Ramowy rozkład dnia

 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu.

07.00 – 8.00

Zabawy swobodne i w kącikach zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela, praca indywidualna z dzieckiem, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne, okolicznościowe i zaplanowane z dziećmi , dyskutowanie, kontakty z rodzicami, schodzenie się dzieci.

8.00 – 8.15

Gimnastyka poranna, zabawy ruchowe kształtujące postawę dziecka.

8.15 – 9.00 ( gr. I, II, III, IV); 8.15 – 9.30 ( gr: V,VI,VII,VIII,IX,X,);

Czynności organizacyjne, opiekuńcze i samoobsługowe, w tym śniadanie- wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych.

9.00 – 10.00 ( gr. I, II, III, IV); 9.30 – 10.30 ( gr: V,VI,VII,VIII,IX,X,);

Rytmika, zajęcia i zabawy edukacyjne organizowane przez nauczyciela zgodne z podstawą programową i wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10.00 – 11.15/ 10.30-11.45

Zajęcia twórcze – obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą. Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie, spacery do parku, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze. Zajęcia z religii.

11.15 –12.00 (gr. I,II, III, IV, );11.45 – 12.30 (V,VI,VII,VIII,IX,X)

Czynności organizacyjne, opiekuńcze i samoobsługowe, w tym I część obiadu – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych.

12.00 – 13.45 (grupa I ,II,III, IV) 12.30 – 13.45 (gr. V, VI,VII,VIII, IX, X)

Odpoczynek – leżakowanie dla młodszych dzieci. Relaksacja dla starszych dzieci. Słuchanie bajek literackich i muzycznych. Zabawy dowolne w Sali lub na powietrzu. Ćwiczenia utrwalające, zajęcia wyrównawcze poprzez zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie. Zajęcia
z religii.

 

 

 

13.45 –14.30

Czynności organizacyjne, opiekuńcze i samoobsługowe, w tym II część obiadu – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych.

14.30- 17.00

Zabawy zorganizowane lub dowolne wynikające z zainteresowań dzieci – gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zajęcia w małych zespołach, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.