Mała

Dnia 19 maja 2016 odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców pt: Mała Wrocławska Ojczyzna. Na zajęciach dzieci przedstawiały spektakl o Wrocławiu po którym odpowiadały na pytania dotyczące naszego pięknego miasta.

Na końcu rodzice wraz z dziećmi wykonywali dwie twórcze prace plastyczne: Halę Stulecia oraz Wrocławskie Zoo.