Grupa X

 

 

GRUPA  X – 5 , 6 latki

 

Nauczyciele:

mgr Jadwiga Nowak

mgr Sylwia Plichta

Godziny   pracy   oddziału:

poniedziałek – piątek 08.00 – 15.30

Przed rozpoczęciem pracy oddziału dzieci przebywają:

 • w grupie zbiorczej III 6:30- 07:00
 • w grupie VI (poniedziałek 07:00- 08:00)

Po zakończeniu pracy oddziału dzieci przebywają:

 • w grupie VI – 16:00- 17:00
 • w grupie IV- 17:00 – 17:30

zamierzenia   wychowawczo – dydaktyczne

Maj – Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Tydzień I – Zwierzęta domowe są szczęśliwe i zdrowe

 • Kształtowanie poczucia przynależności do narodu i kraju – wdrażanie do poczucia odrębności narodowej.
 • Zapoznanie z legendami z różnych rejonów Polski.
 • Rozwijanie świadomości bycia Europejczykiem.
 • Zapoznanie z wybranymi strojami regionalnymi oraz melodiami wybranych tańców ludowych.
 • Nauka wybranego tańca ludowego.
 • Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.
 • Kształcenie umiejętności mierzenia długości.

Tydzień II – Wiosna do nas przybywa – swe kolory odkrywa

 • Wzbogacanie wiedzy na temat prac wiosennych wykonywanych przez ludzi w ogrodzie.
 • Założenie hodowli fasoli, ustalenie cyklu rozwoju fasoli – kształtowanie postawy badawczej wobec otaczającego świata przyrody.
 • Prezentacja wybranych gatunków roślin i zwierząt – mieszkańców łąki.
 • Kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywanie wybranych roślin i zwierząt.
 • Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wiosną – w świecie roślin i zwierząt.
 • Kształcenie umiejętności rozwiązywania i układania zadań tekstowych.
 • Kształcenie umiejętności układania i odczytywania działań arytmetycznych.

Tydzień III –  Praca różnych ludzi – poznajemy wybrane zawody

 • Zapoznanie z pracą wybranych osób z przedszkola (szkoły).
 • Obserwacja pracy ludzi w wybranym zawodzie, np. aptekarza, urzędnika pocztowego, policjanta, piekarza, krawca, fryzjera.
 • Kształtowanie postawy poszanowania pracy różnych osób.
 • Prezentacja drogi listu od nadawcy do adresata – kształcenie myślenia przyczynowo-skutkowego.
 • Doskonalenie umiejętności czytania w zakresie poznanych liter.
 • Gromadzenie doświadczeń w zakresie tworzenia kolekcji.
 • Zaznajomienie z różnymi narzędziami pomiaru długości.

Tydzień IV -  Na święto Mamy i Taty niech będzie program bogaty

 • Kształcenie umiejętności prowadzenia rozmowy na temat roli rodziców w rodzinie.
 • Wdrażanie do kulturalnego prowadzenia rozmowy – uważne słuchanie wypowiedzi innych, włączanie się do rozmowy.
 • Zachęcanie do rozmów na temat więzi emocjonalnych łączących członków rodziny.
 • Dostrzeganie czynności wykonywanych przez rodziców na rzecz organizacji życia codziennego dla wszystkich członków rodziny.
 • Kształcenie umiejętności recytowania wierszy i śpiewania piosenek związanych z tematem zajęć.
 • Zachęcanie do planowania czynności, które doprowadzą do celu.
 • Dostrzeganie zmian odwracalnych, nieodwracalnych i częściowo odwracalnych.

  ZAJĘCIA DODATKOWE:

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA Z ELEMENTAMI KOREKTY:

 Prowadzący: Magdalena Belcarz

 PONIEDZIAŁEK 13.30 – 14.00                     PIĄTEK 13.30 – 14.00

GIMNASTYKA PORANNA:

Prowadzący: Jadwiga Nowak i Sylwia Plichta

PONIEDZIAŁEK  – PIĄTEK  08.15 – 08.30

JĘZYK ANGIELSKI :

Prowadzący: Agnieszka Karkulowska

ŚRODA 13.00 – 13.25                  CZWARTEK 13.00 – 13.25

 ZAJĘCIA   LOGOPEDYCZNE:

Prowadzący: Kamila Kozłowska

 ŚRODA 14.15 – 15.15

KATECHEZA:

Prowadzący: siostra Honorata  (Halina Sikora)

WTOREK 13.30 – 14.00                       PIĄTEK 11.30 – 12.00

ZAJĘCIA RYTMICZNE:

Prowadzący: Jadwiga Nowak i Sylwia Plichta

WTOREK  09.00 – 09.30

MALI WSPANIALI – ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE Z ELEMENTAMI SZTUK WALKI:

Prowadzący: Klaudia Rybczyńska

WTOREK  11.30 – 12.00

ZAJĘCIA MUZYCZNO – TEATRALNE:

Prowadzący: Magdalena Garbat

PONIEDZIAŁEK  10.15 – 10.45                  PIĄTEK  09.15 – 09.45

 

HARMONOGRAM 

KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI 

                                                                    GRUPY X

W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

04.09.2017

Zebranie  organizacyjne w godz. 16.20 – 17:30. 

Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce;
sprawy różne.

Osoba prowadząca: Renata Pochroń

09.11.2017

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  15:30 – 17:30.

 

Temat: Przedstawienie wyników diagnozy wstępnej dziecka.

 Osoba prowadząca: Jadwiga Nowak

27.02.2018

Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  15:30 – 17:30.

 

Temat: Omówienie wyników bieżącej obserwacji dziecka.

Osoba prowadząca: Jadwiga Nowak

24.04.2018

Konsultacje indywidualne w godz. 15:30 – 17:30.

Temat: Omówienie wyników diagnozy końcowej dziecka. Wydanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
Osoba prowadząca: Jadwiga Nowak i Sylwia Plichta

W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.

 

WYCIECZKA DO KRASIEJOWA

Dnia 05.06.2018 r.  jedziemy do Krasiejowa

Park Dinozaurów

Wyjazd nastąpi o godz. 07:00, natomiast powrót około godz.16:30.