Grupa VIII

GRUPA  VIII – 6 latki

 

Nauczyciele:

 

mgr Katarzyna Wrzaszczak

 

 

 

GODZINY PRACY ODDZIAŁU VIII

 

PONIEDZIAŁEK, PIĄTEK
06.30 – 07.00 – dzieci przebywają w sali nr 2
07.00 – 08.00 – dzieci przebywają w sali nr 7
08.00 – 15.30 – dzieci przebywają w sali nr 8
15.30 – 17.30 – dzieci przebywają w sali nr 3
 
WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK
• 06.30 – 07.00 – dzieci przebywają w sali nr 2
07.00 – 08.00 – dzieci przebywają w sali nr 9
08.00 – 15.30 – dzieci przebywają w sali nr 8
15.30 – 17.30 – dzieci przebywają w sali nr 3

 

 

 ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

 

 

 

Zajęcia   dodatkowe:

 

GIMNASTYKA PORANNA:

 

Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak

 • PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 8.00 – 8.15


Gimnastyka   ogólnorozwojowa  

z   elementami   korekty:

 

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

 • PONIEDZIAŁEK: 13.00 – 13.30
 •  PIĄTEK: 14.30 – 15.00

 

jĘZYK   ANGIELSKI -
PRZYGOTOWANIE   DO   NAUKI   JĘZYKA   NOWOŻYTNEGO:

 

Osoba prowadząca: Agnieszka Karkulowska

 • PIĄTEK: 10.00 – 10.15


RELIGIA:

 

Osoba prowadząca: ks. Grzegorz Gac

 •  WTOREK: 10.00 – 10.30
 • CZWARTEK: 10.00 – 10.30

 

ZAJĘCIA  MUZYCZNe:

 

Osoba prowadząca: Magdalena Garbat

 •  PONIEDZIAŁEK: 9.00 – 9.30
 • PIĄTEK: 10.30 – 11.00

 

ZAJĘCIA  LOGOPEDYCZNE:

 

Osoba prowadząca: Ewa Krasowska

 •  CZWARTEK: 11.00 – 12.00

 

Mali  wspaniali -
ZAJĘCIA  OGÓLNOROZWOJOWE  Z   ELEMENTAMI   SZTUK   WALKI:

 

Osoba prowadząca: Karina Kacprzak

 •  WTOREK: 13.30 – 14.00

 

Rytmika: 

 

Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak

 •  WTOREK: 9.00 – 9.30

 

gry  i  zabawy  szachowe:

 

Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak

 •  ŚRODA: 10.00 – 10.30 

 

Ćwiczymy  i  bawimy  się  razem -
ZAJĘCIA  Z  WYKORZYSTANIEM  ELEMENTÓW  RUCHU   ROZWIJAJĄCEGO  WERONIKI  SHERBORNE:

 

Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak

 •  ŚRODA: 12.30 – 13.00

 

 

 

 

 
 

 

HARMONOGRAM

KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI

 GRUPY VIII

W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

05.09.2018

Zebranie  organizacyjne w godz. 16:00 – 17:30.
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce. Sprawy różne.
Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak, Sylwia Plichta

19.11.2018

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  14:00 – 17:00.
Temat: Omówienie wyników diagnozy wstępnej dziecka.
Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak, Sylwia Plichta

13.02.2019 

Zebranie półroczne w godzinach: 16:00 – 17:30.
Temat: Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I semestr. Sprawy różne.
Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak, Sylwia Plichta

16-17.04.2019 

Konsultacje indywidualne w godz. 7:00 – 8:00 i 15:30 – 17:00.
Temat: Omówienie wyników diagnozy końcowej dziecka.
Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak

 

W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.