Grupa VIII

GRUPA  VIII – 5 latki

 

Nauczyciele:

 

mgr Katarzyna Wrzaszczak

 

 

 


GODZINY PRACY ODDZIAŁU VIII

 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK, PIĄTEK

 • 06.30 – 07.00 – dzieci przebywają w sali nr 2
 • 07.00 – 08.00 – dzieci przebywają w sali nr 7
 • 08.00 – 15.30 – dzieci przebywają w sali nr 8
 • 15.30 – 17.30 – dzieci przebywają w sali nr 4

ŚRODA

 • 06.30 – 07.00 – dzieci przebywają w sali nr 2
 • 07.00 – 07.30 – dzieci przebywają w sali nr 9
 • 07.30 – 08.00 – dzieci przebywają w sali nr 7
 • 08.00 – 15.30 – dzieci przebywają w sali nr 8
 • 15.30 – 17.30 – dzieci przebywają w sali nr 4

 

 

 ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

 

 

 

Zajęcia   dodatkowe:

 

 

ZAJĘCIA   LOGOPEDYCZNE:

 

Osoba prowadząca: Agnieszka Kucharska

 • PONIEDZIAŁEK: 09.00 – 10.00

 

 

Gimnastyka   ogólnorozwojowa  

z   elementami   korekty:

 

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

 • PONIEDZIAŁEK: 11.30 – 12.00
 •  PIĄTEK: 11.00 – 11.30

 

 

jĘZYK   ANGIELSKI:

 

Osoba prowadząca: Agnieszka Karkulowska

 • PONIEDZIAŁEK: 13.00 – 13.25
 • PIĄTEK: 10.30 – 10.55

 

 

Zajęcia muzyczno – teatralne:

 

Osoba prowadząca: Magdalena Garbat

 • ŚRODA: 09.45 – 10.15
 • CZWARTEK: 10.15 – 10.45

 


RELIGIA:

 

Osoba prowadząca: Halina Sikora

 •  PONIEDZIAŁEK: 13.30 : 14.00
 • PIĄTEK: 9.00 – 9.30

 

 

RYTMIKA:

 

Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak

 •  WTOREK: 9.00 – 9.30

 

 

gimnastyka   poranna:

 

Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak

 •  PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK: 8.00 – 8.50

 

 

GRY   I   ZABAWY   SZACHOWE:

 

Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak

 •  CZWARTEK: 11.30 – 12.00

 

 

„mali   wspaniali”
zajęcia   ogólnorozwojowe   z   elmentami   sztuk   walki

 

Osoba prowadząca: Klaudia Rybczyńska

 •  WTOREK: 11.00 – 11.30

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM

KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI

 GRUPY VIII

W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

04.09.2017

Zebranie  organizacyjne w godz. 16:00 – 17:30.
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce. Sprawy różne.
Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak

15.11.2017

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  14:00 – 17:00.
Temat: Przedstawienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.
Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak

13.02.2018 

Konsultacje indywidualne w godzinach: 15:30 – 17:30.
Temat: Przedstawienie wyników obserwacji półrocznej dziecka.
Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak

15.05.2018 

Konsultacje indywidualne w godz. 15:30 – 17:30.
Temat: Omówienie wyników obserwacji końcowej dziecka.
Osoba prowadząca: Katarzyna Wrzaszczak

 

W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.