Informacja dla Rodziców!

Szanowni Rodzice!

Przypominam o obowiązku terminowego regulowania odpłatności za pobyt dziecka
w przedszkolu.

Bardzo proszę Rodziców, którzy nie wnieśli stosownej opłaty o pilne uregulowanie zadłużenia.