Grupa VIII

GRUPA  VIII – 4 latki

 

 

Nauczyciele:

 


mgr  Katarzyna Wrzaszczak

mgr  Anna Zacharska

 

 

GODZINY  PRACY  ODDZIAŁU  VIII:

 

 • 6.45 – 7.00 – dzieci przebywają w sali gr. IV

Poniedziałek:

 •    7.00 – 16.30 – dzieci przebywają w sali gr. VIII 
 •  16.30 – 17.00 – dzieci przebywają w sali gr. IX

Wtorek – piątek:

 •   7.00 – 16.00 – dzieci przebywają w sali gr. VIII 
 • 16.00 – 17.00 – dzieci przebywają w sali gr. IX
 
Grafik może ulec zmianie w przypadku absencji nauczyciela.
 


 

 ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

 

 
 
BAL KARNAWAŁOWY
Dnia 28 stycznia odbędzie się w naszym przedszkolu
BAL KARNAWAŁOWY.
Zabawa karnawałowa organizowana jest indywidualnie 
w ramach swojej grupy.
Prosimy o przygotowanie strojów karnawałowych dla dzieci.

 

 

Zajęcia   dodatkowe:

 

GIMNASTYKA   PORANNA:

 

Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak, Anna Zacharska

 •  poniedziałek – piątek: 8.00 – 8.15

 

Gimnastyka   ogólnorozwojowa

z   elementami   korekty:

 

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

 •  poniedziałek: 13.30 – 14.00
 •  wtorek: 13.00 – 13.30

 

jĘZYK   WŁOSKI -
przygotowanie  do  nauki  języka  nowożytnego:

Osoba prowadząca:  Sylwia Kuropatwa

 •  środa: 10.00 – 10.15 / 12.30 – 12.45  (zamiennie)


RYTMIKA:

 

Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak

 •  piątek: 8.30 – 8.50

 

ZAJĘCIA   LOGOPEDYCZNE:

 

Osoba prowadząca: Beata Racek

 • środa: 11.00 – 12.00

 

 

 

HARMONOGRAM   KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI

 GRUPA  VIII  -  ROK  SZKOLNY  2020/2021

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

02.10.2020 

Zebranie  organizacyjne
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce. Sprawy różne.
Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak, Agnieszka Serwa

23.10.2020
 26.10.2020 

Konsultacje w formie telefonicznej
Temat: Omówienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.
Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak

 

Konsultacje indywidualne
Temat: Omówienie wyników obserwacji półrocznej dziecka.
Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak


Konsultacje indywidualne
Temat: Omówienie wyników obserwacji końcowej dziecka.
Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak

 

W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.