Grupa XI

 GRUPA   XI – 5 LATKI

 

NAUCZYCIELE:

 

mgr Agnieszka Jabłońska
mgr Anna Szarek

 

GODZINY   PRACY   ODDZIAŁU:

 

06.30- 07:00 – dzieci przebywają w sali nr 4

07:00- 17:00- dzieci przebywają w sali nr  11

17:00- 17:30 dzieci przebywają w sali nr 3

 

 

ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

GIMNASTYKA PORANNA:

Osoba prowadząca: Agnieszka Jabłońska, Anna Szarek

GIMNASTYKA   OGÓLNOROZWOJOWA  

 Z   ELEMENTAMI   KOREKTY:

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

 

 

ZAJĘCIA   LOGOPEDYCZNE:

 

 

RYTMIKA

Osoba prowadząca: Agnieszka Jabłońska, Anna Szarek

ZAJĘCIA MUZYCZNO – TEATRALNE

Osoba prowadząca: Magdalena Garbat

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Dnia 05.09.2018r. (środa) odbędzie się zebranie z rodzicami.

Temat zebrania: Zapoznanie z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny,
dokumentami obowiązującymi w placówce, sprawy różne.

Harmonogram zebrania:

16:00 – 16:15 - zebranie z Dyrektorem Przedszkola w holu.

16:15 – 17:30 - zebranie z nauczycielami w sali grupy.

Bardzo prosimy, aby na czas zebrania zorganizować dzieciom opiekę.

 

 

ZAJĘCIA ZE STOMATOLOGIEM

Dnia 05.09.2018r. (środa) odbędą się zajęcia ze stomatologiem dziecięcym w ramach  programu miejskiego „Profilaktyka przeciwdziałania próchnicy u dzieci w wieku przedszkolnym”.

Prosimy, aby dzieci przyniosły w tym dniu podpisane szczoteczki do mycia zębów.


HARMONOGRAM

KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI

GRUPY XI

W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019

\