Grupa X

 

 

GRUPA  X – 5 , 6 latki

 

Nauczyciele:

mgr Jadwiga Nowak

mgr Sylwia Plichta

Godziny   pracy   oddziału:

poniedziałek – piątek 08.00 – 15.30

Przed rozpoczęciem pracy oddziału dzieci przebywają:

 • w grupie zbiorczej III 6:30- 07:00
 • w grupie VI (poniedziałek 07:00- 08:00)

Po zakończeniu pracy oddziału dzieci przebywają:

 • w grupie VI – 16:00- 17:00
 • w grupie IV- 17:00 – 17:30

zamierzenia   wychowawczo – dydaktyczne

Czerwiec– Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Tydzień I – Dla wszystkich dzieci słońce przyjaźnie świeci

 • Wzbogacanie wiedzy na temat życia ludzi na różnych kontynentach.
 • Poznawanie muzyki etnicznej różnych zakątków świata.
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej.
 • Prezentacja zabaw, w które bawią się dzieci na różnych kontynentach – doświadczenia własne, informacje z mediów.
 • Doskonalenie umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 • Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.

Tydzień II – Szukamy lata na łące, w lesie, na drzewach i w kwiatach

 • Kształcenie umiejętności kulturalnego prowadzenia rozmów: włączanie się, uważne słuchanie.
 • Doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących np. w środowisku w lecie; rośliny i zwierzęta w różnych ekosystemach o różnych porach roku.
 • Zachęcanie do zabaw ruchowych w grupie – wdrażanie do uważnego słuchania, zabawy w echo.
 • Kształtowanie rozumienia stałości objętości płynu.
 • Wzbogacanie wiedzy na temat kosmosu.
 • Rozwijanie postawy poszanowania środowiska – rozmowa na temat ochrony lasów oraz na temat korzyści, jakie człowiek czerpie z lasu – tworzenie „Kodeksu lasu”.
 • Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.

Tydzień III –  Żegnamy przedszkole, po wakacjach spotkamy się w szkole!

 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
 • Kształtowanie, w trakcie planowania zabaw, postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz osób uczestniczących w zabawach.
 • Przygotowanie do podjęcia roli ucznia, kształtowanie pozytywnej postawy wobec szkoły i nauki szkolnej.
 • Kształcenie umiejętności planowania swoich działań.
 • Doskonalenie umiejętności recytowania wierszy, śpiewania piosenek, aktywnego uczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

  ZAJĘCIA DODATKOWE:

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA Z ELEMENTAMI KOREKTY:

 Prowadzący: Magdalena Belcarz

 PONIEDZIAŁEK 13.30 – 14.00                     PIĄTEK 13.30 – 14.00

GIMNASTYKA PORANNA:

Prowadzący: Jadwiga Nowak i Sylwia Plichta

PONIEDZIAŁEK  – PIĄTEK  08.15 – 08.30

JĘZYK ANGIELSKI :

Prowadzący: Agnieszka Karkulowska

ŚRODA 13.00 – 13.25                  CZWARTEK 13.00 – 13.25

 ZAJĘCIA   LOGOPEDYCZNE:

Prowadzący: Kamila Kozłowska

 ŚRODA 14.15 – 15.15

KATECHEZA:

Prowadzący: siostra Honorata  (Halina Sikora)

WTOREK 13.30 – 14.00                       PIĄTEK 11.30 – 12.00

ZAJĘCIA RYTMICZNE:

Prowadzący: Jadwiga Nowak i Sylwia Plichta

WTOREK  09.00 – 09.30

MALI WSPANIALI – ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE Z ELEMENTAMI SZTUK WALKI:

Prowadzący: Klaudia Rybczyńska

WTOREK  11.30 – 12.00

ZAJĘCIA MUZYCZNO – TEATRALNE:

Prowadzący: Magdalena Garbat

PONIEDZIAŁEK  10.15 – 10.45                  PIĄTEK  09.15 – 09.45

 

HARMONOGRAM 

KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI 

                                                                    GRUPY X

W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

04.09.2017

Zebranie  organizacyjne w godz. 16.20 – 17:30. 

Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce;
sprawy różne.

Osoba prowadząca: Renata Pochroń

09.11.2017

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  15:30 – 17:30.

 

Temat: Przedstawienie wyników diagnozy wstępnej dziecka.

 Osoba prowadząca: Jadwiga Nowak

27.02.2018

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  15:30 – 17:30.

 

Temat: Omówienie wyników bieżącej obserwacji dziecka.

Osoba prowadząca: Jadwiga Nowak

24.04.2018

Konsultacje indywidualne w godz. 15:30 – 17:30.

Temat: Omówienie wyników diagnozy końcowej dziecka. Wydanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
Osoba prowadząca: Jadwiga Nowak i Sylwia Plichta

W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.

 

ZAKOŃCZENIE PRZEDSZKOLA!!!

  Drodzy Rodzice !

mamy zaszczyt zaprosić Was

na uroczystość „Pożegnanie przedszkola”,

która odbędzie się 20.06.2018 r. o godzinie 15.00 w sali gr. X.

Dzieci i Panie z gr. X

UWAGA RODZICE!!!

ZAPLANOWANA WYCIECZKA NA 21.06.2018 ZOSTAŁA ODWOŁANA Z POWODU NISKIEJ FREKWENCJI DZIECI .