Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z Rodzicami/ opiekunami prawnymi obowiązująca w Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki”

 

Procedura szybkiej ścieżki komunikacji z Rodzicami/ opiekunami prawnymi obowiązująca w  Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki”

§ 1

W związku z wznowieniem działalności od 11 maja 2020 r. Dyrektor Przedszkola
Nr 150 „Wesołe Nutki” wprowadza Procedurę szybkiej ścieżki komunikacji
z Rodzicami/ opiekunami prawnymi obowiązującą w Przedszkolu Nr 150 „Wesołe Nutki”

§ 2

 1. 1.      Rodzice w przypadku skorzystania z usług przedszkola są zobowiązani
  do  pozostawienia aktualnego numeru telefonu oraz adresu mailowego.
 2. 2.      Rodzice w przypadku skorzystania z usług przedszkola i pozostawienia dziecka
  pod opieką w placówce są zobowiązani do  każdorazowego odbierania telefonu
  z przedszkola.
 3. 3.      W sytuacji losowej gdy rodzic nie odbierze telefonu zobowiązany jest
  do niezwłocznego oddzwonienia.
 4. 4.      W przypadku wystąpienia u dziecka podczas pobytu w przedszkolu oznak choroby Rodzic jest natychmiast informowany o zaistniałej sytuacji telefonicznie i jest zobowiązany do niezwłocznego tj. do 1 godz.  odbioru dziecka z placówki licząc od momentu przekazania informacji o stanie zdrowia dziecka.
 5. 5.      Komunikaty mogą się również ukazywać na stronie www przedszkola.
 6. 6.      Z Przedszkolem Rodzic może kontaktować się wykorzystując
  1. Telefon:   71 798 67 74 w.100;
  2. Pocztę elektroniczną: sekretariat.p150@wroclawskaedukacja.pl;

 

§ 3

Każdy Rodzic/ opiekun prawny korzystający z usług przedszkola w okresie epidemii zobowiązany jest do zapoznania z treścią Procedury oraz do jej bezwzględnego stosowania.

§ 4

Procedura obowiązuje bezterminowo od 11 maja 2020 r.