Grupa VIII

GRUPA  VIII – 4 latki

 

Nauczyciele:

 

Iwona Kożak

Ewa Leszkiewicz

 

 

 

GODZINY PRACY ODDZIAŁU VIII

 

 
06.30 – 07.00 – dzieci przebywają w sali nr 3
07.00 – 16.30 – dzieci przebywają w sali nr 8
16.30 – 17.00 – dzieci przebywają w sali nr 2
17.00 – 17.30 – dzieci przebywają w sali nr 4
 

 

 

 

 ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

 

 

 

Zajęcia   dodatkowe:

 

GIMNASTYKA PORANNA:

 

 


Gimnastyka   ogólnorozwojowa  

z   elementami   korekty:

 

 

jĘZYK   ANGIELSKI -


RELIGIA:

 

 

ZAJĘCIA  MUZYCZNe:

 

 

ZAJĘCIA  LOGOPEDYCZNE:

 


 

Mali  wspaniali -
ZAJĘCIA  OGÓLNOROZWOJOWE  Z   ELEMENTAMI   SZTUK   WALKI:

 

 

 

Rytmika: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

HARMONOGRAM

KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI

 GRUPY VIII

W  ROKU  SZKOLNYM  2019/2020

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

04.09.2019

Zebranie  organizacyjne w godz. 16:00 – 17:30.
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce. Sprawy różne.
Osoba prowadząca: Iwona Kożak, Ewa Leszkiewicz

11.2019

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  .
Temat: Omówienie wyników diagnozy wstępnej dziecka.
Osoba prowadząca:Iwona Kożak, Ewa Leszkiewicz

02.2020

Zebranie półroczne w godzinach:
Temat: Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I semestr. Sprawy różne.
Osoba prowadząca: Iwona Kożak, Ewa Leszkiewicz

.04.2019 

Konsultacje indywidualne w godz.
Temat: Omówienie wyników diagnozy końcowej dziecka.
Osoba prowadząca: Iwona Kożak, Ewa Leszkiewicz

 

W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.