Harmonogram rekrutacji

Terminarz

Data Zdarzenie

Postępowanie rekrutacyjne z wykorzystaniem systemu informatycznego

do 1.06.2017 r. Złożyć wniosek w kancelarii Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4 (pok. 439) – (dotyczy wyłącznie kandydatów do oddziałów integracyjnych posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej)
24.04 – 4.05.2017 r.24.04.2017 r. od godz. 8.00

4.05.2017 r. do godz.14.00

Wypełnić w systemie wniosek, wybrać maksymalnie 3 przedszkola/oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, wydrukować wniosek
24.04. – 4.05.2017 r.w godz. 8.00-15.00 Przedszkola

w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru wydrukowany lub wypełniony ręcznie wniosek wraz z wymaganymi dokumnetami.
1.06.2017 r.od godz. 10.00 Sprawdzić wyniki kwalifikacji w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru lub na stronie rekrutacji po zalogowaniu się na konto dziecka (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
1 – 5.06.2017 r.w godz. 8.00–15.00 Przedszkola

w godz. 8.00–15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej ewentualną rezygnację z miesjca w placówce do której zakwalifikowało się dziecko.
9.06.2017 r.od godz. 12.00 Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji elektronicznej w przedszkolu/szkole podstawowej I-go wyboru lub na stronie rekrutacji po zalogowaniu się na konto dziecka (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, które dysponują wolnymi miejscami odbywa się bez narzędzi elektronicznych.Dotyczy dzieci, które:

  • nie dostały się do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w rekrutacji elektronicznej;
  • nie brały udziału w rekrutacji elektronicznej;
5 – 6.07.2017 r.w godz. 8.00–15.00 Przedszkola

w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć wniosek do przedszkola/szkoły podstawowej, które po rekrutacji elektronicznej dysponują wolnymi miejscami
21.07.2017 r. Sprawdzić wyniki kwalifikacji (Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
24 – 25.07.2017 r. w godz. 8.00–15.00 Przedszkola

w godz. 8.00-15.00 Szkoły Podstawowe

Złożyć w przedszkolu/szkole podstawowej ewentualną  rezygnację z miejsca w placówce do której zakwalifikowało się dziecko.
27.07.2017 r. Sprawdzić ostateczne wyniki rekrutacji w placówce, do której dziecko zostało przyjęte.(Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)
31.08.2017 r. Lista dzieci przyjętych do przedszkola/szkoły podstawowej w podziale na grupy.