Grupa X

 

 

GRUPA  X –  6 latki

 

Nauczyciele:

mgr  Elżbieta Wesołowska

Romana Nieścierowicz

Godziny   pracy   oddziału:

poniedziałek – piątek:    07.30 – 15.30

Przed rozpoczęciem pracy oddziału dzieci przebywają:

  • w grupie  IV 6:30- 07:30

Po zakończeniu pracy oddziału dzieci przebywają:

  • w grupie IV –  15:30- 16:30
  • w grupie III  -  16:30 – 17:30

 

zamierzenia   wychowawczo – dydaktyczne

 

  ZAJĘCIA DODATKOWE:

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA Z ELEMENTAMI KOREKTY:

 Prowadzący: Magdalena Belcarz

  PONIEDZIAŁEK  15.00 – 15.30

   PIĄTEK   15.00 – 15.30

 

GIMNASTYKA PORANNA:

Prowadzący: Romana Nieścierowicz / Elżbieta Wesołowska

PONIEDZIAŁEK  – PIĄTEK  08.15 – 08.30

 

JĘZYK ANGIELSKI :

Prowadzący:  Katarzyna Bednarz

 PONIEDZIAŁEK  10.00 – 10.15 / 12.45 – 13.00

 

 ZAJĘCIA   LOGOPEDYCZNE:

Prowadzący: 

 

RELIGIA:

Prowadzący: ksiądz Grzegorz Gac

WTOREK     9.30 – 10.00

CZWARTEK  9.00 – 9.30

 

ZAJĘCIA RYTMICZNE:

Prowadzący: Romana Nieścierowicz / Elżbieta Wesołowska

 CZWARTEK  9.30 – 10.00

 

ZAJĘCIA MUZYCZNO – TEATRALNE:

Prowadzący: Magdalena Garbat

PONIEDZIAŁEK  11.00 – 11.30

ŚRODA   11.00 – 11.30

 

 MALI WSPANIALI – ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE Z ELEMENTAMI SZTUK WALKI:

Prowadzący: Karina Kacprzak

  •  WTOREK: 11.30 – 12.00

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

 26.11.2018r. (poniedziałek) odbędą się indywidualne konsultacje z nauczycielem.

Temat:  Przedstawienie i omówienie wyników diagnozy wstępnej dziecka.

            Chętnych rodziców prosimy o wpisywanie się na listę u nauczyciela grupy.

…………………………………………………………………………..

HARMONOGRAM

KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI

 GRUPY X

W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

05.09.2018

Zebranie  organizacyjne w godz. 16:00 – 17:30.
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce. Sprawy różne.
Osoba prowadząca: Elżbieta Wesołowska, Romana Nieścierowicz

26.11.2018

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  15:30 – 17:20.
Temat: Omówienie wyników diagnozy wstępnej dziecka.
Osoba prowadząca: Elżbieta Wesołowska, Romana Nieścierowicz

02.2019 

Zebranie półroczne w godzinach: 16:00 – 17:00.
Temat: Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I semestr. Sprawy różne.
Osoba prowadząca: Elżbieta Wesołowska, Romana Nieścierowicz

04.2019 

Konsultacje indywidualne w godz. 16:00 – 17:00.
Temat: Omówienie wyników diagnozy końcowej dziecka.
Osoba prowadząca: Elżbieta Wesołowska, Romana Nieścierowicz

 

W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.