJĘCIA  OGÓLNOROZWOJOWE  Z   ELEMENTAMI   SZTUK   WALKI:

Osoba prowadząca: Agnieszka Ilnicka

  • środa: 13:30 – 14:00

 

Rytmika: 

Osoba prowadząca: Dobrosława Głowacka

  • piątek: 12:30 – 13:00

 

 

 

 

 

 
 

 

HARMONOGRAM

KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI

 GRUPY VIII

W  ROKU  SZKOLNYM  2019/2020

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

04.09.2019

Zebranie  organizacyjne w godz. 16:00 – 17:30.
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce. Sprawy różne.
Osoba prowadząca: Iwona Kożak, Ewa Leszkiewicz

06-07.11.2019

Konsultacje  indywidualne
Temat: Omówienie wyników diagnozy wstępnej dziecka.
Osoba prowadząca:Iwona Kożak, Ewa Leszkiewicz

12.02.2020

Zebranie półroczne
Temat: Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I semestr. Sprawy różne.
Osoba prowadząca: Iwona Kożak, Ewa Leszkiewicz

22-23.04.2020

Konsultacje indywidualne
Temat: Omówienie wyników diagnozy końcowej dziecka.
Osoba prowadząca: Iwona Kożak, Ewa Leszkiewicz

 

W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.