Grupa XI

 GRUPA   XI – 6 LATKI

 

NAUCZYCIELE:

 

mgr Katarzyna Bednarz
mgr Paulina Czabańska

 

GODZINY   PRACY   ODDZIAŁU:

 

06.30 – 07.00 – dzieci przebywają w sali grupy 3

07.30 – 16.00   ( pn, pt)  – dzieci przebywają w sali grupy 11

07.30 – 16.30   ( wt, śr, czw)- dzieci przebywają w sali  grupa 11

16.00 – 17.30   ( pn, pt)   – dzieci przebywają w sali  grupy 4

16.30 – 17.30   ( wt, śr, czw) – dzieci przebywają w sali grupy 4

 

 

ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

GIMNASTYKA PORANNA:

Osoba prowadząca: Katarzyna Bednarz, Paulina Czabańska

Język ANGIELSKI:

Osoba prowadząca:  – Katarzyna Bednarz w toku codziennych zajęć dydaktycznych

 

GIMNASTYKA   OGÓLNOROZWOJOWA  

 Z   ELEMENTAMI   KOREKTY:

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

Poniedziałek:11.00-11.30

Wtorek:11.00-11.30

 

 

ZAJĘCIA   LOGOPEDYCZNE:

Osoba prowadząca: Ewelina Kembrowska

Czwartek:12.00-12.30

Piątek:12.00-12.30

 

 

RYTMIKA

Osoba prowadząca: Katarzyna Bednarz, Paulina Czabańska

Środa:9.00-9.15

ZAJĘCIA MUZYCZNO – TEATRALNE

Osoba prowadząca: Dobrosława Głowacka

Piątek: 12.00-12.30

„MALI WSPANIALI”-ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE Z ELEMENTAMI SZTUK WALKI

Osoba prowadząca: Agnieszka Ilnicka

Środa:12.00-12.30

 

 

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI 

     GRUPA XI -  ROK  SZKOLNY  2019/2020

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

04.09.2019

Zebranie  organizacyjne w godz. 16.00 – 17:30.
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce; sprawy różne.
Osoba prowadząca: Katarzyna Bednarz, Paulina Czabańska

14.11.2019

Konsultacje  indywidualne  w  godz.  14:00 – 17:00.
Temat: Przedstawienie wyników obserwacji wstępnej i diagnoz dzieci.
Osoba prowadząca: Katarzyna Bednarz, Paulina Czabańska

26.02.2020

 

Zebranie z Rodzicami w  godz.  16:00 – 17:30.
Temat: Podsumowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej za pierwszy semestr; sprawy różne. Przedstawienie wyników obserwacji śródrocznej dziecka.
Osoba prowadząca: Katarzyna Bednarz, Paulina Czabańska

22.04.2020

Konsultacje indywidualne w godz. 14:00-17:00
Temat: Przedstawienie i omówienie Gotowości Szkolnej.
Osoba prowadząca: Katarzyna Bednarz, Paulina Czabańska

20.05.2020

Konsultacje indywidualne w godz. 14:00 – 17:00.
Temat: Omówienie wyników obserwacji końcowej dziecka.
Osoba prowadząca: Katarzyna Bednarz, Paulina Czabańska

 

 Istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.