Grupa VIII

GRUPA  VIII – 6 latki

 

Nauczyciele:

 

mgr Katarzyna Wrzaszczak

 

 

 

GODZINY PRACY ODDZIAŁU VIII

 

 • 06.30 – 07.00 – dzieci przebywają w sali nr 2
 • 07.00 – 08.00 – dzieci przebywają w sali nr 9
 • 08.00 – 15.30 – dzieci przebywają w sali nr 8
 • 15.30 – 17.30 – dzieci przebywają w sali nr 3

 

 

 ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

 

 

 

Zajęcia   dodatkowe:

 

 

Gimnastyka  poranna:

 

Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak

 • PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 8.00 – 8.15

 

 

 

Gimnastyka   ogólnorozwojowa  

z   elementami   korekty:

 

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

 • PONIEDZIAŁEK: 13.00 – 13.30
 •  PIĄTEK: 14.30 – 15.00

 

 

jĘZYK   ANGIELSKI -
PRZYGOTOWANIE   DO   NAUKI   JĘZYKA   NOWOŻYTNEGO:

 

Osoba prowadząca: Agnieszka Karkulowska

 • PIĄTEK: 10.00 – 10.15

 


RELIGIA:

 

Osoba prowadząca: ks. Grzegorz Gac

 •  WTOREK: 10.00 – 10.30
 • CZWARTEK: 10.00 – 10.30

 

 

ZAJĘCIA  MUZYCZNe:

 

Osoba prowadząca: Magdalena Garbat

 •  PONIEDZIAŁEK: 9.00 – 9.30
 • PIĄTEK: 10.30 – 11.00

 

 

ZAJĘCIA  LOGOPEDYCZNE:

 

Osoba prowadząca: Ewa Krasowska

 •  CZWARTEK: 11.00 – 12.00

 

 

Mali  wspaniali -
ZAJĘCIA  OGÓLNOROZWOJOWE  Z   ELEMENTAMI   SZTUK   WALKI:

 

Osoba prowadząca: Karina Kacprzak

 •  WTOREK: 13.30 – 14.00

 

 

Rytmika: 

 

Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak

 •  WTOREK: 9.00 – 9.30

 

 

gry  i  zabawy  szachowe:

 

Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak

 •  ŚRODA: 10.00 – 10.30 

 

 

Ćwiczymy  i  bawimy  się  razem -
ZAJĘCIA  Z  WYKORZYSTANIEM  ELEMENTÓW  RUCHU   ROZWIJAJĄCEGO  WERONIKI  SHERBORNE:

 

Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak

 •  ŚRODA: 12.30 – 13.00

 

 

WYJAZD NA SPEKTAKL

Dnia 22 marca (piątek) jedziemy do Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka              przy ul. Kuźniczej 29A na spektakl
„Niezłe kwiatki, czyli Nowy w rodzinie”.

Śniadanie w tym dniu będzie o godz. 8:00.
Prosimy o punktualne przyprowadzenie dzieci do przedszkola.

 Wyjazd nastąpi o godz. 9:00.
Powrót planowany jest około godz. 12:00.

Wyjście realizowane jest w ramach programu „Szkoła w mieście”.

 

WYJAZD DO MUZEUM MIEJSKIEGO 

 
Dnia 26 marca (wtorek) jedziemy do Muzeum Miejskiego               
przy ul. Kazimierza Wielkiego 35 we Wrocławiu na zajęcia
„Życie wrocławian około 400 lat temu. Sztuka, zabawa, nauka”.
Śniadanie w tym dniu będzie o godz. 8:00.
Proszę o punktualne przyprowadzenie dzieci do przedszkola.
 Wyjazd nastąpi o godz. 9:00.
Powrót planowany jest około godz. 12:00.

 

 
 

 

 

 

HARMONOGRAM

KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI

 GRUPY VIII

W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

05.09.2018

Zebranie  organizacyjne w godz. 16:00 – 17:30.
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce. Sprawy różne.
Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak, Sylwia Plichta

19.11.2018

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  14:00 – 17:00.
Temat: Omówienie wyników diagnozy wstępnej dziecka.
Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak, Sylwia Plichta

13.02.2019 

Zebranie półroczne w godzinach: 16:00 – 17:30.
Temat: Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I semestr. Sprawy różne.
Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak, Sylwia Plichta

18.04.2019 

Konsultacje indywidualne w godz. 15:30 – 17:15.
Temat: Omówienie wyników diagnozy końcowej dziecka.
Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak, Sylwia Plichta

 

W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.