MINIOBRADY PARLAMENTU

27 października w grupie X odbyła się symulacja obrad Parlamentu Europejskiego. Przedszkolaki mogły na chwilę wcielić się w rolę posłów i w przyjemny sposób zapoznać się z pracą Parlamentu Europejskiego.

Na miniobrady Parlamentu Europejskiego zaproszony został szef Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu Łukasz Kempara. Dzieci z uwagą wysłuchały słów gościa i były bardzo dumne, że przedstawiciel Parlamentu Europejskiego odwiedził je i obserwował, jak wcielają się w rolę posłów.

Młodzi uczestnicy obrad zasiedli w ławach poselskich i w demokratycznych wyborach wybrali swojego przewodniczącego, który prowadził całe spotkanie. Następnie mali posłowie zgłosili propozycje zmian, jakie chcieliby wprowadzić w prawie Unii Europejskiej. Ich postulaty dotyczyły głównie rozbudowy placu zabaw oraz zmian w menu przedszkola. Pojawiały się również ważkie wnioski dotyczące „trwania zimy przez cały rok” oraz „trwania lata przez cały rok” – te tematy wzbudziły największe kontrowersje wśród małych parlamentarzystów.

Każdy z uczestników obrad zabierał głos przy mównicy i wyrażał swoje poglądy. Pozostali z uwagą wysłuchiwali prelegentów, a następnie odnosili się do ich słów. Na koniec każdy z wcześniej zgłoszonych postulatów został poddany pod głosowanie. Kwestia trwania zimy lub lata przez cały rok nie została rozstrzygnięta; wszyscy jednogłośnie przegłosowali natomiast pomysły rozbudowy placu zabaw, budowy basenu, doposażenia sal przedszkolnych, jedzenia słodyczy na deser oraz bycia miłym dla wszystkich ludzi.

Każdy z małych posłów zachowywał powagę pełnionej funkcji i z wielkim przejęciem występował przy mównicy. Nieocenioną radość przedszkolakom sprawiała możliwość głosowania. Na koniec dzieci otrzymały upominki przygotowane przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu. Dzięki tej cennej inicjatywie dzieci zdobyły wiedzę o tym, jak ważną rolę pełni Parlament Europejski oraz jak istotna jest demokracja.