Kącik logopedyczny

 

waz

 

 

Szanowni   Rodzice!

 

 

 

 Przedstawiam propozycje zabaw i ćwiczeń usprawniających aparat oddechowy i artykulacyjny. Są to przykłady zaczerpnięte z literatury fachowej, jak i pomysły moje i zaprzyjaźnionych logopedów.

W skład aparatu oddechowego, biorącego udział w nadawaniu mowy, wchodzą: jama nosowa, tchawica i płuca. Krtań  to narząd fonacyjny, czyli tworzący głos. Aparat artykulacyjny zaś  to: jama ustna, gardłowa, nosowa i wreszcie artykulatory: wargi, język, podniebienie miękkie i twarde oraz żuchwa, dzięki którym głos zostaje uformowany w konkretne już dźwięki mowy tzn. głoski.

 

Poniższe ćwiczenia możecie próbować wykonywać już z dziećmi 3 – letnimi. Dla wszystkich dzieci mogą być formą działań profilaktycznych, wspomagających rozwój mowy, ale także stanowić część pracy terapeutycznej dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy.

Zachęcam to zapoznania się z propozycjami ćwiczeń. Większość z nich ma formę zabawy, gdyż jest to naturalna aktywność dziecka w wieku przedszkolnym. Możecie Państwo sami wymyślać kolejne, wiedząc już czemu mają służyć. Nie będzie to z pewnością zmarnowany czas,  ale czas spędzony razem z dzieckiem.

Ważna jest jednocześnie systematyczność, czyli codzienna praca przynajmniej  2 razy po 15 min. Sprzyja to trwałej poprawie sprawności i czucia ułożenia warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy, a także uczy nasze pociechy tak ważnej w nabywaniu mowy samokontroli.

W niedługim czasie postaram się szerzej rozwinąć temat profilaktyki logopedycznej, która bazuje na trzech podstawowych funkcjach takich jak: oddychanie, żucie i połykanie.

Życzę owocnej pracy.

                                                        

                                                                                                       Ewelina Kembrowska