Grupa X

 

 

GRUPA  X -  5- latki

 

Nauczyciele:

Sylwia Kuropatwa

 

GODZINY PRACY ODDZIAŁU:

Poniedziałek – piątek: 7.00 – 17.00

06.30 – 07.00 dzieci przebywają w sali gr. III

17.00 – 17.30 dzieci przebywają w sali gr. IV

 

zamierzenia   wychowawczo – dydaktyczne

 

Zajęcia  dodatkowe:

 

 

Gimnastyka   ogólnorozwojowa  

z   elementami   korekty :

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

 poniedziałek: 13.00 – 13.30

wtorek: 13.00 – 13.30

 

 

Zajęcia   logopedyczne:

Osoba prowadząca: Ewelina Kembrowska

czwartek: 14.30 – 15.00

piątek: 13.30 – 14.00

 

 

 

Język WŁOSKI:

Osoba prowadząca: Sylwia Kuropatwa – w toku codziennych zajęć dydaktycznych

 

 

Zajęcia RYTMICZNE:

Osoby prowadzące: Dobrosława Głowacka

Piątek: 11.30 – 11.50

GIMNASTYKA   PORANNA:

Osoby prowadzące:  Sylwia Kuropatwa,

Poniedziałek – piątek 08.00 – 08.15

 

RYTMIKA :

Osoby prowadzące:  Sylwia Kuropatwa

czwartek: 10.30 – 10.45

 

MALI WSPANIALI:

Osoby prowadząca: Agnieszka Ilnicka

środa: 11.30 – 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————–

HARMONOGRAM

KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI

 GRUPY X

W  ROKU  SZKOLNYM  2019/2020

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

04.09.2019

Zebranie  organizacyjne:  16.20 – 17.30 Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce, sprawy różne.Osoba prowadząca: Sylwia Kuropatwa,

06.11.2019

 Konsultacje indywidualne: 15.30 – 17.30Temat: Przedstawienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.Osoba prowadząca: Sylwia Kuropatwa,

04.02.2020

Konsultacje indywidualne: 15.30 – 17.30Temat:Przedstawienie wyników obserwacji półrocznej dziecka; podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I semestrOsoba prowadząca: Sylwia Kuropatwa,

09.06.2020

Konsultacje indywidualne: 15.30 – 17.30Temat: Przedstawienie wyników obserwacji końcowej dziecka.Osoba prowadząca: Sylwia Kuropatwa,

 

W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.