Podziękowanie od Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami

Otrzymaliśmy podziękowanie dla Dyrekcji, Rodziców, Dzieci oraz Nauczycieli od Towarzystawa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce- Schronisko dla bezdomnych zwierząt, znajdującego się przy  ul. Ślazowej we Wrocławiu, za zorganizowanie zbiórki dla podopiecznych schroniska.

230624-1