IX

Dn. 16.03.2017 dzieci z gr. X wzięły udział w konkursie matematycznym, który odbył się w Przedszkolu nr 146.

Celem potyczek, jest zachęcenie środowiska przedszkolnego do udziału  w popularyzowaniu wiedzy  z zakresu matematyki w oparciu o znajomość zabytków naszego miasta. Potyczki miały charakter rywalizacji zespołowej. Nasza drużyna wykazała się nie tylko wiedzą i umiejętnościami, ale także sprytem i refleksem.