Krajobrazy..

Alan Wolski z gr. IX. wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Krajobrazy Polski”.

Cele konkursu:

- Wzbudzanie zainteresowania dzieci krajobrazem Polski oraz promowanie edukacji regionalnej.

- Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu.

- Popularyzacja działań plastycznych, wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Organizatorem konkursu było Przedszkole Miejskie Nr 49 w Łodzi.

Dyplomy otrzymała także nauczycielka przygotowująca do konkursu.

Gratulujemy !