Informator o placówce

Informator o placówce

 

Przedszkole znajduje się w dzielnicy Wrocław-Fabryczna na osiedlu Kozanów. Mieści się w budynku wolno-stojącym, jednopiętrowym. Przedszkole nie posiada podjazdów i wind dla osób niepełnosprawnych.

Placówka dysponuje 250miejscami dla dzieci, w ramach dziesięciu oddziałów. Grupy przedszkolne są niejednorodne wiekowo. Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17.30. Przedszkole zapewnia dzieciom prawo do odpoczynku.

W okresie wakacyjnym przez okres jednego miesiąca przedszkole jest zamknięte.

Dzieci korzystają z dużego, ogrodzonego terenu wokół przedszkola. Plac zabaw jest wyposażony w urządzenia terenowe (bujaki, zjeżdżalnia, drabinki) oraz piaskownice. Teren ogrodu jest zagospodarowany.

Posiłki dla dzieci przyrządzane są w kuchni przedszkolnej. Rozkład posiłków: śniadanie godz. 8.30, zupa + drugie śniadanie  godz. 11.30-12.00, drugie danie godz. 14.00. Posiadamy certyfikat HACCP oraz certyfikat stołówki zdrowego i racjonalnego żywienia. Przedszkole nie prowadzi indywidualnego żywienia dzieci.

 

 

Misja Przedszkola:

Nasze przedszkole jest placówką bezpieczną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwarta na ich potrzeby. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko oraz jego potrzeby. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygootwuje je do podjęcia nauki w szkole.

 

Zapewniamy dzieciom:

 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości;
 • Przyjazną atmosferę oraz optymalne warunki do rozwijania osobowości;
 • Poczucie bezpieczeństwa;
 • Wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, doskonalącą warsztat pracy;
 • Wycieczki;
 • Dobrą zabawę;

 

 

Zapewniamy rodzicom:

 

 • Bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dzieci;
 • Pomoc i wsparcie w działaniach wychowawczych;
 • Udział w uroczystościach, spotkaniach integracyjnych;

 

 

Oferta podstawowa obejmuje:

Funkcję: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną. Pracujemy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Celem przedszkola jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zapewniających udany start szkolny.

 

Oferta dodatkowa obejmuje:

 • Zajęcia muzyczno – teatralne

 

Celem głównym jest wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne, celem pośrednim jest zapewnienie przedszkolakom lepszych szans edukacyjnych, poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności oraz rozwijanie ich umiejętności społecznych niezbędnych w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

 

 • Nauka języka obcego nowożytnego w toku codziennych zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
 • Terapia i profilaktyka logopedyczna – 10 godzin w tygodniu,
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korekcji – 10 godzin            w tygodniu,
 • Katecheza dla dzieci 5-6-letnich (na wniosek rodziców),
 • „Mali Wspaniali”,

Nadrzędnym celem programu jest kształtowanie nawyków związanych ze zdrowym trybem życia poprzez zachęcanie dzieci do aktywności sportowej. Dzieci zostają wyposażone w ogólną wiedzę na temat sztuk walki, samoobrony, poznają podstawowe techniki. Dzięki ćwiczeniom ogólnorozwojowym odbywającym się w formie zabawy, dzieci poprawiają nie tylko cechy motoryczne, ale również procesy poznawcze i sferę emocjonalno-społeczną. Wykształcają umiejętności pracy w zespole, śmiałego wypowiadania się na tle grupy, poznają swoje mocne strony.

 

Udział w programach i projektach:

 

 • Akcja charytatywna na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla dzieci (całoroczna zbiórka nakrętek, zbiórka słodyczy, zbiórki używanych książek, przekazanych na kiermasz). Zaangażowanie w akcję 250 dzieci, rodzice i pracownicy przedszkola.
 • Akcja charytatywna „Aniołkowe granie”. Przekazywanie paczek noworocznych dla dzieci z rodzinnego domu dziecka we Wrocławiu. Udział w gali finałowej akcji. Zaangażowanie w akcję 250 dzieci, rodzice i pracownicy przedszkola.
 • Akcja na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt.
 • „Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat, organizowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.
 • Akcja Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia „Program wczesnego wykrywania raka pt.” Kocham Cię Mamo”.
 • Uczestnictwo w działaniach w ramach Promocji Zdrowia – realizacja programu sieci szkół i przedszkoli promujących zdrowie.
 • Włączenie się i zachęcanie rodziców do akcji na rzecz naszych Rodaków we Lwowie – zbiórka artykułów;
 • Utworzenie i prowadzenie zajęć z drużyną w ramach międzynarodowego programu kreatywności „Destination Imagination”;

 

 

Uroczystości i imprezy wynikające z tradycji przedszkola:

 

 • Dni otwarte (zajęcia dla dzieci, rozmowy z rodzicami),
 • Pasowanie na przedszkolaka (z udziałem rodziców),
 • Festyny rodzinne – imprezy dla dzieci i rodziców,
 • Jasełka i wspólne kolędowanie (z udziałem rodzin),
 • Dzień Babci i Dziadka (z udziałem dziadków),
 • Kiermasz bożonarodzeniowy,
 • Dzień Wiosny,
 • Światowy Dzień Ziemi,
 • Dzień Matki i Ojca (z udziałem rodziców),
 • Pożegnanie dzieci odchodzących do szkół,
 • Bal karnawałowy,