Grupa I

 GRUPA   I – 3 LATKI

 

 

NAUCZYCIELE

mgr Sylwia Plichta
mgr Krystyna Marczyńska
mgr Ewa Bednarz

 

GODZINY   PRACY   ODDZIAŁU:

Poniedziałek   07:30-15:20

Wtorek            07:30-15:30

Środa              07:30-15:20

Czwartek         07:30-15:20

Piątek             07:45- 15:15

ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

 

GIMNASTYKA PORANNA:

PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK 08:00-08:15
Osoba prowadząca: Sylwia Plichta

JĘZYK ANGIELSKI:

PIĄTEK     09:45-10:00 / 14:45-15:00
Osoba prowadząca:  Katarzyna Bednarz

GIMNASTYKA   OGÓLNOROZWOJOWA  Z   ELEMENTAMI   KOREKTY:

PONIEDZIAŁEK 09:30-09:50
WTOREK            09:50-10:10
Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

ZAJĘCIA   LOGOPEDYCZNE:

ŚRODA  09:00-10:00
Osoba prowadząca: Beata Racek

RYTMIKA :  

CZWARTEK  09:00-09:20
Osoba prowadząca: Alicja Fisher-Fishern

 HARMONOGRAM   KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI

 GRUPA  I  -  ROK  SZKOLNY  2020/2021

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

 

Zebranie  organizacyjne
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce. Sprawy różne.
Osoba prowadząca: Sylwia Plichta

 

Konsultacje  indywidualne
Temat: Omówienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.
Osoba prowadząca: Sylwia Plichta

 

Zebranie półroczne oraz konsultacje indywidualne
Temat: Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za pierwszy semestr. Sprawy różne. Omówienie wyników obserwacji śródrocznej dziecka.
Osoba prowadząca: Sylwia Plichta
Konsultacje indywidualne
Temat: Omówienie wyników obserwacji końcowej dziecka.
Osoba prowadząca: Sylwia Plichta

 

 

 Istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.