Grupa VIII

GRUPA  VIII – 4 latki

 

Nauczyciele:

 

mgr Katarzyna Wrzaszczak

 

 


GODZINY PRACY ODDZIAŁU VIII

 

Przed rozpoczęciem pracy oddziału (do godz. 7:00) dzieci przebywają
w następujących grupach: 

 • 06:30 – 07:00 – grupa II
 • 07:00 – 08:00 – grupa VII 

W godzinach 08:00 – 15:30 dzieci przebywają w grupie VIII.

Po zakończeniu pracy oddziału (od godz. 15:30) dzieci przebywają
w następujących grupach:

 • 15:30 – 16:30 – grupa VII
 • 16:30 – 17:00 – grupa II
 • 17:00 – 17:30 – grupa III

 

 ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

 

Zajęcia   dodatkowe:

 

 

ZAJĘCIA   SPORTOWE:

 

 •  ŚRODA: 12.20 – 12.40

 

 

Gimnastyka   ogólnorozwojowa  

z   elementami   korekty:

 

 • WTOREK: 10.40 – 11.00
 • CZWARTEK: 11.00 – 11.30 

 

 

Zajęcia   UMUZYKALNIAJĄCE   Z   ELEMENTAMI   RYTMIKI,   TAŃCA   I   TEATRU:

 

 •  PONIEDZIAŁEK: 12.10 – 12.30

 

 

Zajęcia   logopedyczne:

 

 •  PONIEDZIAŁEK: 12.45 – 13.45

 

 

GRY I ZABAWY SZACHOWE:

 

 • ŚRODA: 9.30 – 10.00

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM

KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI

 GRUPY VIII

W  ROKU  SZKOLNYM  2016/2017

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

06.09.2016

Zebranie  organizacyjne w godz. 16:00 – 17:30.
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce. Sprawy różne.
Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak

08.11.2016

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  15:30 – 17:30.
Temat: Przedstawienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.
Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak

24.01.2017

Zebranie półroczne  -  godz. 16:00
Temat: Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za pierwszy semestr. Sprawy różne.
Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak

17.05.2017

Konsultacje indywidualne w godz. 15:30 – 17:30.
Temat: Omówienie wyników obserwacji końcowej dziecka.
Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak

 

W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.