Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W PRZEDSZKOLU NR 150

 

6.30 – 8.00

Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.

Praca indywidualna z dzieckiem.

Rozmowy okolicznościowe i zaplanowane.

8.00 – 8.15

Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa.

 

8.15 – 9.00

Czynności organizacyjne, opiekuńcze i samoobsługowe, w tym

śniadanie.

9.00 – 9.30

Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela.

9.30 – 11.15

Zajęcia twórcze – indywidualna praca stymulująca lub korekcyjno-

kompensacyjna

Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie, spacery do parku, gry

i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze.

11.15 –12.00

Czynności organizacyjne, opiekuńcze i samoobsługowe, w tym

I część obiadu.

12.00 – 13.45

Odpoczynek – leżakowanie dla młodszych dzieci.

Relaksacja dla starszych dzieci.

Słuchanie bajek literackich i muzycznych.

Zajęcia dodatkowe.

Pobyt na świeżym powietrzu – zabawy podjęte z inicjatywy dzieci.

13.45 –14.45

Czynności organizacyjne, opiekuńcze i samoobsługowe, w tym

II część obiadu.

 

14.45- 17.30

Zabawy zorganizowane lub dowolne wynikające z zainteresowań

dzieci.

Prace gospodarcze i porządkowe w sali.

Pobyt na świeżym powietrzu – gry i zabawy ruchowe (swobodne)

przy niewielkim udziale nauczyciela.