Próbna ewakuacja

Dnia 24.04.2014 w Ramach Programu Bezpieczny Dolnoślązak w przedszkolu odbyła się próbna ewakuacja. Celem akcji było ćwiczenie szybkiego, zorganizowanego opuszczenia budynku przedszkola przez wszystkie dzieci oraz personel. Nad sprawnym przebiegiem całej akcji czuwali strażacy.