Grupa VIII

GRUPA  VIII – 4 latki

 

 

Nauczyciele:

 


mgr  Katarzyna Wrzaszczak

mgr  Agnieszka Serwa

 

 

GODZINY  PRACY  ODDZIAŁU  VIII:

 

 
 • poniedziałek: 7.00 – 17.00
 • wtorek: 7,00 – 16.30
 • środa: 7.00 – 17.00
 • czwartek: 7.00 – 16.30
 • piątek: 7.00 – 17.00
 • We wtorek i w czwartek po zakończeniu pracy oddziału (od godz. 16.30)
  dzieci przebywają w grupie IX.


SPOTKANIE GRUPOWE
 
Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkanie grupowe, które odbędzie się
dnia 
2 października (piątek) o godz. 17.30 w holu głównym przedszkola.
Ze względu na obowiązujące procedury bezpieczeństwa na spotkanie zapraszamy
bez dzieci i po jednym Rodzicu od każdego podopiecznego.  
Prosimy o zdezynfekowanie  rąk przed wejściem do budynku, zasłonięcie ust i nosa podczas trwania spotkania oraz o zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego
i przestrzegania wszystkich zasad obowiązujących w Przedszkolu.
Maksymalny czas spotkania to 1 godzina.
Jednocześnie bardzo prosimy o śledzenie pojawiających się na stronie komunikatów.
 
Katarzyna Wrzaszczak
Agnieszka Serwa
 
 

 

 

 

 ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

 

 

Zajęcia   dodatkowe:

 

GIMNASTYKA   PORANNA:

 

Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak, Agnieszka Serwa

 •  poniedziałek – piątek: 8.00 – 8.15

 

Gimnastyka   ogólnorozwojowa

z   elementami   korekty:

 

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

 •  poniedziałek: 13.30 – 14.00
 •  wtorek: 13.00 – 13.30

 

jĘZYK   ANGIELSKI -
przygotowanie  do  nauki  języka  nowożytnego:

Osoba prowadząca:  Agnieszka Serwa

 •  w toku codziennych zajęć dydaktycznych


RYTMIKA:

 

Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak, Agnieszka Serwa

 •  piątek: 8.30 – 8.50

 

ZAJĘCIA   LOGOPEDYCZNE:

 

Osoba prowadząca: Beata Racek

 • środa: 11.00 – 12.00

 

 

 

HARMONOGRAM   KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI

 GRUPA  VIII  -  ROK  SZKOLNY  2020/2021

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

02.10.2020 

Zebranie  organizacyjne
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce. Sprawy różne.
Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak, Agnieszka Serwa

 

Konsultacje  indywidualne
Temat: Omówienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.
Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak, Agnieszka Serwa

 

Zebranie półroczne oraz konsultacje indywidualne
Temat: Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za pierwszy semestr. Sprawy różne. Omówienie wyników obserwacji śródrocznej dziecka.
Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak, Agnieszka Serwa


Konsultacje indywidualne
Temat: Omówienie wyników obserwacji końcowej dziecka.
Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak, Agnieszka Serwa

 

W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.