Podziękowanie – „Aniołkowe granie”

Rodzinny Dom Dziecka Nr 20 serdecznie dziękuje Dyrekcji Przedszkola, Nauczycielom, Rodzicom oraz Dzieciom za zaangażowanie i pomoc w organizacji paczek dla wychowanków domu dziecka.