Matematyka

Przez cały miesiąc styczeń dzieci z naszej grupy doskonaliły umiejętności matematyczne poprzez zabawę.

W ciekawy sposób, poprzez wykorzystanie różnorodnych pomocy dydaktycznych uczyły się klasyfikować, liczyć, ważyć oraz poznawały pojęcie ułamków.