Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W PRZEDSZKOLU NR 150

 

6.30 – 8.00

Zabawy swobodne i w kącikach zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela, praca indywidualna z dzieckiem, tworzenie okazji do wymiany informacji, rpzmowy indywidualne, okolicznościowe i zaplanowane z dziećmi, dyskutowanie, kontakty z rodzicami, schodzenie się z dziećmi.

8.00 – 8.15

Gimnastyka poranna, zabawy ruchowe kształtujące postawę dziecka.

 

8.15 – 9.00

Czynności organizacyjne, opiekuńcze i samoobsługowe, w tym

śniadanie. - 

wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych.

9.00 – 9.30

Rytmika, zajęcia i zabawy edukacyjne organizowane przez nauczyciela zgodnie z podstawą programową i wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.

9.30 – 11.15

Zajęcia twórcze – obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą. Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie, spacery do parku, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze. Zajęcia z religii.

11.15 –12.00 (3-4 latki)  11.45 – 12.30 (5-6 latki)

Czynności organizacyjne, opiekuńcze i samoobsługowe, w tym

I część obiadu.

wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych.

12.00 – 13.45 (3-latki)  12.30 – 13.45 (3-4-5-6 latki)

Odpoczynek – leżakowanie dla młodszych dzieci.

Relaksacja dla starszych dzieci.

Słuchanie bajek literackich i muzycznych.Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu. Ćwiczenia utrwalające zajęcia wyrównawcze poprzez zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie. Zajęcia z religii.

 

13.45 –14.45

Czynności organizacyjne, opiekuńcze i samoobsługowe, w tym

II część obiadu.

wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych.

14.45- 17.30

Zabawy zorganizowane lub dowolne wynikające z zainteresowań

dzieci – gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zajęcia w małych zespołach, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci