Grupa X

 

 

GRUPA  X – 5 , 6 latki

 

Nauczyciele:

mgr Jadwiga Nowak

Godziny   pracy   oddziału:

 

poniedziałek – piątek 08.00 – 15.30

Przed rozpoczęciem pracy oddziału dzieci przebywają:

  • w grupie zbiorczej III 6:30- 07:00
  • w grupie VI (poniedziałek 07:00- 08:00)

Po zakończeniu pracy oddziału dzieci przebywają:

  • w grupie VI – 15:30- 17:00
  • w grupie IV- 17:00 – 17:30

 

 

zamierzenia   wychowawczo – dydaktyczne

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2017

 Tydzień I:

„Pomagamy zwierzętom:

- prezentacja zwierząt, które zapadają w sen zimowy,

- ukazanie sposobów pomocy zwierzętom w trudnym dla nich czasie,

- kształtowanie umiejętności posługiwania się przez dzieci pojęciami przeciwstawnymi,

- wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „D”, „ d”, „ y”,

- kształtowanie umiejętności współpracy w zespole.

 

Tydzień II:

„ Wszystko wokół nas się zmienia – poznajemy urządzenia”

- prezentacja domowych urządzeń technicznych ułatwiających ludziom życie.

- zwrócenie uwagi dzieci na postęp techniczny.

- kształtowanie u dzieci umiejętności bezpiecznego korzystania z wybranych urządzeń      elektrycznych.

- wzbogacanie wiedzy dzieci na temat wybranych wynalazków.

- kształtowanie pojęcia liczby 5.

- wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „u”, „U”.

 

 Tydzień III:

„ Święta za pasem , w domu pachnie lasem”

- zachęcanie dzieci do udziału w przygotowaniach do świąt.

- przybliżenie dzieciom zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami

- nauka śpiewania kolęd i pastorałek.

- kształtowanie pojęcia liczby „0”.

- zachęcanie dzieci do wspólnego i rodzinnego śpiewania kolęd.

- kształcenie u dzieci potrzeby spędzania świąt w gronie rodzinnym

 

Tydzień IV:

„Od ziemi aż do nieba na żywioły uważać trzeba”

- przybliżenie dzieciom pozytywnych i negatywnych skutków żywiołów.

- kształcenie u dzieci umiejętności rozpoznawania stanów skupienia wody w przyrodzie.

- kształcenie umiejętności dostrzegania obiegu wody w przyrodzie.

- rozbudzanie zainteresowań dzieci eksperymentowaniem poprzez prowadzenie zabaw badawczych.

- zapoznanie dzieci z tradycją świętowania na zakończenie roku.

- kształtowanie pojęcia liczby 6.

 

 

 

  ZAJĘCIA DODATKOWE:

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA Z ELEMENTAMI KOREKTY:

 Prowadzący: Magdalena Belcarz

 PONIEDZIAŁEK 13.30 – 14.00                     PIĄTEK 13.30 – 14.00

GIMNASTYKA PORANNA:

Prowadzący: Jadwiga Nowak

PONIEDZIAŁEK  – PIĄTEK  08.15 – 08.30

JĘZYK ANGIELSKI :

Prowadzący: Agnieszka Karkulowska

ŚRODA 13.00 – 13.25                  CZWARTEK 13.00 – 13.25

 ZAJĘCIA   LOGOPEDYCZNE:

Prowadzący: Kamila Kozłowska

 ŚRODA 14.15 – 15.15

KATECHEZA:

Prowadzący: siostra Honorata  (Halina Sikora)

WTOREK 13.30 – 14.00                       PIĄTEK 11.30 – 12.00

ZAJĘCIA RYTMICZNE:

Prowadzący: Jadwiga Nowak

WTOREK  09.00 – 09.30

MALI WSPANIALI – ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE Z ELEMENTAMI SZTUK WALKI:

Prowadzący: Klaudia Rybczyńska

WTOREK  11.30 – 12.00

ZAJĘCIA MUZYCZNO – TEATRALNE:

Prowadzący: Magdalena Garbat

PONIEDZIAŁEK  10.15 – 10.45                  PIĄTEK  09.15 – 09.45

 

 

HARMONOGRAM

KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI

 GRUPY X  W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

04.09.2017

Zebranie  organizacyjne w godz. 16.20 – 17:30. Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce;
sprawy różne.

Osoba prowadząca: Renata Pochroń

20.11. 2017

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  15:30 – 17:30.Temat: Przedstawienie wyników diagnozy wstępnej dziecka.

 

 Osoba prowadząca: Jadwiga Nowak

27.01.2018 

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  15:30 – 17:30.Temat: Omówienie wyników bieżącej obserwacji dziecka.

 

 Osoba prowadząca: Jadwiga Nowak

24.04.2018 

Konsultacje indywidualne w godz. 15:30 – 17:30. Temat: Omówienie wyników diagnozy końcowej dziecka. Wydanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
Osoba prowadząca: Jadwiga Nowak