Językowy…

Dnia 11.03.2016 roku dzieci z gr V zajęły pierwsze miejsce w VIII Językowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych. 

Organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 51.

Honorowy patronat nad imprezą objęły następujące placówki:

  • Konsulat Generalny  Republiki Federalnej Niemiec,
  • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży,
  • Instytut Filologii Angielskiej,
  • Instytut Austriacki.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !