MINI OBRADY PARLAMENTU

27 października przedszkolaki z gr. X wcieliły się w rolę posłów i zapoznały się z pracą Parlamentu Europejskiego. Na miniobrady Parlamentu Europejskiego zaproszony został szef Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu Łukasz Kempara. Dzieci z uwagą wysłuchały słów gościa i były bardzo dumne, że przedstawiciel Parlamentu Europejskiego odwiedził je i obserwował, jak wcielają się w rolę posłów.

Młodzi uczestnicy obrad zasiedli w ławach poselskich i w demokratycznych wyborach wybrali swojego przewodniczącego. Następnie mali posłowie zgłosili propozycje zmian, jakie chcieliby wprowadzić w prawie Unii Europejskiej. Ich postulaty dotyczyły głównie rozbudowy placu zabaw oraz zmian w menu przedszkola. Pojawiały się również ważkie wnioski dotyczące  „trwania lata przez cały rok”. Każdy z uczestników obrad zabierał głos przy mównicy i wyrażał swoje poglądy. Na koniec każdy z wcześniej zgłoszonych postulatów został poddany pod głosowanie.

Każdy z małych posłów zachowywał powagę pełnionej funkcji i z wielkim przejęciem występował przy mównicy. Nieocenioną radość przedszkolakom sprawiała możliwość głosowania. Na koniec dzieci otrzymały upominki przygotowane przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu. Dzięki tej cennej inicjatywie dzieci zdobyły wiedzę o tym, jak ważną rolę pełni Parlament Europejski oraz jak istotna jest demokracja.