NAUKA ZASAD

Podczas tygodnia o bezpieczeństwie przedszkolaki z gr. III zapoznawały się z przepisami i zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym. Celem realizowanej tematyki było rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się w pobliżu ulicy oraz w trakcie drogi do przedszkola.