MIASTO NAD ODRĄ

Hanna Zapotoczna z grupy II wzięła udział w regionalnym konkursie plastycznym pt.: „Wrocław – miasto nad Odrą”.

Cele konkursu:

1. Kształtowanie poczucia więzi z najbliższym środowiskiem.

2. Poznanie ciekawych miejsc we Wrocławiu.

3. Rozwijanie świadomości znaczenia Odry dla naszego miasta.

4. Doskonalenie w posługiwaniu się różnymi technikami  plastycznymi.

5. Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i jego kreatywności.

6. Stwarzanie możliwości prezentacji prac dzieciom uzdolnionym plastycznie.

Konkurs adresowany był dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Organizator: Przedszkole Nr 92 we Wrocławiu.

 Gratulujemy!!!