Kolory…

Wojtuś Snopek z gr. IX. zdobył wyróżnienie w II edycji Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego „Wszystkie kolory łąki”.

Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Wrocławia.

Cele konkursu:

- Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze oraz promowanie zasad proekologicznego działania człowieka.

- Poznanie fauny i flory specyficznego ekosystemu jakim jest łąka, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt i roślin pożytecznych dla człowieka.

- Pobudzanie kreatywności dzieci, odkrywanie przez nie przyjemności tworzenia i cieszenia się uzyskanym efektem twórczych działań.

- Uświadomienie dzieciom, że Wrocław to również miasto spotkań z przyrodą.

Organizatorem konkursu było Przedszkole Integracyjne Nr 125 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu.