Grupa X

 

 

GRUPA  X – 5 , 6 latki

 

Nauczyciele:

mgr Jadwiga Nowak

mgr Sylwia Plichta

Godziny   pracy   oddziału:

 

poniedziałek – piątek 08.00 – 15.30

Przed rozpoczęciem pracy oddziału dzieci przebywają:

 • w grupie zbiorczej III 6:30- 07:00
 • w grupie VI (poniedziałek 07:00- 08:00)

Po zakończeniu pracy oddziału dzieci przebywają:

 • w grupie VI – 16:00- 17:00
 • w grupie IV- 17:00 – 17:30

 

 

zamierzenia   wychowawczo – dydaktyczne

 

Luty – Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 1. I.                     Gdzieś daleko, za zaśnieżoną górą i zamarzniętą rzeką
 • Przybliżenie dzieciom warunków życia na biegunie północnym i południowym.
 • Zapoznanie dzieci ze zwierzętami polarnymi.
 • Kształtowanie u dzieci wrażliwości na dobro, piękno, prawdę.
 • Kształtowanie u dzieci opiekuńczości i odwagi.
 • Rozwijanie u dzieci intuicji geometrycznej.
 • Wprowadzenie litery drukowanej i pisanej „s”, „S”.

 

 1. II.                   To poważna sprawa – mamy swoje prawa!
 • Wdrażanie dzieci do poszanowania własności swojej, cudzej oraz do odpowiedzialności za realizację obowiązków.
 • Kształcenie u dzieci umiejętności przewidywania następstw różnych działań.
 • Uświadamianie dzieciom konieczności powiadamiania dorosłych o sytuacjach wywołujących poczucie zagrożenia.
 • Kształtowanie pojęć związanych z miarą „długi – krótki”, „szeroki – wąski”.
 • Wdrażanie do zachowań świadczących o tolerancji i akceptowaniu innych.
 • Kształcenie umiejętności klasyfikowania obiektów.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „w”, „W”.

 

 1. III.                W świecie baśni i bajek
 • Zapoznanie dzieci z wybranymi utworami literackimi oraz ich adaptacjami filmową i rysunkową.
 • Doskonalenie umiejętności odróżniania akcji od zdarzeń rzeczywistych.
 • Rozbudzanie u dzieci zainteresowania dziecięcymi czasopismami.
 • Rozwijanie twórczego myślenia.
 • Kształtowanie pojęcia liczby 10.
 • Wprowadzenie drukowanej i pisanej litery „g”, „G”.

 

 1. IV.                 Gotowi do jazdy? – Znamy różne pojazdy
 • Wzbogacenie wiadomości dzieci o treści z zakresu transportu lądowego, powietrznego i wodnego.
 • Zapoznanie dzieci z samochodami o specjalnym przeznaczeniu.
 • Zachęcanie dzieci do dzielenia się doświadczeniami związanymi z podróżami krajowymi i zagranicznymi.
 • Zapoznanie dzieci ze sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach w podróży.
 • Uwrażliwianie dzieci na kulturę osobistą w miejscach publicznych oraz dbanie o czystość w miejscach tymczasowego pobytu.
 • Kształtowanie u dzieci pojęć związanych z określeniem wagi „ciężki”, ”cięższy”, „najcięższy”.

 

 

  ZAJĘCIA DODATKOWE:

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA Z ELEMENTAMI KOREKTY:

 Prowadzący: Magdalena Belcarz

 PONIEDZIAŁEK 13.30 – 14.00                     PIĄTEK 13.30 – 14.00

GIMNASTYKA PORANNA:

Prowadzący: Jadwiga Nowak i Sylwia Plichta

PONIEDZIAŁEK  – PIĄTEK  08.15 – 08.30

JĘZYK ANGIELSKI :

Prowadzący: Agnieszka Karkulowska

ŚRODA 13.00 – 13.25                  CZWARTEK 13.00 – 13.25

 ZAJĘCIA   LOGOPEDYCZNE:

Prowadzący: Kamila Kozłowska

 ŚRODA 14.15 – 15.15

KATECHEZA:

Prowadzący: siostra Honorata  (Halina Sikora)

WTOREK 13.30 – 14.00                       PIĄTEK 11.30 – 12.00

ZAJĘCIA RYTMICZNE:

Prowadzący: Jadwiga Nowak i Sylwia Plichta

WTOREK  09.00 – 09.30

MALI WSPANIALI – ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE Z ELEMENTAMI SZTUK WALKI:

Prowadzący: Klaudia Rybczyńska

WTOREK  11.30 – 12.00

ZAJĘCIA MUZYCZNO – TEATRALNE:

Prowadzący: Magdalena Garbat

PONIEDZIAŁEK  10.15 – 10.45                  PIĄTEK  09.15 – 09.45

 

HARMONOGRAM 

KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI 

                                                                    GRUPY X

W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

04.09.2017

Zebranie  organizacyjne w godz. 16.20 – 17:30. 

Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce;
sprawy różne.

Osoba prowadząca: Renata Pochroń

09.11.2017

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  15:30 – 17:30.

 

Temat: Przedstawienie wyników diagnozy wstępnej dziecka.

 Osoba prowadząca: Jadwiga Nowak

27.02.2018

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  15:30 – 17:30.

 

Temat: Omówienie wyników bieżącej obserwacji dziecka.

Osoba prowadząca: Jadwiga Nowak

24.04.2018

Konsultacje indywidualne w godz. 15:30 – 17:30. 

 

Temat: Omówienie wyników diagnozy końcowej dziecka. Wydanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
Osoba prowadząca: Jadwiga Nowak

 

W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.