Pracujemy…

Na każdym spotkaniu DI zawsze świetnie się bawimy. Tym razem naszym zadaniem była to rywalizacja.